Keep your world up and running.
Startsida  |  Tjänster  |  Kalibrering och reparation  |  Home

Kalibrering och reparation

CalNet®: Den europeiska specialisten på kalibrering

Fluke har sina egna kalibreringslaboratorier i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland, samt auktoriserade servicepartners i de flesta av Europas övriga länder. Alla dessa kalibreringslaboratorier arbetar tillsammans som ett enda kalibreringsnätverk: CalNet.

CalNet kan utfärda de kalibreringscertifikat som du behöver för att uppfylla ISO 9000-standarder. CalNet garanterar spårbarhet och åtkomst till de bästa kalibreringsenheter som nätverket kan erbjuda. På grund av det ständiga informationsutbytet och jämförelsen av standarder inom nätverket ökar spårbarheten medan inexaktheten och osäkerheten minskar.

CalNet står redo att hjälpa dig att möta behoven av kalibrering inte bara hos utrustning som tillverkas av Fluke, utan även hos produkter från andra tillverkare. Det är ett nätverk som ger dig några verkligt intressanta fördelar:

  • CalNet:s laboratorier är godkända av och spårbara till nationella standardiseringsorgan.
  • Varje laboratorium utgör en länk i kedjan till ett aktivt nätverk. Dela information, expertkunskaper och samma kvalitetsstandarder.

Behovet av kalibrering är direkt relaterat till de specifika uppgifter som din utrustning används till. CalNet kan tillhandahålla tjänster som är skräddarsydda utifrån dina behov, och som omfattar:

  • Genomförande av verifieringskontroll för enkel testutrustning. CalNet-dekalen som placeras på instrumentet efter testet garanterar att det fungerar enligt vad som anges.
  • CalNet-certifikat inklusive en kalibreringsrapport. När du behöver veta de exakta resultaten från kalibreringen.
  • Nationella kalibreringscertifikat om du behöver direkt spårbarhet till nationella standardiseringsorgan.
  • CalNet erbjuder fullständig lager- och underhållshantering av din installerade test- och mätutrustning inklusive utrustning från andra tillverkare. En adress för alla dina behov av utrustningsunderhåll och service.

Fluke kan utföra kalibreringar på olika sätt, så du kan välja den kalibrering som bäst motsvarar ditt kvalitetssystem, i relation till priset. Kalibreringarna är indelade i fyra nivåer, var och en med en specifik rutin, varifrån de upplysningar som finns nedan är hämtade.

Kalibreringsnivåer

CalNet

Spårbar kalibrering med certifikat. Justeringar utförs om poängen är 70 % av specifikationen eller sämre. Om vissa punkter ligger utanför specifikationen tillhandahålls en rapport med mätdata före justeringen.

CalNet+

Spårbar kalibrering med certifikat samt en rapport med mätdata. Justeringar utförs om poängen är 70 % av specifikationen eller sämre. Om vissa punkter ligger utanför specifikationen tillhandahålls en rapport med mätdata före justeringen.

Calintl

Ackrediterad kalibrering (RvA, osv.) med ett certifikat och en rapport med mätdata. Inga justeringar utförs. För varje punkt anges mätosäkerheten..

Calintl+

Ackrediterad kalibrering (RvA, osv.) med ett certifikat och en rapport med mätdata före och efter möjlig justering. För varje punkt anges mätosäkerheten.

Typer av utrustning

Inom CalNet-strukturen kan Fluke kalibrera de flesta typer av elektrisk utrustning och temperaturutrustning från alla tillverkare.En översikt över de olika typerna av utrustning återfinns nedan.

Förstärkare
Kalibratorer
Kondensatorer
Konduktivitetstestare
Räknare
Strömtänger
Strömkällor
Strömmätare
Dataloggar
Dekadresistorer
Jordläckagetestare
Jordtestare
Electronic loads
Funktionsgeneratorer
Högspänningstestare
Fuktighetstestare
Induktorer
Isolationstestare
LCR-mätare
Megaohmmätare
Multimetrar
Oscilloskop
Ugnar
Mönstergeneratorer
Power supplies
Elkvalitetsmätare
Resistorer
Shuntar
Varvtalsmätare
Temperaturkalibratorer
Temperatursonder
Termometrar
Vektorskop
Videogeneratorer
Voltmätare
Wattmätare

En översikt över exakta kvantiteter och onoggrannheter finns här »

Kalibrering på plats

För ett stort antal enheter är den logistiska processen med att samla in, paketera, skicka, ta emot och returnera till användaren en tidskrävande operation. Detta kan ta upp till fem arbetsdagar, och under tiden är utrustningen inte tillgänglig för användaren. Därför ger Fluke dig möjligheten att kalibrera din utrustning vid din egen anläggning. Fluke (UK) erbjuder en möjlighet "på plats" för industriprodukter från Fluke och Robin.

  • Industriprodukter från Fluke och Robin

    Vi har team med tekniker och en komplett uppsättning kalibreringsstandarder till vårt förfogande. Samtliga kalibreringar kan sedan koncentreras till en eller flera perioder. Utrustningen stannar kvar hos dig och handläggningstiden för användaren är alltid under en dag!

Kalibreringarna utförs på samma sätt som på verkstaden och allt administrativt arbete genomförs. Detta innebär en dekal på utrustningen, ett certifikat samt en fullständig lista över alla utförda kalibreringspunkter med statusinformation om typnummernivå. Den här listan kan även tillhandahållas som en datafil, så att ditt hanteringssystem kan uppdateras automatiskt.

Det går eventuellt inte att utföra kalibrering på vissa typer av utrustning vid din anläggning av tekniska skäl. För den här utrustningen koordineras kalibreringen på vår verkstad helt av vår tekniker. Detta gäller även för utrustning som vi kan utlokalisera åt dig. Detta innebär följande fördelar för dig: mindre logistiskt arbete, så korta handläggningstider som möjligt och direktkontakt med vår tekniker.

För kalibreringen på plats krävs enbart ett rum för installationen av dina kalibreringsstandarder och en koordinator som ordnar fram utrustningen.

Tillgångshantering

Fluke kan kalibrera de flesta typer av elektrisk utrustning på egen hand. Men Fluke är ett bra val även för hanteringen av alla dina tillgångar.

Fluke kan utlokalisera all kalibrering och alla reparationer som vi inte kan utföra själva till andra leverantörer på ett effektivt sätt. Därför har Fluke samarbetsavtal med en rad välkända leverantörer som Agilent Technologies B.V., Tektronix, Rohde & Schwarz.

Dessutom har Fluke en stor databas med leverantörer, där kalibreringar och reparationer utlokaliseras med jämna mellanrum. Allt detta utlokaliserade arbete hanteras helt och hållet av Fluke. Kalibreringsinformation om den här utrustningen ingår i vårt system. På det här sättet kan vi tydligt rapportera om de totala tillgångarna.

Reparation med fasta priser

Större delen av utrustningen kan repareras till ett fast pris. Inom det här fasta priset ingår material, timpris, uppgraderingar samt en CalNet-verifieringsdekal, där datumet för verifieringen finns angivet.

Undantaget från de fasta priserna är transportskador, skador orsakade av olämplig användning, slangar/rörledningar, batterier, ackumulatorer och tillbehör.

Reparation med tid och material

Reparationer kan utföras baserat på tid och material. I det här fallet kommer vi med en prisuppgift när vi har undersökt enheten. Om ytterligare fel upptäcks av någon anledning reserverar vi oss för ett nytt reparationspris.

Prioritetsreparation

Mot ett tillägg på reparationspriset kan vi erbjuda en snabb reparation. Enheten ställs först i kön för reparation och levereras med endagsservice.

Reparation genom utbyte

Om en reparation inte längre är möjlig av ekonomiska eller tekniska skäl erbjuder vi dig en ersättningsenhet till specialpris.

Service och kalibrering av Flukes produkter utförs av Intertek Semko AB.

För prisinformation eller andra service- och kalibreringsfrågor, ring +46 8 750 02 84 eller skicka ett mail till: [email protected]

Alternativt skicka in ditt instrument direkt med en felbeskrivning och dina kontaktuppgifter till:

Intertek Semko AB
Utvecklingsgränd 33, B.nr 183
SE-722 26 Västerås
Sverige

Snabblänkar

Relaterade användarbeskrivningar

Fluke ISO 9001(.pdf) »
Understanding Fluke calibration certificates (.pdf) »
Calibration costs and quality (.pdf) »

Serviceprogram

Kundsupporttjänster »

Online RMA

Online RMA och serviceofferter»
Startsida   |   Webbplatsöversikt   |   Fluke SLA   |  Säkretesspolicy  |   Användarvillkor  |   Regler och villkor © 1995 - 2018 Fluke Corporation