Keep your world up and running.
Startsida  |  Produkter  |  Elkvalitetsinstrument

Elkvalitetsinstrument och strömanalysatorer med hög precision

Elkvalitet är ett mått på hur tillförlitligt ett system hanterar aktuell belastning. En elstörning eller elrelaterad händelse kan omfatta spänning, ström eller frekvens. Elstörningar kan ha sitt ursprung i konsumentelsystem eller konsumentrelaterad belastning eller i kraftanläggningen.

Visa alla elkvalitetsinstrument »

Vad är en elstörning?

Elstörningar definieras i termer av omfattning och varaktighet.

Störningar omfattar både övergående störningar som endast varar i några mikrosekunder och timslånga strömavbrott.

När en elstörning överstiger aktuella driftgränsvärden kan utrustningen skadas.

Dålig elkvalitet kan ge avsevärda kostnader.

Förlorad produktion: Varje gång produktionen avbryts gör företaget förlust vad gäller avkastning på produkter som inte tillverkas eller säljs.

Skadad produkt: Avbrott kan skada en delvist färdigställd produkt och leda till att materialet körs på nytt eller kasseras.

Energikostnader: Kraftanläggningar kan ta ut extra avgifter för dålig effektfaktor eller höga elanvändningsstoppar.

Elkvalitetsinstrument från Fluke

Fluke har ett omfattande utbud av elkvalitetstestverktyg för felsökning, förebyggande underhåll och långsiktig registrering och analys i industrin och kraftnät.

Elkvalitetsfelsökning

Särskilda el- och elkvalitetsströmtänger för felsökning på fältet. Enfas- och trefasanalysatorer av elkvalitet för förebyggande underhåll, test av servicekvalitetsefterlevnad och belastningsstudier.

Elkvalitetsloggar

Inspelning av elkvalitet, belastningsstudier och registrering av svårfunna spänningshändelser under en tidsperiod som kan väljas.

Elkvalitetsmätare

Avancerad datainsamling som registrerar många detaljer om elstörningar, trendanalyser och test av servicekvalitet enligt klass A under en bestämd tid som kan väljas.

Produktöversikt

visa alla »
Fluke 1742, 1746 och 1748 trefas elkvalitetsanalysator m logg  » Fluke 1742, 1746 och 1748 trefas elkvalitetsanalysator m logg
Energiloggers Fluke 1732 och 1734 för trefasmätning » Energiloggers Fluke 1732 och 1734 för trefasmätning
Fluke 438-II elkvalitets- och motoranalysator » Fluke 438-II elkvalitets- och motoranalysator
Fluke 1738 Avancerad effektlogger » Fluke 1738 Avancerad effektlogger
Fluke 1736 effektlogger » Fluke 1736 effektlogger
Fluke 1730/EU energilogger för trefasmätning » Fluke 1730/EU energilogger för trefasmätning
Fluke 437-serien II med 400 Hz elkvalitets- och energianalysatorer » Fluke 437-serien II med 400 Hz elkvalitets- och energianalysatorer
Fluke 434-serien II Energianalysator » Fluke 434-serien II Energianalysator
Fluke 435-serien II med elkvalitets-och energianalysatorer » Fluke 435-serien II med elkvalitets-och energianalysatorer
Fluke 1750 » Fluke 1750
Fluke 43B » Fluke 43B
Fluke 1740 » Fluke 1740
Fluke 1760 » Fluke 1760
Fluke VR1710 » Fluke VR1710
Fluke 345 » Fluke 345
Visa alla elkvalitetsinstrument »

Power Quality resurser

Var man kan köpa »
Virtuella demos »
Fluke academy utbildning »
Makt kvalitet verktyg tillbehör »
Programmet anteckningar och fallstudier »
DVD »
Elkvalitetsinstrument FAQ »

Bläddra efter produktkategori

En fas »
Tre fas »
Startsida   |   Webbplatsöversikt   |   Fluke SLA   |  Säkretesspolicy  |   Användarvillkor  |   Regler och villkor © 1995 - 2018 Fluke Corporation