Keep your world up and running.
Startsida  |  Idébank  |  Egensäkerhet  |  Startsida

Egensäkerhet

Vad är "egensäkerhet"? »

Vilka industrier är egensäkra produkter avsedda för? »

Vilka är de tre huvudkomponenterna för förbränning? »

Vilka föreskrifter och riktlinjer finns? »

Auktoriseringsorgan, exempel »

Så fungerar produktklassningssystem »

Flukes egensäkra produkter


707Ex Egensäker loopkalibrator »

718Ex Egensäker tryckkalibrator »

725Ex Processkalibrator med flera funktioner »

Fluke 87V Ex egensäker multimeter för mätning av sann RMS »


Vad är "egensäkerhet"?

En säkerhetsmetod som används i potentiellt explosiva miljöer. Certifierade egensäkra verktyg är utformade för att förhindra att tillräckligt med energi avges för att orsaka antändning av brännbara material. Egensäkerhetsstandarder gäller all utrustning som kan skapa en eller flera av följande olika definierade potentiella explosionskällor.

 • Elektriska gnistor
 • Elektriska bågar
 • Flammor
 • Varma ytor
 • Statisk elektricitet
 • Elektromagnetisk strålning
 • Kemiska reaktioner
 • Mekaniska stötar
 • Mekanisk friktion
 • Komprimeringsantändning
 • Akustisk energi
 • Joniserande strålning

Vilka industrier är egensäkra produkter avsedda för?

 • Petrokemi
 • Oljeplattformar och raffinaderier
 • Läkemedelsindustrin
 • Rörledningar
 • Alla miljöer där explosiva gaser eller ångor förekommer

De tre huvudkomponenterna för förbränning:

 • Lättantändligt material (gaser, partiklar/damm)
 • Syre/luft
 • Antändningskälla

Den här kombinationen är mycket vanlig i kemi-, petrokemi- och läkemedelsindustrin. Exempel nedan på mängd lättantändligt material som krävs för antändning visar hur liten mängd som krävs för att det ska utgöra en fara för arbetare.

Ämne

Nedre gränsvärde för explosionsrisk (volymprocent)

Acetylen 2,3
Etylen 2,3
Bensin ~0,6
Bensol 1,2
Naturgas 4,0(7,0)
Eldningsolja/diesel ~0,6
Metan 4,4
Propan 1,7
Koldisulfid 0,6
Väte 4,0

Vilka föreskrifter och riktlinjer finns?

ATEX (Europa)

Europeiska unionens direktiv 94/9/EC, allmänt känt som ATEX ("Atmosphères Explosibles", franska för explosionsfarliga miljöer), är Europas primära förordning för skyddssystem och utrustning som är ämnad att användas i potentiellt explosiva miljöer. Det är avsett att fungera som ett direktiv för total harmonisering, där grundläggande hälso- och säkerhetskrav fastställs, och ersätter befintlig motstridig nationell och EU-lagstiftning.

Direktivet blev obligatoriskt för elektrisk och elektronisk utrustning som används i explosionsfarliga miljöer och säljs inom EU den 1 juli 2003.

Dokument härledda från ATEX tas i bruk över hela världen.

NEC (USA)

National Electrical Code (NEC) utgör grunden för alla elföreskrifter i USA. Klassifikationer och relaterad produktklassning för farliga miljöer omfattas av NEC 500 och 505. Tolkningar av NEC 500, en mångårig föreskrift, används över hela världen (utanför Europa). NEC 505 liknar ATEX.


Auktoriseringsorgan, exempel

Factory Mutual

Factory Mutual Research, som leds av Factory Mutual (FM) Global, har angett certifieringsriktlinjer för utrustning som används i potentiellt explosiva miljöer.

Canadian Standards Association (CSA)

Auktoriseringsorgan för nordamerikanska föreskrifter som är baserad i Toronto, Kanada.
 

ZELM

Europeiskt ATEC-auktoriseringsorgan baserat i Tyskland.
 

KEMA

Europeiskt ATEX-auktoriseringsorgan baserat i Nederländerna.


Så fungerar produktklassningssystem

Alla godkända egensäkra enheter har klassats i enlighet med ATEX och antingen NEC eller Factory Mutual-standard. Med hjälp av motsvarande klassningssystem kan du ta reda på vilka zoner, typer av säkerhet, gasgrupper och temperaturklasser som instrumentet har godkänts för.

Exempel: Fluke 707ex är godkänd enligt ATEX II 2 G Ex ia IIC T4


ATEX-granskningsmärket. Det här märket krävs på alla enheter som används i farliga områden i Europa.
II 2 G Zonklassificering. "II" visar att verktyget är godkänt för alla områden utom gruvor. "2" representerar kategorin på enheten, i det här fallet är enheten klassificerad för de näst farligaste områdena. "G" avser atmosfär, i det här fallet gas, ångor och dimma.
Ex Explosionsskydd baserat på Europeiska Ex-normer.
ia Typen av skydd vid explosion, i det här fallet har energin i enheten eller anslutningen sänkts till en säker nivå.
IIC Gasgrupp. "IIC" indikerar kompabilitet med de farligaste gasgrupperna.
T4 Temperaturklass är den högsta temperatur som kan uppnås för en yta.
  Exempel på Factory Mutual-klassificering: Fluke 707ex är klassificerad enligt FM N.I. Class 1, Div 2, Groups A-D, T4.
Factory Mutual-granskningsmärket.
N.I. Icke-antändande (Non-Incendive) apparatur. Intern energi begränsas så att en specificerad atmosfär inte kan antändas genom användning av apparaturen.
Class I För användning med gaser, ångor och vätskor (inte damm, fiber eller fyllningar).
Div 2 Certifierade för användning i zon 2, där explosiv atmosfär vanligen inte förekommer eller endast kortvarigt i undantagsfall.
Groups A-D Klassificerade för användning med explosiva gaser definierade enligt grupp A-D, inklusive acetylen, väte och propan.

Andra resurser

Programmet Anteckningar:

ATEX-certifiering Backgrounder »
En kort gå till ATEX- och dess inverkan på USA »
Felsökning process slingor i explosionsfarliga omgivningar »
Kalibrera Pressure larmsändare och växlar i explosionsfarliga omgivningar »

Produkt Data Sheets:

707Ex egensäkra loop kalibratorns »
718Ex egensäkra tryckbärande kalibratorns »
725Ex Multifunction Process Calibator »

Important Industry Links


Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., (US) »
Electrical Contractors Association (UK) »
Dept. of Trade & Industry (UK) »
Institution of Electrical Engineers (UK) »
Health and Safety Commission (UK) »
European Commission »
Canadian Standards Association »
Factory Mutual (Canada & U.S.) »
International Electrotechnical Commission »
KEMA Registered Quality Nederland BV (KEMA – Europe) »
National Fire Protection Association (U.S) »
U.S. Department of Labor  Occupational Safety & Health Administration »
ZELM Ex e.K. (Europe) »
Startsida   |   Webbplatsöversikt   |   Fluke SLA   |  Säkretesspolicy  |   Användarvillkor  |   Regler och villkor © 1995 - 2018 Fluke Corporation