Keeping your world up and running
Ana Sayfa  |  Servis  |  Ayarlama ve onarım hizmetleri  |  Home

Ayarlama ve onarım hizmetleri

CalNet®: Avrupa'da Kalibrasyon Konusunda Uzman

Fluke'un, İngiltere, Hollanda ve Almanya'da kendine ait kalibrasyon laboratuarları vardır ve Avrupa'daki diğer birçok ülkede yetkili servis ortakları bulunmaktadır. Tüm bu kalibrasyon laboratuarları birlikte tek bir kalibrasyon ağı şeklinde çalışır: CalNet.

CalNet, ISO 9000 standartlarını karşılamanız için gereken kalibrasyon sertifikalarını yayınlayabilir. CalNet, bu ağın sunabileceği en iyi kalibrasyon tesislerinin izlenebilirliğini ve bu tesislere erişimi garanti eder. Sürekli veri alışverişi ve ağ içinde standartların karşılaştırılması nedeniyle izlenebilirlik artarken hata ve belirsizlik oranı düşer. 

CalNet, yalnızca Fluke tarafından yapılan ekipmanların değil, diğer üreticilerin ürünlerinin de kalibrasyon gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur. Bu, size gerçek anlamda bazı önemli avantajlar sağlayan bir ağdır:

  • CalNet laboratuarları Ulusal Standart Enstitüleri'nden onaylıdır ve bunlar tarafından izlenebilir.
  • Her bir Laboratuar etkin bir ağ zincirinin halkasıdır. Bilgi, uzmanlık ve aynı kalite standartları paylaşılır.

Kalibrasyon gereksinimi ekipmanınızın gerçekleştirdiği özel görevlerle doğrudan ilgilidir. CalNet, aşağıdakileri içerecek şekilde gereksinimlerinize uygun hizmetler sunabilir:

  • Basit test ekipmanları için doğrulama denetimi gerçekleştirmek. Test sonrasında cihazınıza yapıştırılan CalNet etiketi cihazınızın belirtildiği gibi çalıştığını garanti eder.
  • Bir kalibrasyon raporu içeren CalNet Sertifikası. Kalibrasyonun gerçek sonuçlarını bilmeniz gerektiğinde. 
  • Ulusal Standart Enstitüleri'nin doğrudan izlenebilirliğine gereksiniminiz olduğunda kullanabileceğiniz ulusal kalibrasyon sertifikası.
  • CalNet, diğer üreticilerin ekipmanları da dahil olmak üzere kurulu test ve ölçüm ekipmanlarınız için eksiksiz bir envanter ve bakım yönetimi sunar. Tüm ekipman bakım ve servis hizmetleriniz için tek adres

Fluke, kalibrasyonları farklı yöntemlerle yapabilir böylece, kalite sisteminiz için fiyatı da göz önünde bulundurarak en uygun kalibrasyonu seçebilirsiniz. Kalibrasyonlar 4 düzeye ayrılmıştır; ayrıntıları daha sonra açıklanacak olan bu düzeylerin her birinin kendine ait özel prosedürü vardır.

Kalibrasyon Düzeyleri

CalNet

Sertifikalı izlenebilir kalibrasyon. Teknik özelliklere göre puanlama %70 ya da daha düşükse ayarlamalar yapılır. Puanlama teknik özelliklerin dışında kalıyorsa, ayarlama öncesinde ölçüm verileri içeren bir rapor verilir..

CalNet+

Sertifikalı ve ölçüm verilerini içeren bir raporu olan izlenebilir kalibrasyon. Teknik özelliklere göre puanlama %70 ya da daha düşükse ayarlamalar yapılır. Puanlama teknik özelliklerin dışında kalıyorsa, ayarlama öncesinde ölçüm verileri içeren bir rapor verilir.

Calintl

Sertifikası ve ölçüm verilerini içeren raporu olan onaylı kalibrasyon (RvA, vb.). Hiçbir ayarlama yapılmaz. Her puan için ölçüm belirsizliği sunulur.

Calintl+

Bir sertifikası ve olası ayarlama öncesi ve sonrası ölçüm verilerini içeren raporu olan onaylı kalibrasyon (RvA, vb.). Her puan için ölçüm belirsizliği sunulur.

Ekipman Türleri

CalNet yapısında Fluke, tüm üreticilerin çoğu elektrikli ve sıcaklık ölçüm ekipmanını kalibre edebilir.

Bu farklı ekipman türleri için aşağıdaki genel taslağa bakın.

Amplifikatörler
Kalibratörler
Kondansatörler
İletkenlik test cihazları
Sayaçlar
Akım Probları
Akım Kaynakları
Akımölçerler
Veri kaydediciler
Onluk dirençler
Toprak kaçağı test cihazlarıs
Topraklama test cihazları
Fonksiyon jeneratörleri
Yüksek Gerilim Test Cihazları
Nem test cihazları
İndüktörler
Yalıtım test cihazları
LCR Ölçüm Cihazları
MegOhm Ölçüm Cihazları
Multimetreler
Osiloskoplar 
Fırınlar
Örüntü üreteçleri
Kayıt Cihazları
Dirençler
Şöntler
Takometreler
Sıcaklık kalibratörleri
Sıcaklık probları
Termometreler
Vektörskoplar
Video üreteçleri
Voltmetreler
Vatölçerler

Hassas miktarlar ve belirsizlikler hakkında genel bir bakışı burada bulabilirsiniz » 

Yerinde Kalibrasyon

Çok sayıda ünite için toplama, paketleme, gönderme, alma ve müşteriye geri gönderim lojistik süreci zaman alıcı bir işlemdir. Bu işlem 5 güne kadar sürebilir ve bu süre boyunca müşteri ekipmanı kullanamaz. İşte bu nedenle Fluke, ekipmanınızı yerinde kalibre etme olanağı sunmaktadır.

Fluke (İngiltere), Fluke ve Robin endüstriyel ürünleri için "Yerinde Hizmet" imkanı sunmaktadır..

  • Fluke ve Robin Endüstriyel Ürünleri

    Eksiksiz bir kalibrasyon standartları seti bulunan teknisyenlerden oluşmuş satış ekiplerimiz vardır. Böylece tüm kalibrasyonlar bir ya da birkaç dönemde toplanabilir. Ekipman bulunduğunuz yerde durur ve kullanıcıya her zaman bir gün içerisinde teslim edilir!

Kalibrasyonlar atölyedekiyle aynı şekilde gerçekleştirilir ve ayrıca idari açıdan da tam anlamıyla tamamlanır. Bu, ekipmanınızda bir etiket, bir sertifika ve yapılan tüm kalibrasyonların tür numarası düzeyinde durum bilgilerini içeren eksiksiz bir listesi anlamına gelmektedir. Bu liste bir veri dosyası olarak da sağlanılabilir böylece yönetim sisteminiz otomatik olarak güncellenebilir.

Bulunduğunuz yerde bazı ekipman kalibrasyonlarının yapılması teknik nedenlerden dolayı mümkün olmayabilir. Bu ekipman için atölyemizdeki kalibrasyon tamamen koordineli bir şekilde teknisyenimiz tarafından yapılır. Ayrıca bu sizin için taşeronluk yapacağımız ekipman için de geçerlidir. Sizin için avantajları şunlarıdır; daha az lojistik iş, olabildiğince kısa yanıt verme süresi ve teknisyenimizle doğrudan iletişim.

Yerinde kalibrasyon için sadece kalibrasyon standartlarımızın kurulumu için bir oda ve gereken ekipmanı teslim edecek bir koordinatör gerekmektedir.

Varlık Yönetimi

Fluke, çoğu elektrikli ekipmanı kendi kalibre edebilir. Ancak toplam varlıklarınızın yönetimi için de Fluke doğru bir seçim olacaktır.

Fluke, gerçekleştiremeyeceği tüm kalibrasyon ve onarımların diğer tedarikçiler adına etkin bir şekilde alt yüklenicisi olabilir. Bu nedenle Fluke'un, Agilent Technologies B.V., Tektronix, Rohde & Schwarz gibi çok sayıda tanınmış tedarikçiyle işbirliği sözleşmeleri vardır.

Dahası Fluke'un düzenli olarak kalibrasyon ve onarımların alt yüklenicisi olduğu geniş bir tedarikçi veritabanı vardır. Alt yüklenicisi olunan tüm işler tamamen Fluke tarafından idare edilir. Bu ekipmanın kalibrasyon bilgileri sistemimize eklenir. Bu yöntemle toplam varlıkları açık bir şekilde raporlayabiliriz.

Sabit fiyatlı onarım 

Ekipmanların çoğu sabit bir fiyat karşılığı onarılabilir. Bu sabit fiyata, malzemeler, saatlik ücretler, yükseltmeler ve onaylama tarihini içeren CalNet onaylama etiketi dahildir.

Nakliye hasarları, yanlış kullanımdan doğan hasarlar, tüpler, piller, aküler ve aksesuarlar sabit fiyata dahil değildir.

Süre ve malzeme bazlı onarım

Onarımlar süre ve malzeme baz alınarak da gerçekleştirilebilir. Bu durumda ünitenin incelenmesinden sonra bir fiyat teklifinde bulunuruz. Bazı nedenlerden dolayı ek kusurlar bulunduğu takdirde yeni onarım için bir çekince fiyatı uygularız.

Öncelikli onarım 

Onarım ücretinin üzerinde bir ücret karşılığında hızlı bir onarım sunabiliriz. Ünite onarılacak bir sonraki ünite olur ve 1 günlük servis bakımından sonra gönderilir.

Değişim yoluyla onarım 

Ekonomik ya da teknik nedenlerden dolayı bir onarımın yapılması mümkün olmazsa, size özel fiyatlı eşdeğer bir ürün teklif ederiz.

Contact Us

Fluke U.K. LTD.
Customer Support
52, Hurricane Way
Norwich
Norfolk NR6 6JB
United Kingdom
+44-0-1603256620
+44-0-1603256777
[email protected]

Contact your local Fluke Service Centre

Hızlı Bağlantılar

İlgili Uygulama Notları

Fluke ISO 9001(.pdf) » 
Fluke kalibrasyon sertifikalarını anlama (.pdf) » 
Kalibrasyon maliyetleri ve kalite (.pdf) »

Servis Programları

Müşteri destek hizmetleri »

Çevrimiçi RMA

Çevrimiçi RMA ve Servis Teklifleri »
Ana Sayfa   |   Sayfa Haritası   |   Fluke Corporation   |   Güvenlik Uyarıları
Gizlilik Beyanı   |   Kullanım Koşulları  |   Hükümler ve Koşullar   |     Sorumluluğun Reddi
© 1995 - 2018 Fluke Corporation