Czech

Dvoupólové měřiče napětí Fluke T110, T130 a T150 – Výzva k dobrovolnému vrácení výrobků z důvodu závady

Vážení zákazníci společnosti Fluke,

Společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém, který se týká některých dvoupólových měřících přístrojů Fluke T110, T130 a T150.

Jako preventivní opatření se společnost Fluke rozhodla dobrovolně svolat všechny tyto výrobky a poskytnout zákazníkům nové a vylepšené ekvivalentní náhradní produkty.

Tento dopis vás informuje o opatřeních, která byste měli podniknout ohledně dobrovolného svolání uvedených přístrojů ve vlastnictví vašich zákazníků. Tento dopis vám také pomůže vrátit veškerý postižený inventář, který máte v současné době ve svém držení.

Jako preventivní opatření probíhá dobrovolné svolávání následujících výrobků:

Názov modeluManufacturing DatesPočáteční výrobní číslo:Konečné výrobní číslo:
FLUKE-T110až do července 20182157000
or
21570000
4352999
or
43529999
FLUKE-T110/VDEaž do července 2018
FLUKE-T130až do července 2018
FLUKE-T130/VDEaž do července 2018
FLUKE-T150až do července 2018
FLUKE-T150/H15až do července 2018
FLUKE-T150/VDEaž do července 2018
FLUKE-T150VDE/H15až do července 2018

Měřič napětí T90 NENÍ dotčen tímto svoláváním. Navíc všechny modely měřičů napětí Fluke T110, T130 a T150 dodávané společností Fluke po 28. srpnu 2018, se sériovými čísly většími, než jsou uvedeny v posledním sloupci výše, NEJSOU ovlivněny tímto svoláváním.

Popis problému

Bylo zjištěno, že u některých svolávaných měřičů (viz tabulka níže) může dojít k předčasnému selhání propojovacího kabelu při cyklickém namáhání v ohybu. Nedávné experimenty prováděné firmou Fluke ukázaly široký rozptyl v počtu cyklů potřebných k selhání, které vykazovaly svolávané měřící přístroje, což znamená, že některé svolávané přístroje podléhají selhání dříve než se očekávalo, což vede ke zkrácení životnosti některých z nich, což považuje společnost Fluke za nepřijatelné.

Dále, kabel může selhávat přerušovaně, takže, v závislosti na orientaci ohybu kabelu se může stát, že přístroj projde zkouškou samokontroly kontinuity, nebo validací na známém zdroji napětí, zatímco následné testy mohou vykazovat falešně negativní výsledky.

Primární funkcí měřiče napětí je, že detekuje přítomnost nebo nepřítomnost napětí, čímž umožňuje uživateli určit, zda se může dotknout elektrické instalace a začít bezpečně pracovat.

Falešně negativní výsledek může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k elektrickému oblouku při následných činnostech uživatele v důsledku falešně negativní indikace, což může vést ke zranění nebo dokonce ke smrti. Kvůli tomuto riziku prosím sdělte svým zákazníkům, ABY OKAMŽITĚ UKONČILI používání svých měřičů napětí série T a požádejte je, aby postupovali podle svolávacích pokynů uvedených v části níže.

Naše týmy zabývající se výzkumem a vývojem, kvalitou a bezpečností kvalifikovali nový kabel, který by měl být použit v měřících jednotkách série T, což je činí robustnějšími. Dále jsme provedli další vylepšení odlehčení tahu, které doplňuje sílu kabelu. Testování těchto nových změn ukázalo zlepšení životního cyklu kabelu. Od 28. srpna 2018 byla tato zlepšení zavedena do výroby skupiny měřičů série T.

Výměna výrobku:

Prosím, OKAMŽITĚ ZASTAVTE používání vašeho svolávaného měřiče. Prosím, vraťte bezplatně svolávaný přístroj společnosti Fluke na výměnu. Po návratu vašeho svolávaného přístroje do společnosti Fluke, vám bude v souladu s níže uvedenými pokyny zaslán zcela nový a vylepšený měřič napětí série T, se stejným číslem modelu. Obdržíte také prodloužení záruky ze 2 na 3 roky tak, že jednoduše zaregistrujete náhradní výrobek po jeho obdržení na adrese www.fluke.com/registration.

Veškeré návraty a výměny výrobků budou vyřízeny společností Fluke v našem servisním středisku Eindhoven v Nizozemí.

Co musíte nyní udělat

Na této stránce vyplňte úplně formulář pro svolánívčetně

  1. Vašeho jména a dodací adresy
  2. Uveďte množství svolávaných měřičů napětí T110, T130 a/nebo T150, které vlastníte.

Společnost Fluke vám zašle předplacenou přepravní nálepku s vyplněnou adresou pro vrácení každého z vašich svolávaných přístrojů.Po obdržení svolávaných měřičů vám společnost Fluke zašle náhradní výrobky.

Prosím, přijměte naše upřímné ospravedlnění za případné nepříjemnosti způsobené touto akcí a máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.