Keeping your world up and running.®
Home  |  Products  |  เครื่องมือวัดคุณภาพพลังงาน  |  มิเตอร์กำลังแบบบันทึก  |  

เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน Fluke 434 Series II

ติดต่อ ฉันเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์นี้
Fluke 434 II
Fluke 434 II
Fluke 434 II
Fluke 434 II
คำนวณการสูญเสียพลังงานเป็นดอลลาร์

เครื่องมือวิเคราะห์พลังงาน Fluke 434 II คือเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบันทึกการใช้พลังงาน การใช้ฟังก์ชันเครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงานใหม่นี้ รุ่น 434 II จะวัดมูลค่าต้นทุนของพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากคุณภาพของไฟฟ้าที่ไม่ดี ความสามารถในการคงค่าพลังงานนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่ในโรงงานที่สูญเสียพลังงานมากที่สุด เพื่อให้คุณสามารถกำหนดโซลูชันที่อาจช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มการวัดคุณภาพของไฟฟ้าขั้นพื้นฐานไปที่แพ็คเกจ และคุณจะได้เครื่องมือแก้ไขปัญหาทรงประสิทธิภาพเครื่องหนึ่งให้กับตัวคุณเอง

การใช้งาน
 • การคงค่าพลังงาน – คำนวณมูลค่าต้นทุนของพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากคุณภาพของไฟฟ้าที่ไม่ดี
 • การประเมินพลังงาน – หาผลลัพธ์ที่วัดได้ในเชิงปริมาณของการปรับปรุงการใช้พลังงานทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง เพื่อเป็นข้อมูลรองรับสำหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
 • การแก้ไขปัญหาในขั้นต้น – วินิจฉัยปัญหาบนหน้าจออย่างรวดเร็วเพื่อทำให้สามารถกลับมาใช้งานทางออนไลน์ได้
 • การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ – ตรวจหาและป้องกันปัญหาคุณภาพของไฟฟ้าก่อนที่จะทำให้ระบบหยุดทำงาน
 • การวิเคราะห์ในระยะยาว – ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่ค้นหาได้ยากหรือไม่เกิดขึ้นบ่อย
 • การวิเคราะห์โหลด – ตรวจสอบความจุของระบบไฟฟ้าก่อนเพิ่มโหลด

CSA cat3-1000/cat4-600 certified

 • เครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงาน: เครื่องมือนี้จะหาปริมาณการวัดกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานและกำลังไฟฟ้าเสมือนแบบดั้งเดิม ทั้งกำลังไฟฟ้าที่ไม่สมดุลและฮาร์โมนิค เพื่อระบุมูลค่าต้นทุนการสูญเสียพลังงานที่แน่นอน
 • แก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์: วิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้เครื่องมือเคอร์เซอร์และซูม
 • การจัดอันดับความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม: ได้รับการจัดอันดับตามมาตรฐาน 600 V CAT IV/1000 V CAT III สำหรับการใช้งานที่ช่องทางเข้าเพื่อซ่อมบำรุง
 • วัดทั้งสามเฟสและ Neutral: มีขาวัดกระแสไฟฟ้าที่ยืดหยุ่นได้สี่ตัว และปรับปรุงการออกแบบให้เป็นรูปโค้งและบางเพื่อให้เหมาะกับสถานที่แคบที่สุด
 • การแสดงแนวโน้มโดยอัตโนมัติ: ระบบจะบันทึกการวัดทุกครั้งแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งค่า
 • System-Monitor: พารามิเตอร์คุณภาพของไฟฟ้าสิบรายการบนจอภาพเดียว ตามมาตรฐานคุณภาพของไฟฟ้า EN50160
 • ฟังก์ชันของเครื่องมือบันทึก: กำหนดค่าสำหรับสภาพการทดสอบโดยมีหน่วยความจำสำหรับพารามิเตอร์มากถึง 600 รายการตามระยะเวลาที่ผู้ใช้กำหนด
 • ดูกราฟและสร้างรายงาน: มีซอฟต์แวร์การวิเคราะห์
 • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่: เวลาในการใช้งานเจ็ดชั่วโมงต่อการชาร์จชุดแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนหนึ่งครั้ง

การวัดกำลังรวม
ระบบการวัดกำลังรวม (UPM) ที่เป็นสิทธิบัตรของ Fluke ให้มุมมองที่ครบครันที่สุดสำหรับกำลังไฟฟ้าที่ใช้ได้ ซึ่งใช้ในการวัด:
 • พารามิเตอร์ของกำลังไฟฟ้าแบบดั้งเดิม (Steinmetz 1897) และกำลังไฟฟ้า IEEE 1459-2000
 • การวิเคราะห์การสูญเสียโดยละเอียด
 • การวิเคราะห์ความไม่สมดุล
การคำนวณ UPM เหล่านี้ใช้สำหรับการหามูลค่าต้นทุนของพลังงานที่สูญเสียไปเนื่องจากปัญหาคุณภาพพลังงาน ค่าต่างๆ จะถูกคำนวณ พร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเพาะต่อสถานที่นั้นๆ ด้วยเครื่องมือคำนวณการสูญเสียพลังงาน ซึ่งในที่สุดแล้วจะหาได้ว่าสถานที่หนึ่งๆ ต้องสูญเสียเงินเท่าไหร่เนื่องจากพลังงานที่สูญเสียไป
  
AutoTrend - ดูแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
ความสามารถของ AutoTrend ที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้คุณเห็นข้อมูลเชิงลึกด้านความเปลี่ยนแปลงผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ข้อมูลทุกอย่างที่แสดงจะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งค่าระดับของเกณฑ์หรือช่วงเวลาให้เริ่มบันทึก หรือเริ่มบันทึกด้วยตัวเอง คุณสามารถดูแนวโน้มแรงดันไฟฟ้า กระแส ความถี่ พลังงาน กระแสความถี่สูงหรือการกะพริบได้อย่างรวดเร็วทั้ง 3 เฟส และ Neutral อีกทั้งคุณยังสามารถวิเคราะห์แนวโน้มโดยใช้ฟังก์ชันเคอร์เซอร์และซูม แม้ในขณะที่การบันทึกพื้นหลังจะทำงานอย่างต่อเนื่อง

SystemMonitor - ตรวจสอบประสิทธิภาพกับ EN50160 อย่างง่ายดาย
ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว ระบบ System-Monitor จะให้ภาพรวมของประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า และตรวจสอบมาตรฐานของข้อจำกัดพลังงานขาเข้าสู่ EN50160 หรือให้เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่คุณกำหนดเอง ภาพรวมจะแสดงบนหน้าจอเดียวด้วยแถบรหัสสีที่แสดงว่ามีพารามิเตอร์ใดบ้างที่อยู่นอกข้อจำกัด  

จอภาพของภาพรวมระบบ System-Monitor จะแสดงข้อมูลเชิงลึกในทันทีเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า ฮาร์โมนิค การกะพริบ ความถี่ รวมทั้งการตกและการขยายจำนวนมากที่เกินขีดจำกัดที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะแสดงรายการโดยละเอียดสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้

ฟังก์ชันการบันทึกจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดการเลือกการวัดด้วยตนเอง และดำเนินการวิเคราะห์แบบทันทีสำหรับพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้เลือกได้วัดและบันทึกกำลังไฟฟ้า (W), VA และ VAR เครื่องมือรุ่น 434 ได้เพิ่มความสามารถในการบันทึกการใช้พลังงานเข้าไปด้วยสามารถติดตามฮาร์โมนิคได้ถึงลำดับที่ 50 รวมทั้งวัดและบันทึก THD ตามมาตรฐาน IEC61000-4-7

 

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

  รุ่น ช่วงการวัด ความละเอียด ความแม่นยำ
โวลต์
Vrms (ac+dc)434-IIเฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral
0.1 V± 0.5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง**** 
Vpk  1 Vpk ถึง 1400 Vpk1 V5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
ปัจจัยเครสต์ของแรงดันไฟฟ้า (CF)  1.0 > 2.80.01± 5 %
Vrms½434-IIเฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.1 V± 1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
Vfund434-IIเฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.1 V
± 0.5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
แอมป์ (ความแม่นยำที่ไม่รวมความแม่นยำของแคลมป์)
แอมป์ (ac +dc)i430-Flex 1x 5 A ถึง 6000 A1:00 AM± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 1x5 A ถึง 2000 A1A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น)0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
Apki430-Flex 8400 Apk 1 Arms± 5 %
1mV/A5500 Apk1 Arms± 5 %
ปัจจัยเครสต์ (CF) A  1 ถึง 100.01± 5 %
Amps½i430-Flex 1x 5 A ถึง 6000 A 1 A ± 1% ± 10 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A ± 1% ± 10 จำนวนนับ
1mV/A 1x  5 A ถึง2000 A 1A ± 1% ± 10 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น)0.1 A± 1% ± 10 จำนวนนับ
Afundi430-Flex 1x 5 A ถึง 6000 A1:00 AM± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x 0.5 A ถึง 600 A0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 1x 5 A ถึง 2000 A1A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
1mV/A 10x 0.5 A A ถึง 200 A (ac เท่านั้น)0.1 A± 0.5% ± 5 จำนวนนับ
Hz
HzFluke 434 @ 50 Hz ค่ากลาง 

42.50 Hz ถึง 57.50 Hz

0.01 Hz
± 0.01 Hz
Fluke 434 @ 60 Hz ค่ากลาง51.00 Hz ถึง 69.00 Hz0.01 Hz± 0.01 Hz
พลังงาน
วัตต์ (VA, var)i430-Flex 
สูงสุด 6000 MW0.1 W ถึง 1 MW± 1% ± 10 จำนวนนับ
1 mV/Aสูงสุด 2000 MW0.1 W ถึง 1 MW± 1% ± 10 จำนวนนับ
ปัจจัยกำลัง (Cos j/DPF)  0 ถึง 10.001± 0.1% ที่สภาพการโหลดปกติ
พลังงาน
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10xทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V± 1% ± 10 จำนวนนับ
การสูญเสียพลังงานi430-Flex 10xทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V± 1% ± 10 จำนวนนับ ไม่รวมความแม่นยำของความต้านทานของสาย
ฮาร์โมนิค
ลำดับของฮาร์โมนิค (n)  DC, การจัดกลุ่ม 1 ถึง 50: กลุ่มฮาร์โมนิคตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
ลำดับของอินเตอร์ฮาร์โมนิค (n)  ปิด, การจัดกลุ่ม 1 ถึง 50: กลุ่มย่อยฮาร์โมนิคและอินเตอร์ฮาร์โมนิคตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
โวลต์%f0.0 % ถึง 100 %0.10%± 0.1% ± n x 0.1 %
%r0.0 % ถึง 100 %0.10%± 0.1% ± n x 0.4 %
ค่าสัมบูรณ์0.0 ถึง 1000 V0.1 V± 5% *
THD0.0 % ถึง 100 %0.10%± 2.5 %
แอมป์%f0.0 % ถึง 100 %0.10%± 0.1% ± n x 0.1%
%r0.0 % ถึง 100 %0.10%± 0.1% ± n x 0.4 %
ค่าสัมบูรณ์0.0 ถึง 600 A0.1 A± 5% ± 5 จำนวนนับ
THD0.0 % ถึง 100 %0.10%± 2.5 %
วัตต์%f หรือ %r 0.0 % ถึง 100 %0.10%± n x 2%
ค่าสัมบูรณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V± 5% ± n x 2 % ± 10 จำนวนนับ
THD0.0 % ถึง 100 %  0.10%± 5 %
มุมเฟส-360° ถึง +0°± n x 1°
การกะพริบ
Plt, Pst, Pst(1 นาที) Pinst  0.00 ถึง 20.000.01± 5 %
ไม่สมดุล
โวลต์%0.0 % ถึง 20.0 %0.10%± 0.1 %
แอมป์%0.0 % ถึง 20.0 %0.10%± 1 %
สัญญาณไฟฟ้าสายเมน
ระดับเกณฑ์  เกณฑ์ ขีดจำกัด และระยะเวลาของสัญญาณสามารถกำหนดโปรแกรมได้สำหรับความถี่ของสัญญาณสองความถี่
ความถี่ของสัญญาณ  60 Hz ถึง 3000 Hz0.1 Hz 
V% เชิงสัมพันธ์  0 % ถึง 100 %0.10%± 0.4 %
V3 ค่าสัมบูรณ์ (3 วินาทีโดยเฉลี่ย)  0.0 V ถึง 1000 V0.1 V± 5 % ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ตัวเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ทนทาน ผ่านการพิสูจน์แรงกระแทกด้วยกรองหุ้มป้องกันในตัว และผ่านการพิสูจน์การป้องกันและฝุ่นละออง IP51 ตามมาตรฐาน IEC60529 เมื่อใช้งานในตำแหน่งตั้งแบบเอียง แรงกระแทกและการสั่นสะเทือน แรงกระแทก 30 g, ความสั่นสะเทือน: ไซนูซอยด์ 3 g, สุ่ม 0.03 g 2 /Hz ตามมาตรฐาน MIL-PRF-28800F Class 2
จอแสดงผลความสว่าง: 200 cd/m 2 ตามปกติ โดยใช้ตัวแปลงไฟฟ้า 90 cd/m 2 ตามปกติ โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด: 127 มม. x 88 มม. (ทแยงมุม 153 มม./6.0 นิ้ว) ความละเอียด LCD: 320 x 240 พิกเซล ความคมชัดและความสว่าง: ผู้ใช้ปรับได้ ชดเชยอุณหภูมิ
หน่วยความจำการ์ด SD 8GB (เป็นไปตามมาตรฐาน SDHC, กำหนดรูปแบบ FAT32) มาตรฐาน หน่วยความจำที่เป็นตัวเลือกสำหรับการบันทึกจอภาพและข้อมูลจำนวนมากถึง 32GB เพื่อการเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดหน่วยความจำ)
นาฬิกาเวลาจริงการประทับเวลาและวันที่สำหรับโหมดแนวโน้ม การแสดงผลทรานเซียนท์ การตรวจสอบระบบ และการบันทึกเหตุการณ์

อุณหภูมิแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C ไม่รวม แบตเตอรี่
อุณหภูมิในการเก็บรักษา-20 °C ~ +60 °C
ความชื้น+10 °C ~ +30 °C: 95% RH ไม่กลั่นตัว
+30 °C ~ +40 °C: 75% RH ไม่กลั่นตัว
+40 °C ~ +50 °C: 45% RH ไม่กลั่นตัว
ระดับความสูงในการใช้งานสูงสุดถึง 2,000 ม. (6666 ฟุต) สำหรับ CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
ถึง 3,000 ม. (10,000 ฟุต) สำหรับ CAT III 600 V, CAT II 1000 V
ระดับความสูงในการเก็บรักษาสูงสุด 12 กม. (40,000 ฟุต)
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)EN 61326 (2005-12) สำหรับการแพร่กระจายและการป้องกัน
ส่วนติดต่อUSB-B ขนาดเล็ก, พอร์ต USB ที่แยกต่างหากสำหรับช่องใส่การ์ด SD เพื่อการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะอยู่ที่ด้านหลังแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
การรับประกันสามปี (อะไหล่และค่าแรง) สำหรับอุปกรณ์หลัก, หนึ่งปีสำหรับอุปกรณ์เสริม

ดูข้อมูลจำเพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด »

    * ± 5 % ถ้าแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง ≥ 1 % แรงดันไฟฟ้าค่ากลาง ± 0.05 % ถ้าแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง < 1%
   ** ความถี่ค่ากลาง 50Hz/60Hz ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30
 *** ไม่สนับสนุนการวัด 400Hz สำหรับการกะพริบ สัญญาณไฟฟ้าสายเมน และโหมดตรวจสอบ
****สำหรับแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง 50 V ถึง 500 V

ชื่อรุ่นคำอธิบาย
Fluke 434 II

เครื่องมือวิเคราะห์พลังงานกำลังระดับสามเฟส

อุปกรณ์เสริมที่มีให้

 • ตัวแปลงไฟ BC430
 • ชุดตัวแปลงปลั๊กอเนกประสงค์
 • BP290 (แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนความจุหนึ่งเท่า) 28 Wh (8 ชั่วโมงขึ้นไป)
 • สายวัดทดสอบ TL430 และชุดคลิปปากยาว
 • คลิปสี WC100 และสติกเกอร์สีเฉพาะที่
 • i430flex-TF, ความยาว 24 นิ้ว (61 ซม.),ขาวัดกระแสไฟฟ้าแบบปรับได้ 4 ตัว
 • การ์ด SD 8 GB
 • PowerLog เป็นซีดี (มีคู่มือผู้ใช้เป็นรูปแบบ PDF)
 • สาย USB A - Mini B
 • กระเป๋านุ่ม C1740

เคเบิลและฮาร์ดแวร์
GPS430GPS430 Time Synchronization Module

ตัวหนีบ
AC285AC285 SureGripTM Alligator Clips

แคลมป์กระแส
i30sFluke i30s AC/DC Current Clamp
i1000si1000s AC Current Probe
i3000si3000s AC Current Clamp
i400si400s AC Current Clamp
i5sPQ3i5sPQ3, 5 A ac Current Clamps, 3-pack

แบตเตอรี่ ที่ชาร์จ และอะแดปเตอร์
BP2902400 mAh Li-ion battery for Fluke 190 Series II
BP2914800 mAh High capacity Li-ion battery ) for Fluke 190-seriesII
BC430BC430 Line Voltage Adapter/Battery Charger
EBC290External Battery Charger for charging BP290 or BP291 outside the instrument

กระเป๋าใส่สำหรับพกพาและซอง
C435C435 Hard Rolling Case

ตัวเลือก
HH290Hanging Hook for ScopeMeter 190-Series II

อะแดปเตอร์และซอฟต์แวร์ PC
FLK-FC-SD CARDFluke Connect Wireless SD Card

สายวัดทดสอบ
TLS430Fluke TLS430 – Test Leads and Alligator Clips (4 black, 1 green)
WC100WC100 Color Localization Set
        
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 
 เครื่องมือทดสอบการสั่นสะเทือน Fluke 810 »
Home   |   Site Map   |   Fluke Corporation   |   Safety Notices
Privacy Statement   |   Terms of Use   |   Terms and Conditions of Sale  |  Terms and Conditions of Service
© 1995 - 2017 Fluke Corporation