Keeping your world up and running
Home  |  Support  |  Software Downloads  |  Power Quality Software Downloads

Bản tải xuống phần mềm chất lượng điện

Để bảo đảm sản phẩm của bạn được cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất có các tính năng mới, hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới và làm theo hướng dẫn tải xuống.

Thiết bị phân tích chất lượng điện và Dòng điện ba pha Fluke Dòng 430 II

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Bản cập nhật phần mềm hệ thống V05.04 (.exe) »
Bản cập nhật này áp dụng cho tất cả các mẫu Fluke 430-II. Bản cập nhật này bổ sung một chức năng đặc biệt quan trọng vào Thiết bị phân tích động cơ và chất lượng điện Fluke 438-II Chức năng mới này cho phép người dùng thực hiện phân tích động cơ trên các bộ biến đổi truyền động động cơ. Vui lòng tham khảo trang sản phẩm Fluke 438-II và tài liệu hướng dẫn vận hành bổ sung để biết các tham số của động cơ truyền động biến đổi.

Ứng dụng cần số cổng COM; bạn có thể tìm thấy thông tin này trong danh sách dịch vụ quản lý thiết bị Windows. Ứng dụng cung cấp hướng dẫn từng bước.

Lưu ý: Một số thiết bị sẽ không cập nhật qua USB 3.0. Vui lòng đọc nội dung ‘HELP’ (Trợ giúp) trong trình nâng cấp trước khi tiến hành.

9/2017

Ghi chú phát hành Bản cập nhật phần mềm hệ thống V05.04 (.pdf) »
Thông tin chi tiết hoàn chỉnh về các lợi ích khi nâng cấp lên V05.04. Những thông báo này rất quan trọng để đảm bảo việc lưu trữ và bảo lưu dữ liệu hiện có đúng cách, tham khảo hướng dẫn ngắn về sao lưu dữ liệu, nếu có thắc mắc.

9/2017

Phần mềm ứng dụng PowerLog 430-II phiên bản V5.4.1 cho Fluke 430 Series II (.exe) »
Phần mềm ứng dụng PowerLog cho Fluke 430-II Series.
Lưu ý: Phiên bản PowerLog430-II này yêu cầu các thiết bị dòng 430-II phải chạy phiên bản phần mềm V05.02.

9/2017

Thông tin phát hành PowerLog 430-II V5.4.1 (.pdf) »
Thông tin chi tiết hoàn chỉnh về các tính năng mới và sửa lỗi - đây là những thông tin rất hữu ích nên đọc.

9/2017

Sao lưu và sao chép dữ liệu từ Fluke 430 (.pdf) »
Tài liệu hướng dẫn ngắn về cách sao lưu dữ liệu quan trọng trên thiết bị của bạn. Cũng bao gồm hướng dẫn về lưu trữ dữ liệu.

9/2012

Trình điều khiển USB Fluke 430 Series II (.zip) »
Trình điều khiển USB Fluke 430 Series II sẽ tự động cài đặt trong mọi các tình huống thông thường. Tập tin này dành để cài đặt thủ công khi không có truy cập Internet.

 
 

Máy ghi điện Fluke 1732, 1734, 1736 và 1738

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Phần mềm phân tích năng lượng của Fluke v3.0.1 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng phân thích năng lượng của Fluke để tải xuống, phân tích và báo cáo. Dùng với Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738; và Fluke 1742, 1746 và 1748. (Tương thích với Windows 7, 8 và 10).

11/2017

Ghi chú phát hành Phần mềm phân tích năng lượng của Fluke v3.0.1 (.pdf) »
Phần mềm ứng dụng phân tích năng lượng của Fluke để tải xuống, phân tích và báo cáo. Dùng với Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738; và Fluke 1742, 1746, và 1748. (Tương thích với Windows 7, 8 và 10).

11/2017

Tập tin phần mềm hệ thống Fluke 173x v2.1 (.bin) »
Quy trình cập nhật phụ thuộc vào phiên bản của phần mềm hệ thống hiện đang cài đặt trên thiết bị.

 1. Để cập nhật dụng cụ đang phần mềm hệ thống phiên bản 2.0, hãy lưu tệp nhị phân này của phần mềm hệ thống vào thư mục “Fluke173x”.
 2. Để cập nhật dụng cụ 1736 đang chạy phần mềm hệ thống phiên bản 2.0 trở về trước, hãy lưu tệp nhị phân này của phần mềm hệ thống vào thư mục “Fluke1736”. Trong thư mục đó, hãy đổi tên tệp nhị phân thành “1736_firmware_2.1.bin”.

Thẻ USB phải được định dạng FAT32 và thư mục nêu trên phải ở cấp thư mục gốc. Tham khảo ghi chú phát hành phần mềm hệ thống để biết thêm chi tiết. Lưu ý: Chỉ định dạng lại các ổ USB mới. Các ổ USB của Fluke đi kèm sản phẩm đã được định dạng sẵn thành FAT32. Định dạng lại ổ đĩa sẽ xóa mọi dữ liệu hiện có khỏi các phiên ghi.

Gắn USB vào dụng cụ, nếu phần mềm hệ thống có phiên bản mới hơn phiên bản trong dụng cụ, quy trình cập nhật tự động sẽ bắt đầu. Cập nhật lần cuối

Giấy phép có sẵn*:

 • Giấy phép miễn phí để triển khai kết nối cơ sở hạ tầng WiFi (yêu cầu đăng ký) - áp dụng cho Fluke 1732, 1734, 1736 và 1738
 • Nâng cấp Fluke 1736 lên 1738
 • Giấy phép báo cáo IEEE519 – áp dụng cho Fluke 1736 và 1738

*Vui lòng liên hệ với đại diện Fluke của bạn để biết thêm thông tin.
Cần có phần mềm hệ thống tối thiểu là v2.1 để cài đặt những giấy phép này.

Định dạng ổ đĩa USB sang FAT32

 1. Chọn thiết bị USB của bạn trong phần “thiết bị và ổ đĩa” trên máy tính của bạn
 2. Nhấp chuột phải và chọn 'Định dạng' - CẢNH BÁO: Định dạng ổ đĩa sẽ xóa mọi dữ liệu hiện có khỏi các phiên ghi.
 3. Chọn FAT32 từ menu ‘Hệ thống tệp’
 4. Chọn Bắt đầu
01/2017

Thông tin bản phát hành phần mềm hệ thống Fluke 173x v2.1 (.pdf) »
Thông tin chi tiết hoàn chỉnh về các tính năng và cải tiến - đây là tài liệu quan trọng cần đọc.

11/2017
 

Máy ghi chất lượng điện Fluke 1742, 1746 và 1748

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Phần mềm phân tích năng lượng của Fluke v3.0.1 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng phân thích năng lượng của Fluke để tải xuống, phân tích và báo cáo. Dùng với Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738; và Fluke 1742, 1746 và 1748. (Tương thích với Windows 7, 8 và 10).

11/2017

Ghi chú phát hành Phần mềm phân tích năng lượng của Fluke v3.0.1 (.pdf) »
Phần mềm ứng dụng phân tích năng lượng của Fluke để tải xuống, phân tích và báo cáo. Dùng với Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738; và Fluke 1742, 1746, và 1748. (Tương thích với Windows 7, 8 và 10).

11/2017

Tệp phần mềm hệ thống Fluke 174x v1.0.1 (.bin) »
Để tải Fluke 174x xuống trực tiếp từ USB, vui lòng tạo thư mục có tên “Fluke174x” trên một thẻ USB có định dạng FAT32 và sao chép tệp phần mềm hệ thống này vào vị trí thư mục đó.

Thẻ USB phải được định dạng FAT32 và thư mục nêu trên phải ở cấp thư mục gốc. Tham khảo ghi chú phát hành phần mềm hệ thống để biết thêm chi tiết. Lưu ý: Chỉ định dạng lại các ổ USB mới. Các ổ USB của Fluke đi kèm sản phẩm đã được định dạng sẵn thành FAT32. Định dạng lại ổ đĩa sẽ xóa mọi dữ liệu hiện có khỏi các phiên ghi.

Cắm thẻ USB vào dụng cụ và sử dụng chức năng “Instrument Setup’ (Thiết lập dụng cụ) của Energy Analyse Plus 3.0.1 để bắt đầu quá trình cập nhật. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng dụng cụ để biết thông tin chi tiết.

12/2017
 

Máy ghi điện ba pha Fluke 1730

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Phần mềm phân tích năng lượng của Fluke v3.0 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng phân thích năng lượng của Fluke để tải xuống, phân tích và báo cáo. Dùng với Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738; và Fluke 1742, 1746, 1748. (Tương thích với Windows 7, 8 và 10).

11/2017

Ghi chú phát hành Phần mềm phân tích năng lượng của Fluke v3.0 (.pdf) »
Phần mềm ứng dụng phân tích năng lượng của Fluke để tải xuống, phân tích và báo cáo. Dùng với Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738; và Fluke 1742, 1746, và 1748. (Tương thích với Windows 7, 8 và 10).

11/2017

Tệp phần mềm Fluke 1730 V1.3 (.bin) »
Để tải trực tiếp từ USB lên Fluke 1730, hãy tạo thư mục có tên "Fluke 1730" trên USB và sao chép tập tin phần mềm hệ thống vào vị trí thư mục đó. Gắn USB vào dụng cụ, nếu phần mềm hệ thống có phiên bản mới hơn phiên bản trong dụng cụ, quy trình cập nhật tự động sẽ bắt đầu.

04/2016
 

Ampe kìm đo chất lượng điện Fluke 345

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic V4.4 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic dùng cho Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435 . (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

01/2016
Phần mềm cập nhật phần mềm hệ thống (.exe) »  
Hướng dẫn nâng cấp phần mềm hệ thống (.doc) »  

Phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất:

Có thể kiểm tra phần mềm hệ thống của thiết bị bằng các bước sau: Nhấn phím Menu, chọn Thiết lập dụng cụ bằng các phím con trỏ, nhấn Enter, chọn Phiên bản và Hiệu chẩn sử dụng phím con trỏ, nhấn Enter Màn hình hiển thị phiên bản phần mềm hệ thống.
 • Nhấp phải và chọn 'Save Target As' ('Lưu dưới dạng') để lưu tập tin trước khi sử dụng công cụ nâng cấp.
 • Cần cài đặt phần mềm cập nhật.

Phần mềm hệ thống v1.02 (.h86) »
Sử dụng phiên bản phần mềm hệ thống hiên có trên các dụng cụ có phiên bản 2.0 trở xuống.

 

Phần mềm hệ thống v2.44 (.h86) »
Sử dụng phiên bản phần mềm hệ thống hiên có trên các dụng cụ có phiên bản 2.0 trở lên.

 

Phần mềm hệ thống v3.0.2 (.h86) »
Sử dụng phiên bản phần mềm hệ thống hiên có trên các dụng cụ có phiên bản 3.0 trở lên.

06/2013

Trình khởi chạy USB Fluke 345 (.zip) »

 
 

Thiết bị phân tích chất lượng điện ba pha Fluke 433/434/435

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Bản cập nhật phần mềm hệ thống v2.10 »
Hướng dẫn tải xuống chi tiết hơn.

 

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic V4.4 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic dùng cho Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435 . (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

01/2016

FlukeView v3.34 (.zip) »
Bản tải xuống nâng cấp phần mềm cho Fluke 435, 434 hoặc 433 đã nâng cấp.

 

Trình khởi chạy đã cập nhật dành cho Đầu nối USB OC4USB Rev II (.exe) »

 
 

Thiết bị phân tích chất lượng điện một pha Fluke 43B

Bản tải xuống

 

FlukeView phiên bản 3.34 (.zip) »
Bản tải xuống nâng cấp phần mềm.

 

CD sản phẩm hoàn chỉnh (.zip) »
Tải tệp xuống và giải nén đến vị trí đã biết để cài đặt phần mềm ứng dụng FlukeView.

 
 

Máy ghi điện ba pha Fluke 1735

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic V4.4 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng PowerLog cũ dùng với Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435 . (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

Cập nhật lần cuối 01/2016

Công cụ nâng cấp phần mềm hệ thống 1735 phiên bản v3.1 (.exe) »
Nâng cấp Fluke 1735 lên phần mềm hệ thống mới nhất.
(tương thích với Vista)

 
Phụ lục sổ tay hướng dẫn - Hướng dẫn công cụ nâng cấp (.pdf) »  
Phần mềm hệ thống 1735 phiên bản v1.10 (.zip) »
LƯU Ý: Phần mềm hệ thống V1.10 và mới hơn cần PowerLog V4.4 để tải xuống và phân tích (xem phía trên).

Ghi chú phát hành phần mềm hệ thống V1.10 (.pdf)
08/2014
Phần mềm ứng dụng PowerLog V4.0.2 (.exe) cho Fluke 1735 »
Bắt buộc đối với dụng cụ có phần mềm hệ thống v1.09 trở xuống.
09/2014
Máy ghi điện ba pha Fluke 1735 đi cùng hai tùy chọn USB khác nhau, tùy chọn đầu là bộ chuyển USB/RS232 ngoài, tùy chọn thứ hai là giao diện USB tích hợp (bắt đầu chuyển hàng vào tháng 4 năm 2010).
Trình điều khiển USB cho Vista (.exe) »
Trình điều khiển USB cho Windows XP (.zip) »
Trình điều khiển USB cho cổng RS232/USB kết nối ngoài.
 

Trình điều khiển Fluke 1735 345 (.exe) »
Trình điều khiển USB cho cổng tích hợp giờ hỗ trợ hệ điều hành 64 bit.
(Vista và Windows 7)

 
 

Máy ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1743, 1744 và 1745

Tải xuống

 

PQ Log v2.2.3 (.exe) »
Trình điều khiển USB cho Vista (.exe) »
Trình điều khiển USB cho Windows XP (.zip) »
Bản cập nhạt này cho phép phân tích theo tiêu chuẩn 2010 EN50160 mới nhất. Phần mềm này xác minh rằng các dòng 1743, 1744 hoặc 1745 của bạn đã cài đặt phần mềm hệ thống mới, nếu chưa, sẽ cho phép bạn nâng cấp.
 

Ghi chú phát hành PQ Log v2.2 (.pdf) »

 
 

Máy ghi điện ba pha Fluke 1750

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Bản cập nhật phần mềm hệ thống Fluke 1750 phiên bản v23.06 (.exe) »
Chương trình nâng cấp phần mềm hệ thống Fluke 1750, kết nối dụng cụ qua cổng Ethernet, chạy chương chình và chọn dụng cụ để nâng cấp từ menu thả xuống.

12/2014

Ghi chú phát hành phần mềm hệ thống 1750 phiên bản 23.06 (.pdf) »
Thông báo quan trọng về các thay đổi và sửa lỗi đối với phần mềm hệ thống Fluke 1750.

12/2014

Phần mềm phân tích điện năng Fluke v2.4 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng phân tích điện năng của Fluke, gỡ cài đặt phiên bản cũ trước khi cài đặt phiên bản mới này

04/2013

Phần mềm PowerView PDA phiên bản v1.47 cho iPaq (.exe) »
Phần mềm ứng dụng để sử dụng riêng với HP PDA

 

Phần mềm ứng dụng PowerView v2.0.20 dành cho máy tính bảng Archos 43 (.apk) »
Phần mềm ứng dụng Android, làm theo hướng dẫn cài đặt bên dưới để biết hướng dẫn chi tiết. Ứng dụng này chỉ dành cho máy tính bảng Archos 43.

 

Hướng dẫn cài đặt phần mềm dành cho Android (.pdf) »
Hướng dẫn cài đặt PowerView dành cho Archos Android.

 

Hướng dẫn khôi phục hệ điều hành Android v4.1.1 đối với Samsung Galaxy Tab 2 (.pdf) »
Bản khôi phục này chỉ bắt buộc nếu Galaxy Tab đã tự động cập nhật phiên bản v4.1.1 trở lên.

 

Hướng dẫn khôi phục hệ điều hành Android v4.1.2 đối với Samsung Galaxy Tab 3 (.pdf) »
Bản khôi phục này chỉ bắt buộc nếu Galaxy Tab đã tự động cập nhật phiên bản v4.1.2 trở lên.

 

Phần mềm ứng dụng PowerView V3.0.6 dành cho máy tính bảng Samsung 2/7.0" và 3/7.0" (.apk) »
Phần mềm ứng dụng Android.  Ứng dụng này chỉ dành cho phiên bản màn hình 7" của máy tính bảng Samsung Tab 2 và Tab 3. Không hỗ trợ sử dụng trên Tab3/10"! Ứng dụng này cần Hệ điều hành Android phiên bản 4.1.1!

12/2014

Ghi chú phát hành Power View V3.0.6 (.pdf) »
Thông báo quan trọng về các thay đổi và sửa lỗi đối với phần mềm Fluke Power View cho Samsung Galaxy Tab 2 và Tab 3 (màn hình 7").

12/2014
Bản tải xuống trình hướng dẫn hiệu chẩn (.exe) »
Cẩn thận làm theo hướng dẫn trên màn hình và trong sổ tay hướng dẫn Hiệu chẩn.
 

Sổ tay hướng dẫn hiệu chuẩn Máy ghi điện Fluke 1750 (.pdf) »

 
 

Máy ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1760

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Phân tích chât lượng điện v1.9.4 (.zip) »
Bao gồm phần mềm hệ thống sản phẩm mới nhất. Phần mềm này cũng xác nhận xem bạn có cài đặt Phần mềm hệ thống mới nhất không.
Lưu ý: Tệp tải xuống khoảng 25MB.

10/2014
Ghi chú phát hành v1.9.4 (.pdf) » 10/2014

Phần mềm hệ thống trước v1.3.17 (.pdf) »
Hướng dẫn cài đặt phần mềm hệ thống trên các thiết bị có phần mềm hệ thống trước v1.3.17.

 
 

Máy ghi chất lượng điện áp Fluke VR1710

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic dành cho Fluke VR1710 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic dùng cho Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435 . (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

01/2016

Công cụ nâng cấp phần mềm hệ thống VR1710 vA1.33(.zip) »

07/2016

Trình điều khiển USB Fluke VR1710 phiên bản v6.7 (.zip) »
Những trình điều khiển này thường được bao gồm trong CD phần mềm đi kèm với VR-1710. Giải nén những trình khởi chạy này vào vị trí thích hợp và làm theo hướng dẫn chi tiết trong hướng dẫn sử dụng (hướng dẫn sử dụng có sẵn để tải xuống trong trang sản phẩm).

01/2016
 

Hệ thống máy ghi sự kiện Fluke VR101S

Bản tải xuống

 

EventView v2.16 (.exe) »  
 

Thiết bị phân tích chất lượng điện một pha Fluke 41B

Bản tải xuống

 

FlukeView v3.2 (.zip) »  
 

Thiết bị phân tích điện chính xác cao Fluke Norma

Bản tải xuống

 

Phần mềm NormaView (.zip) »
Tệp này được nén, hãy giải nén nội dung tập tin vào vị trí đã biết, sau đó chạy tập tin khởi chạy để cài đặt phần mềm.

 
Trước khi tiến hành quy trình nâng cấp Phần mềm hệ thống Norma, hãy kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống trong thiết bị phân tích của bạn trên màn hình General Setup (Thiết lập chung) nằm dưới Info (Thông tin) (tham khảo hướng dẫn vận hành để biết chi tiết).
Tiện ích cập nhật phần mềm hệ thống (.exe) »  

Hướng dẫn về trình tải xuống phần mềm hệ thống (.txt) »
Công cụ tải lên phần mềm hệ thống cho Thiết bị phân tích điện năng NORMA.

 
Tải xuống tệp nâng cấp phần mềm hệ thống v1.5 (.zip) »
Bấm chuột phải và chọn 'Save Target As' (Lưu như) để lưu tệp trước khi sử dụng công cụ.
 
Ghi chú phát hành FW1.5 (.pdf) »  
Lệnh điều khiển từ xa dành cho phần mềm điều khiển FW1.5 (.pdf) »  

Trình điều khiển LabView 7 (.zip) »
Trình điều khiển LabView 8 (.zip) »
Trình điều khiển LabView 9 (.zip) »
Trình điều khiển LabView cho Norma 4000 và Norma 5000.

 
 

Dụng cụ đo điện đáng tin cậy

Bản tải xuống

 

Phần mềm phân tích điện (.zip) »
Phần mềm phân tích điện với Công cụ viết báo cáo (.zip) »
PAS với Công cụ viết báo cáo và kiểm soát (.zip) »
Phần mềm phân tích điện năng (PAS) và phần mềm hệ thống cho Máy ghi điện, các sản phẩm Đa điểm và Tại hiện trường.
Phiên bản 5.03.001 (đi kèm phần mềm hệ thống mới nhất).
Số model: 901, 905, 1000, 1001, 1500, 1501, 1650, 1656, 1941, 1942, 1948, 1949.
 

Phiên bản phần mềm thiết lập 1.4.7.4 (.zip) »

 
 

Other Power Quality Software

Other instruments »
Home   |   Site Map   |   Fluke Corporation   |   Safety Notices
Privacy Statement   |   Terms of Use  |   Terms and Conditions of Sale  |  Terms and Conditions of Service
© 1995 - 2018 Fluke Corporation