Czech

Plány úrovně péče společnosti Fluke pro přístroje pro termální zobrazování

 • Fluke CarePlans for Thermal Imaging products 1

Klíčové vlastnosti

Volba zahrnuje prémiové plány jednoleté zlaté, stříbrné nebo bronzové úrovně péče CarePlan.

Zlatá úroveň péče CarePlan

 • Možnost zapůjčení náhradní kamery při dlouhodobějších opravách
 • Prodloužená záruka 1 rok nad rámec původní výrobní záruky
 • Doba prodloužené záruky zahrnuje jednu kalibraci s navázaným certifikátem NIST
 • Kalibrace s navázaným certifikátem NIST je prováděna při příležitosti potřebné opravy
 • 15% sleva ze standardních servisních sazeb pro servisní poplatky mimo plán, například náhodné fyzické poškození nebo nesprávné použití
 • Přednostní přístup při opravách
 • 20% sleva na jakékoli požadované kontroly výkonu nebo kalibrace s navázaným certifikátem NIST během doby výrobní záruky a doby zvoleného plánu úrovně péče.
 • Roční obnovení smlouvy po dobu až tří let (bez přerušení krytí)
 • Upgrady firmwaru a hardwaru zdarma v případě jejich dostupnosti (upozornění na změny výrobků – PCN)
 • Služba upozornění na blížící se datum kalibrace, datum konce platnosti aktuálního plánu péče a upozornění na aktualizace

Stříbrná úroveň péče CarePlan

 • Prodloužená záruka 1 rok nad rámec původní výrobní záruky
 • Doba prodloužené záruky zahrnuje jednu kontrolu funkčnosti přístroje
 • Úplná kontrola funkčnosti přístroje v případě jakékoli potřebné opravy
 • Přednostní přístup při opravách
 • Sleva na jakékoli požadované kontroly přístroje nebo kalibrace s navázaným certifikátem NIST během doby výrobní záruky a doby zvoleného plánu úrovně péče.
 • Roční obnovení smlouvy po dobu až dvou let (bez přerušení krytí)
 • Aktualizace firmwaru a hardwaru zdarma v případě jejich dostupnosti (upozornění na změny výrobků – PCN)
 • Služba upozornění na blížící se datum kalibrace, datum konce platnosti aktuálního plánu péče a upozornění na aktualizace

Bronzová úroveň péče CarePlan

 • Prodloužená záruka 1 rok nad rámec původní výrobní záruky
 • Kontrola všech funkcí v případě potřebné opravy
 • Přednostní přístup při opravách
 • Sleva na jakékoli požadované kontroly přístroje nebo kalibrace s navázaným certifikátem NIST během doby výrobní záruky a doby zvoleného plánu úrovně péče
 • Aktualizace firmwaru a hardwaru zdarma v případě jejich dostupnosti (upozornění na změny výrobků – PCN)
 • Služba upozornění na blížící se datum kalibrace, datum konce platnosti aktuálního plánu péče a upozornění na aktualizace

Uplatnění nároku na nákup plánu úrovně péče CarePlan

Svůj plán úrovně péče si můžete zakoupit při objednávce svého nového přístroje nebo kdykoli v průběhu šesti měsíců od data původního nákupu na dokladu o nákupu od autorizovaného prodejce (nebo data výroby, není-li k dispozici doklad o nákupu).

Jak lze provést nákup

Před nákupem je vyžadována registrace

Před zpracováním objednávky je vyžadována registrace před nákupem plánu úrovně péče CarePlan. Chcete-li tuto registraci před nákupem provést, stačí přejít na webovou stránku www.fluke.com/careplans a stáhnout si formulář pro registraci výrobku podléhajícího plánu rozšířené úrovně péče CarePlan. Registrační formulář pro plán úrovně péče můžete získat také kontaktováním společnosti Fluke ve vaší oblasti. Vyplňte tento formulář a přiložte jej ke své objednávce.

Kdy začíná plnění plánu?

Jakmile obdržíte dokumenty týkající se zvoleného plánu úrovně péče a provedete on-line registraci, můžete začít využívat výhod svého plánu úrovně péče, jako je přednostní přístup k opravám, zapůjčení náhradních výrobků (jen zlatá úroveň) a slevy na každoroční kontroly výkonu nebo kalibrace. Část plánu péče týkající se prodloužené záruky vstoupí v platnost po skončení vaší nové výrobní záruky. Během této doby prodloužené záruky můžete provádět kalibrace nebo kontroly výkonu, které jsou součástí zvoleného plánu úrovně péče CarePlan.

PODMÍNKY

Služby pro daný plán úrovně péče, opravy a kalibrace nejsou v některých zemích k dispozici. Ověřte si dostupnost u místního autorizovaného distributora společnosti Fluke.

Registraci pro zvolený plán úrovně péče je třeba provést do 30 dnů od obdržení balíčku pro daný plán úrovně péče.

Neprovedení registrace plánu může způsobit značné zpoždění při vyřizování vašeho požadavku. Zpoždění tohoto druhu nejsou započítávána do zaručené doby vyřízení vzhledem k původně uvedenému datu před obdržením vaší objednávky.

K jakýmkoli servisním požadavkům podléhajícím těmto plánům úrovně péče je třeba číslo RMA (Return Material Authorization). Číslo RMA pro svou servisní objednávku získáte na adrese www.fluke.com/serviceRMA, nebo kontaktujte místní servisní středisko společnosti Fluke.

Přednostní přístup zaručovaný těmito plány úrovně péče zaručuje naše úsilí zajistit, aby vaší objednávce byl přidělen nejbližší dostupný servisní zdroj. Vaše objednávka je při obdržení a v průběhu procesu servisu upřednostněna před objednávkami nepodléhajícími plánům péče. Tato služba je na přístroj uplatňována od doby, kdy svůj plán úrovně péče zaregistrujete na našich webových stránkách po dobu vaší výrobní záruky a dobu zvoleného plánu úrovně péče.

Prodloužená záruka zahrnuje běžné opravy přístroje. Přístroje vykazující příznaky selhání v důsledku nesprávné fyzické manipulace, nesprávného použití funkcí nebo jiného nesprávného používání, na základě posudku našich laboratoří, nepodléhají krytí těmito plány úrovně péče a budou za ně účtovány standardní poplatky za opravu a kalibraci. Účastníci plánu zlaté úrovně péče obdrží na tyto servisní poplatky mimo plán 15% slevu.

Aktualizace v rámci upozornění na změny výrobků (PCN) zahrnují úkony a specifikace důležité k zachování správné funkce výrobku. V rámci těchto plánů jsou instalovány pouze důležité aktualizace (úroveň 1 a úroveň 2).

Kalibrace a kontroly funkčnosti, které jsou součástí plánu zlaté a stříbrné úrovně péče, jsou poskytovány pouze v letech prodloužené záruky.

Sleva na kalibrace a kontroly funkčnosti je poskytována účastníkům plánu v průběhu doby výrobní záruky.

V rámci podmínek těchto plánů úrovně péče nejsou prováděny kalibrace a kontroly výkonu a nejsou instalovány aktualizace PCN u přístrojů, které nevyžadují opravu nebo jsou při konečné analýze našeho technika vyhodnoceny jako „bez závad“. Za této situace „bez závad“ si účastníci plánu úrovně péče mohou v době, kdy je kamera v naší laboratoři, zakoupit kalibraci nebo kontrolu výkonu se slevou 20 % z aktuálního ceníku.

Kalibrační certifikáty dodávané v rámci plánu zlaté úrovně péče mají navázaný certifikát NIST s daty.

Kontroly funkčnosti slouží k ověření, zda kamera pracuje v rámci udávané specifikace. Při těchto ověřováních jsou používána zařízení s navázaným certifikátem NIST, tyto kontroly však nejsou považovány za kalibrace a při této službě není vystavován žádný certifikát.

Upozornění na potřebu kalibrace, datum konce platnosti plánu a aktualizace PCN závisí na informacích, které uvedete při registraci na našich webových stránkách.

Obnovené plány nemají přiděleno nové číslo plánu úrovně péče. Plnění průběžně pokračuje s původním číslem plánu úrovně péče. K datu ročního obnovení můžete provést změnu na libovolný typ plánu. Třetí rok plnění je k dispozici pouze při zakoupení plánu zlaté úrovně péče pro daný rok plnění, bez ohledu na plnění předchozího typu plánu. Abyste si mohli zakoupit obnovení plánu, musí existovat průběžné plnění na stejné sériové číslo kamery. Existuje 30denní dodatečná lhůta nad rámec data konce platnosti plánu úrovně péče, během které lze obnovení zakoupit.

Kamerám se sériovými čísly, která nejsou zaregistrována v databázi plánů úrovně péče, nebude poskytnut servis do doby, než bude oprávněnost nároku ověřena našimi laboratořemi. Související zpoždění nejsou započítávána do zaručené doby vyřízení.

Před poskytnutím zapůjčeného přístroje v rámci zlaté úrovně péče musí majitel nebo autorizovaný zástupce vaší společnosti podepsat smlouvu o vrácení zapůjčeného předmětu.

Zapůjčené kamery jsou poskytovány účastníkům plánu zlaté úrovně péče během doby výrobní záruky a doby prodloužené záruky zlaté úrovně péče v případě, že námi zaručená doba vyřízení bude překročena o více než 2 dny nebo po 10 dnech v našem servisním zařízení, podle toho, která okolnost nastane dříve. Zapůjčené kamery nejsou v některých zemích k dispozici v důsledku předpisů pro omezení exportu. Pokud jste účastníkem plánu zlaté úrovně péče v zemi, kde zapůjčení náhradních výrobků není možné, přiřadíme vaší objednávce nejvyšší prioritu, aby mohla být vyřízena v nejkratší možné době.

Doba vyřízení (TAT) se počítá od data přijetí do servisní laboratoře společnosti Fluke do data zpětného odeslání. Doba přepravy dopravci není do doby vyřízení započítávána.

Společnost Fluke vám přístroj vrátí se zaplacenými poplatky za přepravu prostřednictvím běžných pozemních přepravců. Použití zvláštních přepravců nebo jiných nestandardních a přednostních způsobů přepravy do těchto plánů nespadá. Požadavky na přednostní zpětnou přepravu nebo jiná ujednání týkající se dopravy mohou být stanoveny při zadávání servisní objednávky a získání čísla RMA. Pro tato ujednání může být vyžadován dodatečný souhlas s navýšením nákladů nebo objednávka. Přepravné za zaslání výrobku společnosti Fluke za účelem servisu hradí účastník plánu úrovně péče.

Vlastnictví plánu úrovně péče lze převést na nového majitele pod stejným sériovým číslem přístroje, který podléhá krytí přiřazeného plánu úrovně péče.

Máte dotazy?

Kontaktujte společnost Fluke nebo místního autorizovaného prodejce společnosti Fluke, od kterého získáte další informace.

Přehled výrobků: Plány úrovně péče společnosti Fluke pro přístroje pro termální zobrazování

Plány pro údržbu a prodlouženou záruku termokamery Fluke 

Opravy jsou vždy neočekávané a mohou být nákladné. Udržujte svou kameru ve špičkovém provozním stavu a kontrolujte své náklady na vlastnictví přístroje pomocí plánu zlaté, stříbrné nebo bronzové úrovně péče společnosti Fluke.

Kameru můžete udržovat ve špičkovém provozním stavu a chránit tak svou investici nad rámec naší výrobní záruky až po dobu dalších tří let.

Srovnání Plánu úrovne Péce CarePlan
ZlatáStríbrnáBronzová
Možnost zapujcení náhradní kamery pri dlouhodobejších opraváchX
Jedna kalibrace s navázáním certifikátu s daty behem doby platnosti plánu prodloužené zárukyX
15% sleva na servisní poplatky mimo plán, napríklad v dusledku fyzického poškozeníX
Jedna kontrola funkcnosti v prubehu doby platnosti plánu prodloužené zárukyX
Možnost obnovení až po dobu trí letX
Možnost obnovení až po dobu dvou letXXX
Kontrola funkcnosti/kalibrace pri opraveXXX
Prednostní prístup k servisuXXX
20% sleva na požadovanou kalibraci/kontrolu funkcnosti behem doby výrobní záruky a doby zvoleného plánu úrovne péce CarePlanXXX
Aktualizace firmwaru/hardwaru v rámci upozornení PCNXXX
Služby upozorneníXXX

Zdroje: Plány úrovně péče společnosti Fluke pro přístroje pro termální zobrazování