Keep your world up and running.
Startsida  |  Produkter  |  Installation Testers
installationstestare

Flukes installationstestare

Säkerhet och prestanda är två av de viktigaste kraven på alla elektriska system. Högkvalitativ isolering, ordentligt jordsystem och aktivt skydd för människor, elsystem och byggnader mot dödliga elstötar, brand och annan skada på utrustning.

Skydda apparater, överför resultat trådlöst, utför sju tester med en knapptryckning.
Fluke 1664 FC installationstestare är den enda testaren med isoleringsförtest. Om testaren upptäcker en ansluten enhet vid testning stoppas isolationstestet, vilket förhindrar oavsiktliga skador. Med 1664 FC får du också Fluke Connect, så att du kan skicka testresultat till din smarttelefon och samarbeta med andra. Auto Test utför sju tester med en knapptryckning, vilket minskar antalet manuella anslutningar och minskar risken för att göra fel.

Våra multifunktionstestare är mycket mångsidiga

Du kan använda Flukes installationstestare för olika typer av tester:

 • Isolering-kontinuitetstest: vår installationstestare får jobbet gjort.
  Flukes installationstestare kan användas för att utföra ett isolering-kontinuitetstest, vilket är utformat för att diagnostisera och förebygga nedbrytning av isoleringen i olika delar av elsystemet, bland annat kablar, transformatorer och motorer. Isoleringens kvalitet är avgörande för att de elektriska kretsarna ska fungera korrekt, oavbrutet och säkert.
 • Kontrollera jordfelsbrytare med en multifunktionstestare från Fluke.
  Våra mångsidiga installationstestare kan också testa om jordfelsbrytare fungerar korrekt. Jordfelsbrytare är utformade för att snabbt koppla från för att minska skador från elektriska stötar och undvika läckströmmar som kan leda till brand och andra farliga situationer. Våra installationstestare säkerställer att jordfelsbrytarens viktiga funktion fungerar korrekt.

Produktöversikt

Visa alla »
Fluke 1664 FC multifunktionell installationstestare »

Fluke 1664 FC multifunktionell installationstestare

Fluke 1663 multifunktionell installationstestare »

Fluke 1663 multifunktionell installationstestare

Fluke 1662 multifunktionell installationstestare »

Fluke 1662 multifunktionell installationstestare

Visa alla installationstestare »
 • Den perfekta looptestaren: en installationstestare från Fluke.
  Looptest är en snabb, smidig och mycket specifik metod för utvärdering av en elektrisk krets förmåga att aktivera skyddsenheter (kretsbrytare, säkringar och jordfelsbrytare). En jordslinga fastställer skyddsenheternas effektivitet.
 • Resistansmätning av jordsystem.
  Flukes installationstestare har även verifieringstest som ser till att systemets resistans är låg nog att skydda personer, utrustning och byggnader. Ett väl fungerande jordsystem är en väsentlig säkerhetsfunktion för ett elektriskt system.
Startsida   |   Webbplatsöversikt   |   Fluke SLA   |  Säkretesspolicy  |   Användarvillkor  |   Regler och villkor © 1995 - 2018 Fluke Corporation