Fluke 435 Serie II effektkvalitets- og energianalysator

 • Fluke 435 Serie II Effektkvalitets- Og Energianalysator | Fluke
 • Fluke 435 Serie II Effektkvalitets- Og Energianalysator | Fluke
 • Fluke 435 Serie II Effektkvalitets- Og Energianalysator | Fluke

Nøglefunktioner

 • Power Inverter effektivitet Mål samtidig AC udgangseffekt og DC indgangseffekt i kraftelektroniksystemer ved hjælp af en DC tang (ekstraudstyr).
 • PowerWave datafangst: Registrer hurtige RMS data, viser halvperiode og kurveformer for at karakterisere dynamik i elektriske systemer (opstart af generatorer, UPS indkobling osv.).
 • Energitabsberegner: Klassiske aktive og reaktive effektmålinger, ubalance og harmonisk effekt kvantificeres for at klarlægge de økonomiske omkostninger ved energitab.
 • Problemløsning i realtid: Analyser tendenser ved hjælp af markørerne og zoomværktøj.
 • Branchens højeste sikkerhedsklassificering: 600 V KAT IV/1000 V KAT III til brug ved serviceindgang.
 • Mål alle tre faser og nul: Fire inkluderede fleksible strømprober med et forbedret tyndt flexdesign, der kan bruges under snævre pladsforhold.
 • Automatisk tendensvisning: Alle målinger registreres altid automatisk. Uden opsætning.
 • System-Monitor: Ti effektkvalitetsparametre på én skærm i henhold til EN50160 standarden for effektkvalitet.
 • Logningsfunktion: Kan konfigureres til alle testbetingelser med hukommelse til op til 600 parametre i brugerdefinerede intervaller.
 • Få vist grafer og opret rapporter med den medfølgende analysesoftware.
 • Batterilevetid: Syv timers driftstid pr. opladning af Li-ion batteripakke.
 • Trådløst data-download: Download data til PC trådløst and tag skærmbilleder ved at bruge Fluke Connect® App.

PowerWave datafangst
For nogle brugere er skift af belastning årsag til problemer med effektkvaliteten. Når belastninger kobles ind, er strømforbruget nogle gange årsag til, at spændingen falder til et niveau, der gør, at andet udstyr svigter. PowerWave funktionen i 435 II og 437 II modellerne gør det muligt for brugere at opfange spændings-, strøm- og frekvenssignaler samtidigt ved høj hastighed og dermed at se, hvilken interaktion, der potentielt forårsager problemerne. PowerWave går længere end standard effektkvalitetsmålinger; PowerWaves hurtige datafangst funktion gør det muligt at karakterisere dynamikken i systemer.

Kurveformer for spænding og strøm opfanges kontinuerligt i det specificerede tidsrum og vises på skærmen med stor detaljeringsgrad; effekt kurveformen stammer fra dataene. Halvperiode RMS-værdier for spænding, strøm, effekt og frekvens kan også gemmes og hentes frem til analyse. Denne funktion er især nyttig ved test af standby genereringssystemer og UPS systemer, hvor pålidelig aktivering kan være afgørende.

Power Inverter effektivitet
Effektinvertere tager jævnstrøm og transformerer det til vekselstrøm, eller modsat. Solenergisystemer indeholder som regel en inverter, der tager jævnstrømmen fra solceller og konverterer den til nyttig vekselstrøm. Inverteres ydelse kan forringes over tid og skal tjekkes. Ved at sammenligne indgangseffekten med udgangseffekten kan du fastslå systemets effektivitet. 430 II-serien kan måle effektiviteten af sådanne invertere ved at måle jævnstrømmen og vekselstrømmen af et system samtidigt for at fastslå, hvor megen effekt der mistes i konverteringsprocessen.

Unified Power Measurement
Det har hidtil kun været eksperter, som kunne beregne omfanget af energispild, der skyldes effektkvalitetsproblemer. Det var muligt at beregne omkostningen på anlæg, men processen, som skulle bruges, var ikke tilgængelig for almindelige elektrikere. Med 430 II-seriens nye patenterede Unified Power funktion kan du bruge et håndholdt værktøj til at fastslå, hvor meget effekt, der går til spilde, og beregne præcis, hvad det ekstra forbrug koster. Flukes patenterede Unified Power Measurement system (UPM system, samlet effektmålingssystem) giver dig den mest omfattende effektoversigt, der findes, idet det måler:

- Parametre for klassisk effekt (Steinmetz 1897) og IEEE 1459-2000
- Detaljeret tabsanalyse
- Analyse af ubalance

Analyse af ubalance Disse UPM beregninger bruges til kvantificering af de pengemæssige omkostninger ved energitab, der skyldes effektkvalitetsproblemer. Disse beregninger og andre anlægsspecifikke oplysninger udregnes af en funktion til beregning af energitab, der i sidste ende fastslår, hvor mange penge et anlæg mister som følge af energispild.

 

AutoTrend - Se tendensen straks
Den unikke AutoTrend giver dig hurtigt indblik i løbende ændringer. Enhver vist udlæsning gemmes automatisk og kontinuerligt uden opsætning af grænseniveauer, og uden at skulle starte processen manuelt. Du kan hurtigt og let se tendenser for spænding, strøm, effekt, harmoniske eller flicker på alle tre faser og nul.

 

SSystemMonitor - Kontroller med lethed ydeevne i forhold til EN50160
Med et enkelt tryk på en knap giver den unikke System-Monitor dig et overblik over effektsystemets ydeevne og kontrollerer for overensstemmelse mellem indkommende effektforsyning og grænserne i EN50160 eller dine egne brugerdefinerede grænser. Oversigten vises på et enkelt skærmbillede med farvekodede søjler, der tydeligt viser, hvilke parametre der falder uden for grænserne.

 

System-Monitor-oversigtsskærmen viser øjeblikkeligt om spænding, harmoniske, flicker, frekvens og om antallet af dyk og pukler falder uden for de fastsatte grænser. En detaljeret oversigt vises af alle hændelser, der falder uden for de fastsatte grænser.

 
Loggerfunktion, som gør det muligt at tilpasse, hvilke målinger, der foretages, og med det samme leverer analyser af brugerindstillede parametre.
Mål og registrér strøm (W), VA og VARs, PF og energiforbrug.
Spor harmoniske op til den 50., og mål og registrér THD i overensstemmelse med kravene i IEC61000-4-7
Tal med en specialistKøb nu

Produktoversigt: Fluke 435 Serie II effektkvalitets- og energianalysator

Avancerede funktioner til effektkvalitet, uovertrufne energianalyseegenskaber

Tænk på Fluke 435 II effektkvalitets- og energianalysator som din forsikringspolice. Med 435 II er du altid forberedt, uanset hvad der går galt i dit anlæg. Idet den er udstyret med avancerede funktioner til effektkvalitet og til at opgøre energien i penge, er der ingen elektriske problemer, denne model ikke kan håndtere.

Anvendelser

 • PowerWave datafangst - registrer hurtige RMS-værdier, og få vist alle kurveformer, så du kan fastslå, hvordan spændings-, strøm- og frekvensværdierne interagerer
 • Power Inverter effektivitet - Power Inverter effektivitet
 • Opgørelse af energi i penge - beregn de økonomiske omkostninger ved energi spildt på grund af dårlig effektkvalitet
 • Energivurdering - kvantificer energiforbruget før og efter installationsforbedringer for at retfærdiggøre energibesparende enheder
 • Fejlfinding i frontlinien - diagnosticer øjeblikkeligt problemerne på skærmen, så du kan genoptage driften
 • Forebyggende vedligeholdelse - detekter og forebyg spændingskvalitetsproblemer, inden de medfører nedetid
 • Langtidsanalyse - afslør skjulte eller periodiske problemer
 • Belastningsundersøgelser - kontroller elektriske systemers kapacitet, før der tilføjes belastninger

Specifikationer: Fluke 435 Serie II effektkvalitets- og energianalysator

Produktspecifikationer

  Model Måleområde Opløsning Nøjagtighed
Volt
Vrms (AC+DC) 435-II1 V til 1000 V fase til nul0,01 V± 0,1 % af nominel spænding**** 
Vpk   1 Vpk til 1400 Vpk1 V5 % af nominel spænding
V topfaktor (CF)   1,0 > 2,80,01± 5 %
Vrms½ 435-II0,1 V± 0,2 % af nominel spænding
Vfund 435-II0,1 V± 0,1% af nominel spænding
Ampere (nøjagtighed eksklusive nøjagtighed for tang)
Ampere (AC + DC) i430-Flex 1x 5 A til 6000 A1 A± 0,5% ± 5 trin
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 trin
1mV/A 1x5 A til 2000 A1A± 0,5% ± 5 trin
1mV/A 10x0,5 A til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5% ± 5 trin
Apk i430-Flex 8400 Apk 1 Arms± 5 %
1mV/A5500 Apk1 Arms± 5 %
A topfaktor (CF)   1 til 100,01± 5 %
Ampere½ i430-Flex 1x 5 A til 6000 A 1 A ± 1% ± 10 trin 
i430-Flex 10x0,5 A til 600 A0,1 A ± 1% ± 10 trin
1mV/A 1x  5 A til 2000 A 1A ± 1% ± 10 trin
1mV/A 10x0,5 A til 200 A (kun AC)0,1 A± 1% ± 10 trin
Afund i430-Flex 1x 5 A til 6000 A1 A± 0,5% ± 5 trin 
i430-Flex 10x 0,5 A til 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 trin
1mV/A 1x 5 A til 2000 A1A± 0,5% ± 5 trin
1mV/A 10x 0,5 A til 200 A (kun AC)0,1 A± 0,5% ± 5 trin
Hz
Hz Fluke 435 ved 50 Hz nominelt 42,500 Hz til 57,500 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 435 ved 60 Hz nominelt 51,000 Hz til 69,000 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Effekt
Watt (VA, var) i430-Flex maks. 6000 MW0,1 W til 1 MW± 1% ± 10 trin
1 mV/Amaks. 2000 MW0,1 W til 1 MW± 1% ± 10 trin
Effektfaktor (Cos j/DPF)   0 til 10,001± 0,1% ved nominel belastning
Energi
kWh (kVAh, kvarh) i430-Flex 10xAfhænger af skalering af tang og nominel spænding± 1% ± 10 trin
Energitab i430-Flex 10xAfhænger af skalering af tang og nominel spænding± 1 % ± 10 trin ekskl. nøjagtig ledningsmodstand
Harmoniske
Harmonisk rækkefølge (n)   DC, 1 til 50 gruppering: Harmoniske grupper i overensstemmelse med IEC 61000-4-7
Interharmonisk rækkefølge (n)   FRA , 1 til 50 gruppering: Harmoniske og interharmoniske undergrupper i overensstemmelse med IEC 61000-4-7
Volt %f0,0 % – 100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,1 %
%r0,0 % – 100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,4 %
Absolut0,0 til 1000 V0,1 V± 5 % *
THD0,0 % – 100 %0,1 %± 2,5 %
Ampere %f0,0 % – 100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,1%
%r0,0 % – 100 %0,1 %± 0,1% ± n x 0,4 %
Absolut0,0 til 600 A0,1 A± 5% ± 5 trin
THD0,0 % – 100 %0,1 %± 2,5 %
Watt %f eller %r 0,0 % – 100 %0,1 %± n x 2%
AbsolutAfhænger af skalering af tang og nominel spænding ± 5% ± n x 2 % ± 10 trin
THD0,0 % – 100 %  0,1 %± 5 %
Fasevinkel -360° til +0°± n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst (1 min.) Pinst   0,00 til 20,000,01± 5 %
Ubalance
Volt %0,0 % – 20,0 %0,1 %± 0,1 %
Ampere %0,0 % – 20,0 %0,1%± 1 %
Netsignalering
Tærskelniveauer   Tærskel, grænseværdier og varighed af signalering kan programmeres for to signaleringsfrekvenser
Signaleringsfrekvens   60 Hz til 3000 Hz0,1 Hz 
Relativ V%   0 % – 100 %0,10 %± 0,4 %
Absolut V3s (3 sekunders gennemsnit)   0,0 V til 1000 V0,1 V± 5 % af nominel spænding
 

Generelle specifikationer

Taske Designet er robust og stødsikkert og med integreret beskyttelseshylster Stænk- og støvtæt IP51 i henhold til IEC60529 ved brug i skråstøtteposition Stød og vibrationer Stød 30 g, vibration: 3 g sinusoid, tilfældig 0,03 g 2 /Hz i henhold til MIL-PRF-28800F klasse 2
Skærm Lysstyrke: 200 cd/m 2 typ. med strømforsyning, 90 cd/m 2 typisk med batteriforsyning Størrelse: 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 in diagonalt) LCD opløsning: 320 x 240 pixel Kontrast og lysstyrke: kan justeres af brugeren, kompenseret for temperatur
Hukommelse 8 GB SD-kort (SDHC-kompatibelt, FAT32-formateret) som standard, fås med op til 32 GB. Skærmlagring og flere hukommelser til lagring af data, herunder registreringer (afhængigt af størrelsen af hukommelsen)
Sandtidsur Tids- og datostempel for Trend funktion, transientvisning, systemovervågning og hændelsesregistrering
 

Miljø

Driftstemperatur 0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C ekskl. batteri
Opbevaringstemperatur -20 °C ~ +60 °C
Fugtighed +10 °C ~ +30 °C: 95 % RH ikke-kondenserende
+30 °C ~ +40 °C: 75% RH ikke-kondenserende
+40 °C ~ +50 °C: 45 % RH ikke-kondenserende
Maks. driftshøjde Op til 2.000 m (6666 fod) for KAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Op til 3.000 m (10,000 fod) for KAT III 600 V, KAT II 1000 V
Maksimal opbevaringshøjde: 12 km (40.000 fod)
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 61326 (2005-12) for emission og immunitet
Interfaces mini-USB-B, isoleret USB-port til pc-tilslutning. Indgang til SD-kort bag instrumentets batteri
Garanti Tre år (materialer og udførelse) på måleinstrumentet, ét år på tilbehør
 

View full family specifications »

    * ± 5 % hvis ≥ 1 % af nominel spænding ± 0,05 % af nominel spænding, hvis < 1% af nominel spænding
   ** 50 Hz/60 Hz nominel frekvens i overensstemmelse med IEC 61000-4-30
 *** 400 Hz-målinger understøttes ikke i flicker-, netsignalerings- og overvågningstilstand.
****for nominel spænding 50 V til 500 V

Modeller: Fluke 435 Serie II effektkvalitets- og energianalysator

Fluke 435 Series II
Fluke 435 Series II Power Quality and Energy Analyzer
Køb

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430-Flexi-TF-II, 24 inch (61 cm) Length, 4 Flexible Current Probes
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
 • Soft Carrying Bag
Fluke 435 Series II Basic
Fluke 435 Series II Basic Power Quality and Energy Analyzer
Køb

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
Fluke-438-II/MA

430-II motoranalysator opgraderingssæt

Køb

inkluderer:

 • Firmwareopgraderingspakke til at tilføje motoranalysefunktioner til eksisterende Fluke 434, 435 og 437 serie II effektkvalitetsanalysatorer

Ressourcer: Fluke 435 Serie II effektkvalitets- og energianalysator