Keep your world up and running.
Startsida  |  Produkter  |  Vanliga frågor om Fluke Connect®

Vanliga frågor om Fluke Connect®


Allmänt »
Telefonkompatibilitet »
Trådlöshet och räckvidd »
Säkerhet och sekretess »
Om produkterna »
Om CNX »

Allmänt


F: Hur mycket kostar appen?
Appen kan laddas ner kostnadsfritt. Användaren kan helt kostnadsfritt lagra upp till 5 GB data och mätvärden som har skapats med de verktyg som anges nedan.
F: Hur kommer jag igång?
 1. Hämta appen Fluke Connect utan kostnad från iTunes eller Google Play.
 2. Öppna appen.
 3. Registrera.
 4. Om du har ett verktyg som går att använda med Fluke Connect ansluter du det till appen.
  1. Aktivera verktygets radiofunktion genom att trycka på knappen ))) på testverktyget. Om du ansluter till multimetern 3000 FC, håll ner knappen ))) medan du ställer in önskad mätfunktion med vredet.
  2. På en smarttelefon går du till Inställningar > Bluetooth®, och aktiverar Bluetooth®.
  3. I appen väljer du testverktyg i listan som visas automatiskt på skärmen.
  4. Mät, spara och dela mätdata.
 5. Om ditt testverktyg inte går att använda med Fluke Connect kan du
  1. överföra mätdata till appen, organisera dem efter verktygsnummer, sortera dem efter datum och dela dem med dina medarbetare
  2. läsa Flukes supportinformation om bra rutiner vid arbete med testverktyg och mätning.
F: Hur svårt är det att använda appen?
För dem som är vana vid att använda smarttelefoner och testverktyg är det enkelt att använda appen. Man navigerar i appen på samma sätt som i telefonens operativsystem – man bläddrar i menyerna genom att svepa och dra med fingrarna, och i appen finns hjälpinformation om hur man använder alla mätfunktioner. Många av appfunktionerna används med funktioner som är standard för smarttelefoner, till exempel e-post, uppringning och fotografering.
F: Vilka är de främsta funktionerna?
 • ShareLive™ videosamtal: Spara och dela mätdata med dina medarbetare, när som helst och från var som helst.
 • AutoRecord™ för mätdata: Spara dina mätdata direkt på telefonen.
 • Grafer med TrendIt™: Utvärdera trender och uteslut fel.
 • Lagring i FlukeCloud™: Ständigt säker och trådlös tillgång till alla mätdata.
F: Vilka testverktyg är kompatibla redan vid lanseringen?
 • Läs mer i den interaktiva pdf:en med kompatibilitetsinformation om Fluke Connect på www.fluke.com/fccompatible.sv »
 • IR-kameror:
  • IR-kamerorna Ti400, Ti300 och Ti200, både äldre och nyligen inköpta, inget Fluke SD-kort behövs med de här modellerna
  • Versionerna Ti100, 105, 110, 125 och "R" (byggnadsdiagnostik) med Flukes SD-kort. (SD-kort följer med kamerorna Ti125, Ti110 och Ti105 och i de paket där de ingår; måste köpas separat till Ti100-kamerorna)
 • 3000 FC testverktygsmoduler: v3000 FC (AC-spänningsmodul), v3001 FC (DC-spänning), a3001 FC (iFlex ström), t3000 FC (temperatur), a3000 FC (AC-strömtång med hårda käftar), a3002 FC (AC/DC strömtång) samt multimetern 3000FC
 • Strömtängerna i1010 AC/DC och i410 AC när de är anslutna till modulen a3002 FC (ger värden trådlöst från befintliga strömtänger)
 • Följande verktyg blir kompatibla i juni 2014
  • De digitala multimetrarna 289 och 189 samt processmätaren 789, både befintliga och nyligen inköpta, med tillägg av kontakten ir3000 FC (köps separat)
  • Isolationsprovarna 1550 och 1555, både befintliga och nyligen inköpta, med tillägg av kontakten ir3000 FC (köps separat)
F: När kommer andra Fluke-instrument att kunna användas trådlösa och med Fluke Connect?
Fluke arbetar ständigt med att konvertera andra produkter i sortimentet. Om det är ett speciellt instrument eller en mätapplikation som du skulle vilja kunna läsa av trådlöst via din smarttelefon får du gärna skicka ett meddelande till oss på adressen [email protected].
F: Hur många Fluke-instrument kan vara anslutna samtidigt till appen? Hur många mätvärden kan jag se på samma gång?
Upp till 11 instrument kan vara anslutna samtidigt: 10 via Bluetooth® och 1 via WiFi™; varje instrument kan skicka ett mätvärde som går att läsa av samtidigt i appen.
F: Vilka produkter kan man använda med funktioner för trender och grafer?
Fluke Connect-modulerna loggar värden över tid och appen Fluke Connect överför loggfilerna till telefonen och till molnet. Du kan få tillgång till de här graferna på 3 olika sätt:
 1. Anslut telefonen och modulen och studera hur mätdata ritas upp i realtid i appen. Skapa grafer efter behov.
 2. Med TrendIt™ kan du skapa grafer från de loggade data som har förts över från telefonen till modulerna.
 3. Använd TrendIt™ om du vill skapa grafer av alla mätvärden för spänning, ström eller temperatur.
F: Finns det någon Fluke Connect-programvara till datorn? Går det att kommunicera med appen via dator?
Det går att använda Fluke Connect-programvaran via en webbläsare på en vanlig kontorsdator.

Telefonkompatibilitet


F: Vilka telefoner går att använda med Fluke Connect?
 • iPhone 4S och senare med iOS 8 eller senare system, iPad Air och iPad Mini (2:a generationen) i iPhone-ram på iPad och iPod Touch (5:e generationen)
 • HTC One och One M8 med Android 4.4.x eller senare
 • LG G3 och Nexus 5 med Android 4.4.x eller senare
 • Samsung Galaxy S4 med Android 4.3.x eller senare
 • Samsung Galaxy S5, med Android 4.4.x eller senare
F: Kommer min dataanvändning att öka?
Dataanvändningen påverkas inte när du delar data via Bluetooth® mellan Fluke Connect-modulerna och Fluke Connect-appen på telefonen. Om du använder point-to-point WiFi™ mellan appen och en värmekamera påverkas inte heller dataanvändningen men den kommer att ta över WiFi™-signalen, och därmed kommunicera med molnet via WiFi™. Om du använder ett WiFi™-nät när du skickar data mellan appen och Fluke-molnet påverkas dataanvändningen minimalt; om du däremot använder mobilnätet kan dataanvändningen öka något. Om du vill styra över när och över vilket nätverk telefonen och molnet ska kommunicera med varandra kan du stänga av den trådlösa uppkopplingen på telefonen/slå på flygplansläget och aktivera WiFi™ och Bluetooth®.
F: Påverkar det batteriförbrukningen?
Om du ansluter appen till ett Fluke Connect-testverktyg blir energiförbrukningen ungefär densamma som när du ansluter telefonen till andra lågenergienheter via Bluetooth®, till exempel ett headset. Om du ansluter appen point-to-point till en WiFi™-ansluten IR-kamera går det åt lika mycket energi som när du ansluter till WiFi™-enheter i ditt hem eller på kontoret.

Trådlöshet och räckvidd


F: Hur fungerar den trådlösa kommunikationen mellan enheterna?
Fluke Connect-produkterna används med Bluetooth® Low Energy och WiFi™; Bluetooth® för multimetern 3000 FC, modulerna och kontakten, WiFi™ för värmekamerorna. Systemet används med Bluetooth® LE för instrument med lång batterilivslängd, till exempel digitala multimetrar och 3000 FC-moduler, och med WiFi™ för instrument som överför mycket data, som värmekameror.
F: Varför används Bluetooth® Low Energy istället för WiFi™?
I allmänhet vill kunderna både att batterierna ska räcka länge och att det ska vara enkelt att hitta nya batterier och byta dem när det väl behövs. Fluke Connect ger lägre energiförbrukning än övriga alternativ, inklusive vanlig Bluetooth® och WiFi™. Fluke Connect har 10 gånger längre batterilivslängd än Bluetooth® till exempel. Dessutom vill de som använder Fluke-instrument kunna ansluta till flera moduler och mätinstrument.
F: Kan industrimiljö ge upphov till kommunikationsstörningar mellan modulerna och appen?
 • Det är inget problem med RF-störningar. Dataöverföringen via Fluke Connect påverkas inte av brus vid 50/60 Hz. Tekniken har testats i närheten av högfrekvensmaskiner, inklusive mikrovågsugnar, mobiltelefoner och fräsmaskiner, utan att prestandan har försämrats.
 • Övriga starka WiFi™-signaler i byggnaden/inom området kan störa signalen.
F: Hur långt kan det vara mellan modulerna utan att kommunikationen bryts?
Appen och modulerna kan kommunicera med varandra på ett avstånd upp till 20 meter men avståndet varierar beroende på vilka omgivande elektriska eller fysiska störningar som föreligger, till exempel väggar. För att uppnå 20 meters kommunikationsavstånd krävs en fri siktlinje mellan testverktyget och telefonen, där det inte får förekomma några hinder mellan enheterna. När testverktygen används bakom en inbyggd elpanel minskar räckvidden till cirka 3 meter, beroende på panelens konfiguration, på hur modulerna är placerade och på hur många hinder som är ivägen.
F: Följer det med någon repeater med utrustningen?
Nej. Bluetooth® Low Energy skiljer sig från andra former av Bluetooth® – tekniken är inte avsedd för några längre avstånd så det finns ingen repeater för Bluetooth® LE. Fluke Connect är avsett för felsökning av maskiner och system på ett avstånd på högst 20 meter.
F: Hur lång tid tar det att ansluta ett instrument till telefonen?
Det tar 1–5 sekunder att ansluta till en Fluke Connect-modul via Bluetooth®. När man ansluter till flera Fluke Connect-enheter samtidigt kan det ta längre tid.
F: Måste det finnas trådlös täckning överallt inom anläggningen?
Nej. Bluetooth®- och WiFi™-anslutningarna till telefonen är av typen point-to-point. Det innebär att Bluetooth® och WiFi™ kan kommunicera direkt med radioenheten i telefonen och därmed fungerar det även under jord.
F: Om jag inte har någon trådlös uppkoppling (WiFi™ är avstängt) vad händer då?
Telefonen ansluter till modulerna via Bluetooth®. Det behövs alltså inget 3/4G-nät för att överföringen ska fungera på korta avstånd eller för att du ska ha tillgång till lagrade data. Data lagras lokalt tills telefonen kan kommunicera via WiFi™ igen och då sparas lagrade data i molnet. Om WiFi™-funktionen stängs av kan appen inte längre ta emot data från värmekamerorna. Information om hur du hanterar dataöverföringen finns nedan.
F: Kan de medarbetare som använder appen dela data när tillgång till WiFi™ saknas?
Ja, precis som med FaceTime, Skype och andra funktioner går det att dela data över 3/4G-näten.
F: Vilka funktioner går inte att använda om WiFi™-anslutning saknas?
Alla funktioner fungerar utan WiFi™. Allt sparas lokalt i telefonen. När telefonen finns inom täckningsområdet igen synkroniseras alla data med Fluke-molnet. Uppkopplingen till molnet kan också etableras med en mobiltelefonsignal. Vad händer om jag kommer utanför det trådlösa täckningsområdet och måste spara alla data i telefonen? Minnet kanske tar slut. Moderna smarttelefoner har mycket mer minne än vad Ti- eller 3000 FC-instrumenten behöver. Det minsta minnet i en smarttelefon är på 8 gigabyte. 1 gigabyte är detsamma som 1 000 megabyte. En Ti125-bild är på cirka 0,5 megabyte; ett röstmeddelande är lite större. Om telefonens minne vore helt tomt skulle du kunna spara cirka 16 000 värmebilder i minnet.
F: Kan Fluke Connect-appen ta emot signaler eller mätdata från andra Bluetooth®-enheter?
Nej.

Säkerhet och sekretess


F: Hur skyddas appens data från hackare?
Infrastrukturen för lagring i Fluke Cloud™ är en av de säkraste molnlagringsmiljöer som finns idag. Vår tjänsteleverantör använder toppmodern elektronisk övervakning, flerfaktorssystem för åtkomstkontroll och har bemanning dygnet runt på sina datacentra. Vidare har servrarna inbyggda brandväggar, krypterad datalagring och säker åtkomst specifikt utformad för att skydda dina data. Data som överförs mellan testverktyget och appen och från appen till molnet krypteras så att ingen kan fånga upp informationen.
F: Vad händer om någon som använder appen tappar bort sin telefon?
Det krävs personlig inloggning till appen. Man måste vara inloggad för att komma åt informationen i appen eller i molnet. Vi rekommenderar också att alla smartenheter som används inom företag har en övergripande inloggningskod, och att all känslig information skyddas med ytterligare säkerhetsanordningar och åtgärder.
F: Är den information som samlas in av enheten säker?
Varje användare eller företag måste ge speciellt tillstånd till alla som ska få tillgång till informationen i appen. Alla data som samlas in av företaget eller medarbetarna är företagets egendom.
F: Kan jag ladda ner mina data så att jag kan göra en säkerhetskopia på plats?
Ja, du kan hämta alla sparade data när som helst. Om du av någon anledning skulle besluta dig för att säga upp tjänsten Fluke Connect kan du först hämta alla sparade data.
F: Kan jag välja vilka som har tillgång till mina data?
Du kan välja vilka du delar data med. Inom Fluke Connect kan du bjuda in medarbetare via e-post, och andra kan bjuda in dig att bli medlem i deras arbetsgrupp. När medlemmarna i gruppen har godkänts kan de dela data med varandra. Med Fluke Connect får du följande dataalternativ:
 • Dela data i realtid – utan att spara data
 • Spara data i Fluke-molnet så att medarbetarna kan titta på dem

Om produkterna


F: Vilka förändringar har införts för Ti110 och Ti125? Och för Ti400?
Det enda som är nytt för Ti105, Ti110 och 125 är att Flukes SD-kort följer med. En uppgradering av den fasta programvaran i Ti400 kommer i mitten av april. Går det att strömma värmebildsvideo i realtid till telefonen? Nej, inte än. IR-kamerornas och telefonernas uppdateringsfrekvens är inte tillräckligt hög för att det ska gå att strömma värmeavbildningarna eller video i realtid. Vi rekommenderar att du sparar och delar värmebilder som stillbilder. Om du vill dela videofilmer bör du ladda upp dem till molnet först (möjligt med början i juni 2014).
F: Går det att ladda upp värmebildsvideo via Fluke Connect?
Ja – med början i juni 2014. Värmebildsvideo och stillbilder som är tagna med kompatibla IR-kameror kan sparas i Fluke Connect och i molnet och där har dina medarbetare tillgång till dem.
F: Kan jag dela den bild som värmekameran visar i realtid?
Nej. IR-kamerornas och telefonernas uppdateringsfrekvens är inte tillräckligt hög för att det ska gå att strömma värmeavbildningarna i realtid. Vi rekommenderar att du sparar och delar värmebilder som stillbilder. Om du vill dela videofilmer bör du ladda upp dem till molnet först (möjligt med början i juni 2014).
F: Kommer jag alltid att ha tillgång till bilderna?
Alla värmebilder eller digitala bilder som du tar och sparar med appen sparas i Fluke-molnet där du och dina medarbetare har tillgång till dem via appen.
F: Är det SD WiFi™-kort som används med värmekamerorna vanliga SD-kort eller är de specifika för Fluke?
SD-kortet är Fluke-specifikt. Det går inte att använda vanliga SD-kort med Flukes värmekameror.
F: Hur länge räcker batterierna i modulerna?
Batteriets livslängd beror på hur radioenheten används. Tester har visat att modulerna kan fungera med samma batterier i 7 - 8 dagar (cirka 200 timmar) om radioenheten används hela tiden. Om enheten loggar värden när radion är avstängd fungerar den som alla andra digitala multimetrar och instrument och batteriets livslängd ökar rejält (se specifikationerna).
F: Finns det något energisparläge för de här modulerna?
Ja, modulerna slår om till energisparläge efter 20 minuter, om de inte används. LCD-skärmen stängs av men enheten fortsätter logga normala värden när den är i loggningsläge (motsvarande min-max på en digital multimeter). Om radioenheten är aktiv vaknar modulerna var 5:e sekund och kontrollerar om det behövs någon kommunikation. Om inget registreras återgår enheten till energisparläget.
F: Har modulerna tillräckligt hög IP-klassning så att de kan användas i industrimiljöer?
Ja:
 • DMM-delen har kapslingsklass IP54
 • Tången har kapslingsklass IP30
 • Kapslingsklassen för temperaturmodulen är IP42 när termoelementet är anslutet.
 • Övriga moduler har kapslingsklass IP42
 • Värmekameror är klassade som IP54
F: Går det att fjärrstyra någon av processmätarna 789 och 771 så att loopen kan styras när de är anslutna till panelen?
Nej. Processmätaren 789 kommer att kunna användas med Fluke Connect när ir3000-kontakten lanseras. Då kan man läsa av de värden som registreras när 789 är i rampnings- eller stegningsläge, men just nu går det inte att ändra den utgående mA-signalen direkt från appen.
F: Kan Fluke Connect-verktyg kommunicera med PLC-enheter av andra märken?
Processmätaren Fluke 789 som har försetts med ir3000-kontakt kan läsa av analoga värden och sedan överföra värdet till telefonen. Det finns ingen direktanslutning från telefonen till PLC-enheten. Det finns inte heller någon speciell funktion som förmedlar värden från den PLC-kanal som mäts.
F: Hur tar jag reda på vad som behövs för att min produkt ska kunna kommunicera med Fluke Connect-appen och med andra verktyg?

Fluke har sammanställt en jämförelseguide för Fluke Connect. Det är en interaktiv pdf där alla delar som behövs för optimal funktion med Fluke Connect framgår för alla verktyg som är Fluke Connect-kompatibla.
Hämta guiden på www.fluke.com/fccompatible.sv »

Om CNX


F: Går CNX-verktyg att använda med Fluke Connect?
Nej. Den första generationen CNX-verktyg kan inte kommunicera via Bluetooth® och de kan därför anslutas till smarttelefoner. Deras ZigBee-radio kan hantera kommunikationen mellan modulerna och multimetern eller en bärbar dator. De två systemen kan inte kommunicera med varandra och är inte kompatibla.
F: Vilken är skillnaden mellan CNX och Fluke Connect?
Det är ingen skillnad vad gäller själva mätfunktionen mellan verktygen i CNX- och Connect-sortimenten; skillnaden ligger i hur verktygen delar information och i vilken typ av verktyg som ingår i systemet. CNX-verktyg kan kommunicera med CNX-multimetrar, vissa värmekameror och datorprogramvara; Fluke Connect-verktyg och värmekameror kommunicerar med appen. Alltfler verktyg kommer att bli Connect-kompatibla men CNX-sortimentet kommer inte att utökas med fler verktyg. Connect-modeller som likspänningsmodulen v3001 kommer inte att vara bakåtkompatibla med CNX.
F: Varför ska jag uppgradera till Fluke Connect när mina CNX-produkter fungerar alldeles utmärkt?
Framförallt för att Fluke Connect gör det möjligt att läsa av data på smarttelefoner och för att det går att lagra data i och hämta data från molnet. Om du skapar en utrustningsdatabas kan du använda data i historiken vid felsökning och det blir enklare att hantera förebyggande underhåll.
F: Vad kommer att hända med CNX?
Flukes CNX-verktyg är fortfarande bra verktyg för alla som vill läsa av flera värden på samma gång eller öka personsäkerheten med den trådlösa funktionen. De som har nytta av att spara data i molnet så att flera medarbetare kan ta del av dem, istället för att spara värdena i en bärbar dator, kan utnyttja vårt uppgraderingsprogram. CNX-modulerna kommer att fortsätta säljas via återförsäljare under en begränsad tid efter det att Fluke Connect-produkterna har lanserats, så att de kunder som redan äger CNX-produkter ska kunna utöka sina befintliga CNX-system.
Startsida   |   Webbplatsöversikt   |   Fluke SLA   |  Säkretesspolicy  |   Användarvillkor  |   Regler och villkor © 1995 - 2018 Fluke Corporation