Keep your world up and running.
Startsida  |  Tjänster  |  Garantier  |  Home

Garantier 


Begränsad livstidsgaranti på industriella produkter

Livstid definieras som sju år efter att Fluke har slutat tillverka produkten, men garantitiden ska vara minst tio år från inköpsdatumet. *(Livstids garanti gäller produkter som tillverkats efter oktober 1996). Garantin gäller inte handböcker, säkringar, icke laddningsbara batterier, skada på grund av slarv, felaktig användning, kontaminering, förändringar, olyckshändelser eller onormala förhållanden vid drift eller hantering, inklusive fel orsakade av användning utanför produktens specifikationer eller normalt slitage av mekaniska komponenter. Garantin gäller endast den ursprungliga köparen och kan inte överföras. Garantin gäller endast 10 år för LCD-skärmar (vilket är marknadsledande för LCD-skärmar). För att bevisa ursprungligt ägande krävs inköpsbevis. (modellerna 20, 70, 80, 170, 180 och 280)

Fluke Networks-produkter

Fluke Networks, Inc. garanterar att deras produkter är fria från fel avseende material och tillverkning vid normal användning och service under ett år, från och med leveransdatumet. Garantin för de flesta anslutningsadaptrar, delar, produktreparationer och service gäller under 90 dagar. Denna garanti gäller enbart för den ursprunglige köparen eller en slutkund hos en auktoriserad Fluke Networks-återförsäljare, och omfattar inte handböcker, säkringar, icke laddningsbara batterier, samt varje produkt som enligt Fluke Networks uppfattning har använts felaktigt, förändrats, försummats, kontaminerats eller skadats till följd av olyckshändelse eller onormala användnings- eller hanteringsförhållanden. (Alla Fluke Network-produkter)

Fluke Calibration-produkter 

Varje Fluke-produkt garanteras vara fri från defekter med avseende på material eller arbetsutförande vid normal användning och service. Garantiperioden är ett år och räknas från och med leveransdatumet. För komponenter, produktreparationer och service gäller 90 dagars garanti. Den här garantin omfattar endast den ursprunglige köparen eller slutkunden hos en Fluke-auktoriserad återförsäljare, och gäller inte handböcker, säkringar, icke laddningsbara batterier eller någon produkt som enligt Fluke har använts felaktigt osv. (55XX-serien, 57XX-serien, 58XX-serien och andra FPM-produkter).
Registrera dina Fluke-produkter idag » 

Utökad garantiservice

  • Fasta underhållskostnader underlättar den årliga budgeteringen 
  • Prioriterad service 
  • Kortare reparationscykel 
  • Minskad lagerhållning av delar 
  • Lägre kostnader för utbildning i underhåll 
  • Mindre krav på din tekniska personal och på dina resurser

Flukes utökade garantiplan ger ultimat utrustningsskydd till ett förmånligt pris. Omfattande avtal ger rutinkalibrering vid regelbundna intervall eller reparationsservice vid behov. Du kan självklart kombinera dessa alternativ för fullständig service.

Utökad garantireparation

Denna plan är en utökning av din produktgaranti. När din produkt behöver reparation eller service skickar du helt enkelt in den till ett av de närmsta Fluke-servicecentren. Den repareras, omkalibreras och testas – med prioritet. Alla delar och allt arbete ingår i priset för denna service, även delar som normalt inte ingår i serviceplanen till standardpris. Så du behöver inte oroa dig för obehagliga överraskningar, till och med returfraktkostnaden ingår. Som förväntat bifogas en Fluke-servicerapport och ett certifikat med varje reparerat instrument. Kontakta ditt närmaste Fluke-servicecenter för tillgänglighet och fullständiga villkor för den utökade garantin.

Utökad garanti med fullständig service

Innan vi kan erbjuda en utökad garantiplan kan det krävas en inspektion av dina instrument. Den utförs vanligen när instrumentets garanti har gått ut. Denna förhandsbesiktning utförs under kalibreringsprocessen och kalibreringskostnader tillämpas. Om utrustningens skick utesluter garanti ger vi dig en offert för arbete och material för de reparationer som är nödvändiga för att ditt instrument ska kvalificeras. *Gäller inte alla modeller.

  

Snabblänkar

Serviceprogram

Kundsupporttjänster »

Produktregistrering

Registrera din Fluke-produkt »

Online RMA

Online RMA och serviceofferter »
Startsida   |   Webbplatsöversikt   |   Fluke SLA   |  Säkretesspolicy  |   Användarvillkor  |   Regler och villkor © 1995 - 2018 Fluke Corporation