Keeping your world up and running
Home  |  Support  |  Software Downloads  |  Power Quality Software Downloads

Bản tải xuống phần mềm chất lượng điện

Để bảo đảm sản phẩm của bạn được cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất có các tính năng mới, hãy nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới và làm theo hướng dẫn tải xuống.

Thiết bị phân tích chất lượng điện và Dòng điện ba pha Fluke Dòng 430 II

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Cập nhật phần mềm hệ thống V05.00 (.exe) »
Ứng dụng cần số cổng COM, bạn có thể tìm thấy thông tin này trong danh sách dịch vụ quản lý thiết bị Windows. Ứng dụng cung cấp hướng dẫn từng bước. Quan trọng: Vui lòng đọc tập tin văn bản HELP trong trình nâng cấp trước khi tiếp tục.

06/2016

Cập nhật phần mềm hệ thống V05.00 Ghi chú phát hành (.pdf) »
Thông tin chi tiết đầy đủ về lợi ích của việc cập nhật lên V05.00. Những lưu ý này rất quan trọng để đảm bảo bảo vệ an toàn dữ liệu hiện có, hãy tham khảo hướng dẫn nhanh về sao lưu dữ liệu nếu bạn có thắc mắc.

06/2016

Phần mềm ứng dụng PowerLog430-II V5.2 dành cho Fluke Dòng 430 II (.exe) »
Phần mềm ứng dụng PowerLog chỉ dành cho Thiết bị phân tích chất lượng điện Fluke 430-II.

06/2016

Thông tin phát hành PowerLog430-II V5.2 (.pdf) »
Thông tin chi tiết đầy đủ về các tính năng mới và khắc phục lỗi - vui lòng đọc những chú ý quan trọng này.

06/2016

Sao lưu và sao chép dữ liệu từ Fluke 430 (.pdf) »
Hướng dẫn nhanh về sao lưu dữ liệu quan trọng trên dụng cụ của bạn. Cũng bao gồm hướng dẫn về lưu trữ dữ liệu.

9/2012

Ổ USB Fluke Dòng 430 II (.zip) »
Trình điều khiển USB Fluke Dòng 430 II sẽ tự động cài đặt bình thường. Tập tin này dành để cài đặt thủ công khi không có truy cập Internet.

 
 

Máy ghi điện ba pha Fluke 1730

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Fluke Energy Analyze Plus v2.2 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng Fluke Energy Analyze Plus dành để tải xuống, phân tích và báo cáo. Sử dụng cùng các máy Fluke 1730, 1736 và 1738. (Tương thích với Windows 7, 8 và 10).

04/2016

Fluke Energy Analyze Plus v2.2 Ghi chú phát hành (.pdf) »
Phần mềm ứng dụng Fluke Energy Analyze Plus dành để tải xuống, phân tích và báo cáo. Sử dụng cùng các máy Fluke 1730, 1736 và 1738. (Tương thích với Windows 7, 8 và 10).

04/2016

Tập tin phần mềm hệ thống V1.3 Fluke 1730 (.bin) »
Để tải trực tiếp từ USB lên Fluke 1730, hãy tạo thư mục có tên "Fluke 1730" trên USB và sao chép tập tin phần mềm hệ thống vào vị trí thư mục đó. Gắn USB vào dụng cụ, nếu phần mềm hệ thống có phiên bản mới hơn phiên bản trong dụng cụ, quy trình cập nhật tự động sẽ bắt đầu.

04/2016
 

Máy ghi điện Fluke 1736 và 1738

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Fluke Energy Analyze Plus v2.2 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng Fluke Energy Analyze Plus dành để tải xuống, phân tích và báo cáo. Sử dụng cùng các máy Fluke 1730, 1736 và 1738. (Tương thích với Windows 7, 8 và 10).

04/2016

Fluke Energy Analyze Plus v2.2 Ghi chú phát hành (.pdf) »
Phần mềm ứng dụng Fluke Energy Analyze Plus dành để tải xuống, phân tích và báo cáo. Sử dụng cùng các máy Fluke 1730, 1736 và 1738. (Tương thích với Windows 7, 8 và 10).

04/2016

Tập tin phần mềm hệ thống v2.0 Fluke 173x (.bin) »
Để tải trực tiếp từ USB lên Fluke 1736, hãy tạo thư mục có tên "Fluke 1736" trên USB và sao chép tập tin phần mềm hệ thống vào vị trí thư mục đó.

Để tải trực tiếp từ USB lên Fluke 1738, hãy tạo thư mục có tên "Fluke 173x", sao chép tập tin phần mềm hệ thống vào vị trí thư mục đó và đổi tên nó thành "173x_firmware_2.0.bin”.

Gắn USB vào dụng cụ, nếu phần mềm hệ thống có phiên bản mới hơn phiên bản trong dụng cụ, quy trình cập nhật tự động sẽ bắt đầu. Cập nhật lần cuối

Giấy phép có sẵn*:

  • Giấy phép miễn phí để thực hiện kết nối Cơ sở hạ tầng WiFi (trên đăng ký)
  • Nâng cấp Fluke 1736 lên 1738
  • Giấy phép báo cáo IEEE519

*Vui lòng liên hệ với đại diện Fluke của bạn để biết thêm thông tin.
Phần mềm hệ thống v2.0 là yêu cầu tối thiểu để cài đặt những giấy phép này.

01/2016
 

Ampe kìm đo chất lượng điện Fluke 345

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic V4.4 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic được sử dụng cùng các máy Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435. (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

01/2016
Phần mềm cập nhật phần mềm hệ thống (.exe) »  
Hướng dẫn nâng cấp phần mềm hệ thống (.doc) »  

Phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất:

Có thể kiểm tra phần mềm hệ thống trên dụng cụ với những bước sau: Nhấn phím Menu, chọn Instrument Setup (Thiết lập dụng cụ) bằng con trỏ, nhấn Enter, chọn Version (Phiên bản) và Calibration (Hiệu chuẩn) bằng con trỏ, nhấn Enter. Màn hình hiển thị phiên bản phần mềm hệ thống.
  • Nhấp phải và chọn 'Save Target As' ('Lưu dưới dạng') để lưu tập tin trước khi sử dụng công cụ nâng cấp.
  • Cần cài đặt phần mềm cập nhật.

Phần mềm hệ thống v1.02 (.h86) »
Sử dụng phần mềm hệ thống này nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện có trên dụng cụ cũ hơn 2.0.

 

Phần mềm hệ thống v2.44 (.h86) »
Sử dụng phần mềm hệ thống này nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện có trên dụng cụ mới hơn 2.0.

 

Phần mềm hệ thống v3.0.2 (.h86) »
Sử dụng phần mềm hệ thống này nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện có trên dụng cụ mới hơn 3.0

06/2013

Trình khởi chạy USB Fluke 345 (.zip) »

 
 

Thiết bị phân tích chất lượng điện ba pha Fluke 433/434/435

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Cập nhật phần mềm hệ thống v2.10 »
Hướng dẫn tải xuống chi tiết hơn.

 

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic V4.4 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic được sử dụng cùng các máy Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435. (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

01/2016

FlukeView v3.34 (.zip) »
Bản tải xuống nâng cấp phần mềm cho Fluke 435, 434 hoặc 433 đã nâng cấp.

 

Trình khởi chạy đã cập nhật dành cho Đầu nối USB OC4USB Rev II (.exe) »

 
 

Thiết bị phân tích chất lượng điện một pha Fluke 43B

Bản tải xuống

 

FlukeView phiên bản 3.34 (.zip) »
Bản tải xuống nâng cấp phần mềm.

 

CD sản phẩm đầy đủ (.zip) »
Tải xuống tập tin và giải nén vào vị trí đã biết để cài đặt phần mềm ứng dụng FlukeView.

 
 

Máy ghi điện ba pha Fluke 1735

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic V4.4 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic được sử dụng cùng các máy Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435. (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

Cập nhật lần cuối 01/2016

Công cụ nâng cấp phần mềm hệ thống v3.1 1735 (.exe) »
Nâng cấp Fluke 1735 của bạn đến phần mềm điều khiển mới nhất.
(tương thích với Vista)

 
Phụ lục sổ tay hướng dẫn - Hướng dẫn công cụ nâng cấp (.pdf) »  
Phần mềm hệ thống v1.10 1735 (.zip) »
LƯU Ý: Phần mềm hệ thống V1.10 và mới hơn cần PowerLog V4.4 để tải xuống và phân tích (xem phía trên).

Ghi chú phát hành phần mềm hệ thống V1.10 (.pdf)
08/2014
Phần mềm ứng dụng PowerLog V4.0.2 (.exe) dành cho Fluke 1735 »
Cần các dụng có có phần mềm hệ thống v1.09 hoặc cũ hơn.
09/2014
Máy ghi điện ba pha Fluke 1735 đi cùng hai tùy chọn USB khác nhau, tùy chọn đầu là bộ chuyển USB/RS232 ngoài, tùy chọn thứ hai là giao diện USB tích hợp (bắt đầu chuyển hàng vào tháng 4 năm 2010).
Trình khởi chạy USB dành cho Vista (.exe) »
Trình khởi chạy USB dành cho Windows XP (.zip) »
Trình khởi chạy USB cho giao diện USB/RS232 ngoài.
 

Trình khởi chạy 345 Fluke 1735 (.exe) »
Trình khởi chạy USB cho giao diện tích hợp hiện hỗ trợ hệ điều hành 64 bit.
(Vista và Windows 7)

 
 

Máy ghi chất lượng điện ba pha Fluke Dòng 1740

Bản tải xuống

 

PQ Log v2.2.3 (.exe) »
Trình khởi chạy USB dành cho Vista (.exe) »
Trình khởi chạy USB dành cho Windows XP (.zip) »
Cập nhật cho phép phân tích với tiêu chuẩn 2010 EN50160 mới nhất. Phần mềm này xác định xem các máy dòng 1740 có cài đặt phần mềm hệ thống mới nhất không, và nếu không, sẽ cho phép bạn nâng cấp.
 

Ghi chú phát hành PQ Log v2.2 (.pdf) »

 
 

Máy ghi điện ba pha Fluke 1750

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Cập nhật phần mềm điều khiển v23.06 Fluke 1750 (.exe) »
Chương trình nâng cấp phần mềm hệ thống Fluke 1750, kết nối dụng cụ qua cổng Ethernet, chạy chương trình và chọn dụng cụ sẽ nâng cấp từ menu thả xuống.

12/2014

Ghi chú phát hành dành cho phần mềm điều khiển 1750 23.06 (.pdf) »
Những lưu ý quan trọng về thay đổi và chỉnh sửa cho phần mềm hệ thống Fluke 1750.

12/2014

Phần mềm phân tích điện Fluke v2.4 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng FPA, gỡ cài đặt phiên bản cũ trước khi cài đặt phiên bản mới này.

04/2013

Phần mềm PowerView PDA v1.47 dành cho iPad (.exe) »
Phần mềm ứng dụng chỉ dành cho HP PDA

 

Phần mềm ứng dụng PowerView v2.0.20 dành cho máy tính bảng Archos 43 (.apk) »
Phần mềm ứng dụng Android, làm theo hướng dẫn bên dưới để biết hướng dẫn chi tiết. Ứng dụng này chỉ dành cho máy tính bảng Archos 43.

 

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng Android (.pdf) »
Hướng dẫn cài đặt dành cho Cài đặt PowerView Android Archos.

 

Hướng dẫn khôi phục Hệ điều hành Android v4.1.1 cho Samsung Galaxy Tab 2 (.pdf) »
Việc khôi phục này chỉ cần nếu Máy tính bảng Galaxy tự động cập nhật đến phiên bản mới hơn v4.1.1.

 

Hướng dẫn khôi phục Hệ điều hành Android v4.1.1 cho Samsung Galaxy Tab 3 (.zip) »
Việc khôi phục này chỉ cần nếu Máy tính bảng Galaxy tự động cập nhật đến phiên bản mới hơn v4.1.2.

 

Phần mềm ứng dụng PowerView V3.0.6 dành cho Samsung Tab 2/7,0" và Tab 3/7,0" (.apk) »
Phần mềm ứng dụng Android. Ứng dụng này chỉ dành cho phiên bản màn hình 7,0" của máy tính bảng Samsung Tab 2 và Tab 3. Không hỗ trợ sử dụng trên Tab3/10"! Ứng dụng này cần Hệ điều hành Android phiên bản 4.1.1!

12/2014

Ghi chú phát hành dành cho Power View V3.0.6 (.pdf) »
Những lưu ý quan trọng về thay đổi và chỉnh sửa Fluke Power View cho Samsung Galaxy Tab 2 và Tab 3 (màn hình 7").

12/2014
Bản tải xuống thuật sĩ hướng dẫn hiệu chuẩn (.exe) »
Cẩn thận làm theo hướng dẫn trên màn hình và trong sổ tay hướng dẫn Hiệu chuẩn.
 

Sổ tay hướng dẫn hiệu chuẩn Máy ghi điện Fluke 1750 (.pdf) »

 
 

Máy ghi chất lượng điện ba pha Fluke 1760

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Phân tích PQ v1.9.4 (.zip) »
Bao gồm phần mềm hệ thống sản phẩm mới nhất. Phần mềm này cũng xác nhận xem bạn có cài đặt Phần mềm hệ thống mới nhất không.
Lưu ý: Tập tin tải xuống khoảng 25MB.

10/2014
Ghi chú phát hành v1.9.4 (.pdf) » 10/2014

Phần mềm hệ thống mới hơn v1.3.17 (.pdf) »
Hướng dẫn cài đặt phần mềm hệ thống trên thiết bị có phần mềm hệ thống cũ hơn v1.3.17.

 
 

Máy ghi chất lượng điện áp Fluke VR1710

Bản tải xuống

Cập nhật lần cuối

Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic dành cho Fluke VR1710 (.exe) »
Phần mềm ứng dụng PowerLog Classic được sử dụng cùng các máy Fluke 345, VR1710, 1735 và 433/434/435. (Tương thích với Windows Vista 7, 8 và 10).

01/2016

Công cụ nâng cấp phần mềm hệ thống VR1710 vA1.33(.zip) »

07/2016

Trình khởi chạy USB Fluke VR1710 v6.7 (.zip) »
Những trình khởi chạy này thường đi kèm trong đĩa CD phần mềm cùng VR-1710. Giải nén những trình khởi chạy này vào vị trí thích hợp và làm theo hướng dẫn chi tiết trong hướng dẫn sử dụng (hướng dẫn sử dụng có sẵn để tải xuống trong trang sản phẩm).

01/2016
 

Hệ thống máy ghi sự kiện Fluke VR101S

Bản tải xuống

 

EventView v2.16 (.exe) »  
 

Thiết bị phân tích chất lượng điện một pha Fluke 41B

Bản tải xuống

 

FlukeView v3.2 (.zip) »  
 

Thiết bị phân tích điện chính xác cao Fluke Norma

Bản tải xuống

 

Phần mềm NormaView (.zip) »
Tập tin này được nén, hãy giải nén nội dung tập tin vào vị trí đã biết, sau đó chạy tập tin khởi chạy để cài đặt phần mềm.

 
Trước khi tiến hành quy trình nâng cấp Phần mềm hệ thống Norma, hãy kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống trong thiết bị phân tích của bạn trên màn hình General Setup (Thiết lập chung) nằm dưới Info (Thông tin) (tham khảo hướng dẫn vận hành để biết chi tiết).
Tiện ích cập nhật phần mềm hệ thống (.exe) »  

Hướng dẫn tải xuống phần mềm hệ thống (.txt) »
Tiện ích tải lên phần mềm hệ thống cho Thiết bị phân tích điện NORMA.

 
Tải xuống tập tin nâng cấp phần mềm hệ thống v1.5 (.zip) »
Nhấp phải và chọn 'Save Target As' ('Lưu dưới dạng') để lưu tập tin trước khi sử dụng công cụ nâng cấp.
 
Ghi chú phát hành FW1.5 (.pdf) »  
Lệnh điều khiển từ xa dành cho phần mềm điều khiển FW1.5 (.pdf) »  

Trình khởi chạy LabView 7 (.zip) »
Trình khởi chạy LabView 8 (.zip) »
Trình khởi chạy LabView 9 (.zip) »
Trình khởi chạy LabView dành cho Norma 4000 và Norma 5000.

 
 

Dụng cụ đo điện đáng tin cậy

Bản tải xuống

 

PAS (.zip) »
PAS có Trình viết báo cáo (.zip) »
PAS có Trình viết báo cáo và Kiểm soát vòng (.zip) »
Phần mềm phân tích điện (PAS) và phần mềm hệ thống dành cho Máy ghi điện, các sản phẩm Multipoint (Đa điểm) và InSite (Trong cơ sở).
Phiên bản 5.03.001 (đi kèm phần mềm hệ thống mới nhất).
Số hiệu mẫu: 901, 905, 1000, 1001, 1500, 1501, 1650, 1656, 1941, 1942, 1948, 1949.
 

Phiên bản phần mềm thiết lập 1.4.7.4 (.zip) »

 
 

Other Power Quality Software

Other instruments »
Home   |   Site Map   |   Fluke Corporation   |   Safety Notices
Privacy Statement   |   Terms of Use  |   Terms and Conditions of Sale  |  Terms and Conditions of Service
© 1995 - 2017 Fluke Corporation