Analyzátor kvality elektrické energie Fluke 434 řady II.

 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie Fluke 434 řady II. | Fluke
 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie Fluke 434 řady II. | Fluke
 • Analyzátor Kvality Elektrické Energie Fluke 434 řady II. | Fluke

Klíčové vlastnosti

 • Kalkulačka energetických ztrát: Klasické měření činného a jalového výkonu, nevyvážení a harmonických se zpracovává za účelem vyjádření nákladů na energetické ztráty soustavy.
 • Řešení problémů v reálném čase: Analyzování trendů pomocí kurzorů a nástrojů zoom.
 • Nejvyšší bezpečnostní kategorie v dané oblasti průmyslu: 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce.
 • Měření všech tří fází a nuly: Součástí jsou čtyři pružné proudové sondy s vylepšeným tenkým ohebným hrotem flex určeným k použití v těch nejstísněnějších místech.
 • Automatická projekce vývoje: Každé měření je vždy automaticky zaznamenáno – bez nutnosti jakéhokoli nastavování.
 • Monitorování systému: Deset parametrů kvality elektrické energie na jedné obrazovce v souladu s normou kvality elektrické energie EN50160.
 • Funkce záznamníku: Konfigurace pro libovolné testovací podmínky s pamětí až 600 parametrů v uživatelsky definovaných intervalech.
 • Zobrazování grafů a generování zpráv: Včetně softwaru pro analýzu.
 • Výdrž baterie: Sedm hodin provozu na jedno nabití s baterií Li-ion.

Systém měření výkonu Unified Power Measurement Systém měření výkonu Unified Power Measurement (UPM) společnosti Fluke poskytuje nejobšírnější náhled na dostupnou elektrickou energii. Měří se:

- Parametry klasických parametrů elektrické energie (Steinmetz 1897) a parametry elektrické energie podle IEEE 1459-2000
- Podrobná analýza ztrát
- Analýza nevyvážení

Tyto výpočty UPM se používají k určení finančních nákladů na energetické ztráty způsobené problémy s kvalitou elektrické energie. Výpočty generuje spolu s ostatními informacemi specifickými pro organizaci kalkulačka energetických ztrát, která nakonec určí, kolik peněz organizace ztrácí z důvodu plýtvání energií.

 

AutoTrend – Rychle si prohlédněte vývoj průběhu
Unikátní funkce AutoTrend vám nabízí rychlý pohled na změny v čase. Každá zobrazená hodnota je automaticky a nepřetržitě zaznamenávána bez nutnosti nastavování prahových úrovní a časových intervalů či manuálního spouštění procesu. Můžete si rychle prohlédnout vývoje napětí, proudu, frekvence, výkonu, harmonických nebo mihotání světel (tzv. flicker) na všech třech fázích a nulovém vodiči. Můžete také provádět analýzu vývoje za pomocí kurzorů a funkce zoom, zatímco v pozadí stále probíhá záznam.

 

Systémový monitor – Proveďte snadno porovnání kvality energie s normou EN50160
Pouhým stlačením jednoho tlačítka vám jedinečná funkce „Systémový monitor“ poskytne přehled kvality energetického systému a zkontroluje, zda příkon vyhovuje úrovním dle normy EN50160 nebo vašim vlastním specifikacím. Tento přehled se zobrazí pomocí barevných sloupců v grafu na jedné obrazovce, kde je zřetelně patrné, které parametry přesahují nastavené limity..

 

Přehledový obraz Systémového monitoru vám nabídne okamžitý pohled na to, zda napětí, harmonické, flicker (mihotání světel), frekvence a počet poklesů a překmitů přesahují nastavené limity. Dostanete podrobný seznam všech událostí přesahujících nastavené limity.

 
Funkce Logging vám umožní přizpůsobit výběry měření a provádět okamžitou analýzu uživatelem volených parametrů.
Měřte a zaznamenávejte výkon (W), VA a VARs. Přístroj 434 navíc nabízí možnost zaznamenávání spotřeby energie.
Vysledujte vyšší harmonické až do 50. a zaznamenejte THD (celkové harmonické zkreslení) podle požadavků IEC61000-4-7

Přehled výrobků: Analyzátor kvality elektrické energie Fluke 434 řady II.

Vypočítejte energetické ztráty v místní měně

Analyzátor energie Fluke 434 II je ideálním přístrojem pro záznam dat elektrické energie. S využitím nové funkce kalkulačky energetických ztrát dokáže přístroj 434 II vyčíslit fiskální náklady na energii vyplýtvanou v důsledku špatné kvality elektrické energie. Tato schopnost finančního vyjádření spotřeby energie umožňuje identifikovat ve vaší organizaci oblasti největšího plýtvání energií a určit řešení úspor elektrické energie. Spolu s možností měření základních parametrů kvality elektrické energie tak dostáváte výkonný nástroj pro vyhledávání problémů.

Použití

 • Finanční vyjádření spotřeby energie – výpočet fiskálních nákladů na energii vyplýtvanou v důsledku špatné kvality elektrické energie
 • Energetické hodnocení – určete rozdíl energetické spotřeby před a po vylepšení instalace, abyste tak ospravedlnili energeticky úsporná zařízení
 • Prvotní vyhledávání poruch – rychlá diagnostika problémů na obrazovce pro obnovení provozu
 • Prediktivní údržba – zjišťování a prevence problémů s kvalitou elektrické energie dříve, než způsobí prostoj
 • Dlouhodobá analýza – odhalení obtížně zjistitelných nebo občasných problémů
 • Studie zatížení– ověření kapacity elektrického systému před zvýšením zátěže

Technické údaje: Analyzátor kvality elektrické energie Fluke 434 řady II.

Specifikace přístroje

  Model Měřicí rozsah Rozlišení Přesnost
Napětí (V)
Vrms (AC + DC)434 II1 V až 1 000 V
(fáze proti nule)
0,1 V±0,5 % jmenovitého napětí**** 
Všpič.  1 Všpič. na 1 400 Všpič.1 V5 % jmenovitého napětí
Činitel amplitudy napětí (CF)  1,0 > 2,80.01±5 %
Vrms½434 II1 V až 1 000 V
(fáze proti nule)
0,1 V±1 % jmenovitého napětí 
434-II 0,1 V±0,2 % jmenovitého napětí
Vzákl.434 II1 V až 1 000 V
(fáze proti nule)
0,1 V ±0,5 % jmenovitého napětí
Ampéry (přesnost kromě přesnosti proudových kleští)
Ampéry (AC + DC)i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A1:00 AM±0,5 % ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Ašpič.i430-Flex 8 400 Ašpič. 1 Arms±5 %
1 mV/A5 500 Ašpič.1 Arms±5 %
Činitel amplitudy proudu (CF)  1 až 100.01±5 %
Ampéry ½i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A 1 A ±1 % ±10 číslic 
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A ±1 % ±10 číslic
1 mV/A 1×  5 A až 2 000 A 1 A ±1 % ±10 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±1 % ±10 číslic
Azákl.i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A1:00 AM±0,5 % ±5 číslic 
i430-Flex 10× 0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1× 5 A až 2 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10× 0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Hz
HzFluke 434 při jmenovité frekvenci 50 Hz 

42,50 Hz až 57,50 Hz

0,01 Hz ±0,01 Hz
Fluke 434 při jmenovité frekvenci 60 Hz51,00 Hz až 69,00 Hz0,01 Hz±0,01 Hz
Napájení
Watty (VA, var)i430-Flex max. 6 000 MW0,1 W až 1 MW±1 % ±10 číslic
1 mV/Amax. 2 000 MW0,1 W až 1 MW±1 % ±10 číslic
Účiník (Cos j/DPF)  0 až 10.001±0,1% při podmínkách jmenovité zátěže
Energie
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic
Únik energiei430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic bez přesnosti odporu instalace
Harmonické
Řád harmonické (n)  DC, 1 až 50 seskupení: Skupiny harmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
Řád meziharmonických (n)  OFF (vypnuto), 1 až 50 seskupení: Podskupiny harmonických a meziharmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
Volty%f0,0 % až 100 %0.10%±0,1 % ± n × 0,1 %
%r0,0 % až 100 %0.10%±0,1 % ± n × 0,4 %
Absolutní0,0 až 1 000 V0,1 V±5 %*
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0.10%±2,5 %
Ampéry%f0,0 % až 100 %0.10%±0,1 % ± n × 0,1 %
%r0,0 % až 100 %0.10%±0,1 % ± n × 0,4 %
Absolutní0,0 až 600 A0,1 A±5 % ±5 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0.10%±2,5 %
Watty%f nebo %r 0,0 % až 100 %0.10%±n × 2%
AbsolutníZáleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí ±5% ± n × 2 % ± 10 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %  0.10%±5 %
Fázový posun−360° až +0°±n × 1°
Flicker (mihotání světel)
Plt, Pst, Pst (1 min.) Pinst  0,00 až 20,000.01±5 %
Nevyvážení
Volty%0,0 % až 20,0 %0.10%±0,1 %
Ampéry%0,0 % až 20,0 %0.10%±1 %
Signály v rozvodné síti
Prahové úrovně  Práh, limity a trvání signalizace jsou programovatelné pro dvě signalizační frekvence
Signalizační frekvence  60 Hz až 3 000 Hz0,1 Hz 
Relativní V%  0 až 100 %0.10%±0,4 %
Absolutní V3s (prům. 3 sekundy)  0,0 V až 1 000 V0,1 V±5 % jmenovitého napětí
 

Obecné specifikace

Korpus přístrojeOdolná nárazuvzdorná konstrukce s vestavěným ochranným pouzdrem. Odolnost proti prachu a vlhku podle IP51 v souladu s normou IEC60529, pokud se používá v nakloněné poloze. Nárazy a vibrace: náraz 30 g, vibrace: 3 g sinusoida, náhodně 0,03 g²/Hz v souladu s normou MIL-PRF-28800F třída 2
DisplejJas: 200 cd/m² typicky s použitím napájecího adaptéru, 90 cd/m² typicky s použitím napájení z baterie: Rozlišení LCD obrazovky 127 × 88 mm (úhlopříčka 153 mm / 6,0"): 320 × 240 pixelů. Kontrast a jas: uživatelsky nastavitelný, kompenzace teploty
Paměť8GB karta SD (kompatibilní s formátem SDHC, formátování FAT32) ve standardním příslušenství, volitelně až 32GB). Spořič obrazovky a více datových pamětí pro ukládání dat včetně záznamů (závisí na velikosti paměti).
Hodiny s reálným časemČasové a datové razítko pro režim Trend, zobrazení přechodných jevů, sledování systému a záznam událostí.
 

Prostředí

Provozní teplota0 °C ~ +40 °C, +40 °C ~ +50 °C kromě baterie
Teplota pro skladování−20 °C ~ +60 °C
Vlhkost+10 °C ~ +30 °C: Relativní vlhkost 95 % bez kondenzace
+30 °C až +40 °C: Relativní vlhkost 75 % bez kondenzace
+40 °C až +50 °C: 45% rel. vlhkost nekondenzující
Maximální pracovní nadmořská výškaAž 2 000 m pro kategorii CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
Až 3 000 m pro kategorii CAT III 600 V, CAT II 1 000 V
Maximální nadmořská výška pro skladování 12 km
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)EN 61326 (2005-12) pro emise a imunitu
Rozhranímini-USB-B, izolovaný port USB pro připojení k počítači, slot pro kartu SD přístupný pod baterií přístroje
ZárukaTři roky (na součásti a výrobní vady) pro hlavní přístroj, jeden rok pro příslušenství
 

Stáhnout kompletní specifikace

    * ±5 %, pokud ≥1 % jmenovitého napětí ±0,05 % jmenovitého napětí, pokud <1 % jmenovitého napětí
   ** 50Hz / 60Hz jmenovitá frekvence v souladu s normou IEC 61000-4-30
 *** 400Hz měření nejsou podporována pro Flicker (mihotání světel), signály v rozvodné síti a režim Monitor.
****pro jmenovité napětí 50 V až 500 V

Modely: Analyzátor kvality elektrické energie Fluke 434 řady II.

Fluke 434 II Basic
Fluke 434 Series II Basic Energy Analyzer
Koupit

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (8 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card (8GB SD card for /INTL models)
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A - Mini B
 • C1740 Soft Case
Fluke-438-II/MA

Sada pro upgrade analyzátoru motorů Fluke 430-II

Koupit

obsahuje:

 • Balíček pro upgrade firmwaru k doplnění funkcí pro analýzu motorů do stávajících analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434, 435 a 437 řady II