Keep your world up and running.
Startsida  |  Produkter  |  Indoor-Air-Quality

Inomhusklimat

Grunden till ett bra inomhusklimat är temperatur och luftfuktighet.

Vi förlitar oss på värme- och ventilationssystem för att upprätthålla behagliga och hälsosamma nivåer på temperatur, luftfuktighet och ventilation. Idag, mer än någonsin, hjälper samma system till att frambringa sunda hus och låga energikostnader. Relationen mellan värme-/ventilationssystem, krav på boendeutrymmen, byggnadsmaterial, väderförhållanden och tryckförändringar är en dynamisk process som förutsätter ett konsekvent optimeringsarbete.

Visa alla produkter för inomhusklimat och värme/ventilation »

Indoor Air Quality Software Downloads »

Inomhusklimat

Oavsett de yttre omständigheterna måste inomhusklimatet upprätthållas för att begränsa eller förhindra spridning av dammkvalster, bakterier, virus, svamp, mögelsporer och andra biologiska, luftburna partiklar. Utan övervakning eller reglering kan inomhusklimatet snabbt försämras till en nivå som gynnar biologisk tillväxt.
Genom att reglera luftrörelserna kan vi hantera luften på många olika sätt. Vi kan behandla, rena, värma, kyla, fukta, avfukta, ventilera ut, ventilera, späda, blanda, transportera, accelerera, positionera, underhålla komfortzoner, underhålla sunda hus osv. Rätt luftvolym inuti värme-/ventilationsrör är en förutsättning för att systemen ska fungera. Om luftvolymen inuti rören är fel kan luften inte behandlas rätt, vilket medför såväl högre driftskostnader som kortare livstid för utrustningen.

Idag är gränserna flytande mellan olika yrkesgrupper som arbetar för att främja hälsa hos människor och i byggnader. Kan inomhusmiljön öka produktiviteten bland de anställda, öka koncentrationen bland studenter, få patienter att tillfriskna snabbare och samtidigt bidra till sunda hus genom att motverka strukturella skador och mikrobiologisk tillväxt eller spridning? Är värme- och ventilationssystem optimalt utformade för att balansera bra inomhuskvalitet och låga energikostnader? Utvecklingen inom industrin drivs fram av forskning och utbildning, liksom av spekulationer och domslut. Att skapa och underhålla bekväma, säkra och hälsosamma inomhusklimat är en nyckelprocess i dagens byggnadsmiljöer.

Produktöversikt

visa alla » 
Fluke 985 » Fluke 985 Particle Counter
Fluke 975 » Fluke 975 AirMeter 
Fluke 922 » Fluke 922 Airflow Meter
Fluke 116 »
Fluke 971 »
Fluke RLD2 »
Visa alla produkter för luftkvalitet och värme/ventilation » 

Indoor Air Quality Resources

Where to buy »
HVAC accessories »
Application notes and case studies »
Startsida   |   Webbplatsöversikt   |   Fluke SLA   |  Säkretesspolicy  |   Användarvillkor  |   Regler och villkor © 1995 - 2018 Fluke Corporation