Keeping your world up and running
Home  |  Fluke Community  |  Events & Trade Shows  |  Home

Hội thảo & Workshops

Tham gia sự kiện của Fluke để cùng kỹ sư của chúng tôi cập nhật công nghệ mới nhất cho công việc của bạn và tận tay trải nghiệm thiết bị đo hàng đầu thế giới.

Bạn cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: [email protected]


Tên sự kiện

Địa điểm

Thời gian

Chi phí

Hội thảo:
Bảo trì tốt hơn với nguồn lực ít hơn

TPHCM

31 March 2018
09:00 – 17:30

Miễn phí

Hội thảo:
Bảo trì tốt hơn với nguồn lực ít hơn

Thông báo sau

 

Tháng 4

Miễn phí

Home   |   Site Map   |   Fluke Corporation   |   Safety Notices
Privacy Statement   |   Terms of Use  |   Terms and Conditions of Sale  |  Terms and Conditions of Service
© 1995 - 2018 Fluke Corporation