Keeping your world up and running.®
Home  |  Products  |  ความปลอดภัยด้านรังสี  |  

Fluke 481 Radiation Detection Meter

The Fluke 481 Radiation Survey Meter is a portable and practical means for identifying irradiated goods, and for helping remediate contamination and safety issues while minimally impacting operations.

ติดต่อ ฉันเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์นี้
Fluke 481
Fluke 481
Fluke 481
Fluke 481
Fluke 481

มิเตอร์ตรวจหารังสี Fluke 481 คือเครื่องมือที่พกพาได้และใช้งานง่ายสำหรับการค้นหาสินค้าที่เปื้อนรังสี และสำหรับการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการปนเเปื้อนและความปลอดภัย พร้อมทั้งลดผลกระทบด้านประสิทธิภาพให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากที่มิเตอร์รังสี 481 จะเหมาะกับการตรวจหาสินค้า อุปกรณ์ พื้นผิว หรือสภาพแวดล้อมที่เปื้อนรังสีในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว มิเตอร์เครื่องนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะมีความปลอดภัยและยังเป็นไปตามข้อบังคับของสหพันธรัฐ

การใช้ Fluke 481 จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้ว่ามีการรับทราบ ตรวจสอบ และคำนวณความอันตรายของรังสีเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อพบรังสี ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและบอกปริมาณได้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการตามระเบียบของสหพันธรัฐ พร้อมหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ไม่จำเป็นที่อาจหยุดกระบวนการผลิต ส่งผลต่อประสิทธิผล หรือนำไปสู่การสูญเสียรายได้

 • ตรวจหาปริมาณผิว (อนุภาคเบต้า) และปริมาณความลึก (แกมมา) และกัมมันตภาพรังสีเอ็กซ์
 • ไม่ต้องปรับแต่ง ดำเนินการด้วยปุ่มเพียงสองปุ่ม
 • สามารถอ่านค่าที่ถูกต้องได้ทันทีด้วยความสามารถในการจัดเรียงอัตโนมัติ
 • มองเห็นได้ง่ายดายภายในตู้พ่วงของรถบรรทุกและสถานการณ์อื่นๆ ที่มีแสงน้อยด้วยไฟอัตโนมัติ
 • ทำงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างน่าเชื่อถือเพราะกระเป๋าที่ซีลอย่างดี
 • แม่นยำมากกว่ามิเตอร์ชนิดอื่น 30 %
 • ทำงานโดยไม่มีการหยุดพักได้มากกว่าหนึ่งสัปดาห์ด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9 โวลต์สองก้อน
 • ผ่านการพิสูจน์การใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการฉุกเฉินของภาครัฐทั้งของรัฐและท้องถิ่น, ผู้สังเกตการณ์จากภาครัฐ, ทีม HAZMAT และบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
 • วัดทั้งปริมาณและอัตราปริมาณ
 • คุ้มค่าสำหรับการตรวจหาสารปนเปื้อน, การวัดพื้นที่รับรังสีทั่วไป, การตรวจสอบระดับรังสี และการประเมินสารที่เป็นอันตราย
 • การออกแบบของ Fluke ที่ทนทาน
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
รังสีที่ตรวจพบเบตา > 100 keV
แกมมา > 7 keV
ช่วงการทำงาน0 mR/h ถึง 5 mR/h (8 วินาที)
0 mR/h ถึง 50 mR/h (2.5 วินาที)
0 mR/h ถึง 500 mR/h (2 วินาที)
0 R/h ถึง 5 R/h (2 วินาที)
0 R/h ถึง 50 R/h (2 วินาที)
ความแม่นยำไม่เกิน 10 % ของค่าที่อ่านได้ระหว่าง 10 % ถึง 100 % ของการระบุเต็มสเกลในช่วงต่างๆ ซึ่งไม่รวมถึงการตอบสนองต่อพลังงาน
เครื่องมือตรวจหาห้องตรวจจับ (การเกิดประจุกับอากาศเป็นปริมาตร cc) 349 cc
ผนังห้องตรวจจับ (ฟีโนลิค) 246 mg/cm 2
หน้าต่างห้องตรวจจับ (ไมลาร์) 6.6 mg/cm 2
เบต้าสไลด์ 440 mg/cm2
คุณสมบัติอัตโนมัติการนับค่าศูนย์อัตโนมัติ, การจัดเรียงอัตโนมัติ และไฟส่องสว่างอัตโนมัติ
ความต้องการด้านพลังงานอัลคาไลน์ 9 V สองก้อน, การทำงาน 200 ชั่วโมง
เวลาเตรียมพร้อมทำงานหนึ่งนาที
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่การใช้งานต่อเนื่องสี่ชั่วโมงขึ้นไปต่อแบตเตอรี่หนึ่งชุด (สมมติว่าจอ LCD ใช้ความสว่าง 50 %)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)10 ซม. x 20 ซม. x 15 ซม. (4 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6 นิ้ว)
น้ำหนัก1.11 กก. (2.5 ปอนด์)

จอแสดงผล LCD อะนาล็อก/ดิจิตัลพร้อมไฟส่องสว่าง
อะนาล็อกกราฟแท่ง 100 องค์ประกอบยาว 6.4 ซม. กราฟแท่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก แต่ละส่วนจะแสดงค่าที่เหมาะสมสำหรับช่วงของเครื่องมือ
ดิจิตัลการแสดงตัวเลข 2.5 ตัวจะตามด้วยเลขศูนย์ที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงการทำงานของเครื่องมือ หน่วยการวัดจะปรากฏบนจอแสดงผลตลอดเวลา ตัวเลขมีความสูง 6.4 มม. (0.25 นิ้ว) ตัวระบุแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือการหยุดทำงานจะปรากฏบนจอแสดงผลด้วยเช่นกัน

โหมด
โหมดทำงานแบบรวมทำงานต่อเนื่อง 30 วินาทีหลังจากเปิดเครื่องมือ ระบบจะมีการรวมแม้ว่าเครื่องมือจะแสดงเป็น mR/h หรือ R/h
โหมดหยุดทำงานจะแสดงเครื่องหมายขีดถูกบนการแสดงผลกราฟแท่งเพื่อค้างค่าที่ปรากฏสูงสุด อุปกรณ์จะอ่านและแสดงค่ารังสีในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

อุณหภูมิแวดล้อม
ช่วงอุณหภูมิ-4 °F ถึง 122 °F
ความชื้นสัมพัทธ์0 % ถึง 100 % (ที่ 140 °F)
การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วง< 1 %
ชื่อรุ่นคำอธิบาย
FLUKE-481-DESI481-DESI Ion Chamber Survey Meter, dose equivalent SI
FLUKE-481481 Ion Chamber Survey Meter
190HPSSingle Unit Carrying Case
450UCSCheck Source, 238Uranium, 0.064 µCi, impregnated 2 in x 2 in yellow card
        
Home   |   Site Map   |   Fluke Corporation   |   Safety Notices
Privacy Statement   |   Terms of Use   |   Terms and Conditions of Sale  |  Terms and Conditions of Service
© 1995 - 2018 Fluke Corporation