Keep your world up and running.
Prima pagină  |  Terms and Conditions of Use

Termeni de utilizare Fluke

Ultima actualizare: 27 sept. 2013

CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE.  PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA site-urilor web, a aplicaţiilor sau a altor produse sau servicii care ne aparţin, SUNTEŢI DE ACORD SĂ RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE ŞI TOŢI TERMENII INCLUŞI PRIN REFERIRE.  DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TOŢI ACEŞTI TERMENI, NU UTILIZAŢI SITE-URILE NOASTRE WEB, APLICAŢIILE MOBILE SAU ALTE PRODUSE SAU SERVICII.

Aceşti Termeni de utilizare („Termeni”) se aplică la accesarea de către dvs. şi utilizarea site-urilor web, a aplicaţiilor mobile şi a altor produse sau servicii (împreună, „Servicii”) ale Fluke Corporation şi ale anumitor filiale şi afiliaţi (împreună, „Fluke”, „noi” sau „nouă”).  Aceşti Termeni nu modifică în niciun mod termenii sau condiţiile oricărui alt acord pe care îl puteţi avea cu Fluke pentru produse, servicii sau de altă natură.  Dacă utilizaţi Serviciile în numele oricărei entităţi, declaraţi şi garantaţi că sunteţi autorizat să acceptaţi aceşti Termeni în numele unei astfel de entităţi şi că această entitate este de acord să răspundă faţă de noi, dacă încălcaţi aceşti Termeni.

Fluke îşi rezervă dreptul de a schimba sau modifica aceşti Termeni în orice moment şi la propria noastră dispoziţie.  În cazul în care Fluke modifică aceşti Termeni, vom anunţa aceste modificări, prin trimiterea unei notificări pe e-mail, prin notificarea prin Servicii, sau prin actualizarea datei „Ultima actualizare” de la începutul acestor Termeni.  Dacă utilizaţi în continuare Serviciile, confirmaţi că acceptaţi Termenii revizuiţi.  Vă recomandăm să consultaţi frecvent Termenii pentru a vă asigura că înţelegeţi termenii şi condiţiile care se aplică utilizării de către dvs. a Serviciilor.  Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre Termenii modificaţi, trebuie să întrerupeţi utilizarea Serviciilor.

1. Politică de confidenţialitate

Consultaţi Politica de confidenţialitate pentru informaţii despre modul în care Fluke colectează, utilizează şi dezvăluie informaţii despre utilizatorii noştri.

2. Termeni şi condiţii de vânzare

Dacă achiziţionaţi bunuri sau servicii de la Fluke, se vor aplica Termenii şi condiţiile de vânzare. Termenii de vânzare pot fi modificaţi fără notificare, în orice moment şi la dispoziţia noastră, astfel încât ar trebui să consultaţi Termenii de vânzare de fiecare dată când faceţi o achiziţie.

3. Eligibilitatea, înregistrarea şi contul

Serviciile nu sunt orientate şi nu sunt destinate pentru utilizarea de către persoane sub 18 ani.  Prin utilizarea Serviciilor, declaraţi şi garantaţi că (a) aveţi cel puţin 18 ani; (b) nu aţi fost suspendat sau eliminat anterior din cadrul Serviciilor; (c) nu aveţi mai mult de un cont Fluke online; şi (d) aveţi puterea şi autoritatea depline de a încheia acest acord şi că, prin aceasta, nu veţi încălca niciun alt acord pe care l-aţi încheiat.

Pentru a accesa şi a utiliza anumite zone sau funcţii ale Serviciilor, poate fi necesar să vă înregistraţi pentru un cont online.  Atunci când vă înregistraţi pentru un cont, nu puteţi crea un nume de cont care include o marcă comercială fără autorizaţie din partea deţinătorului mărcii.  Ne rezervăm dreptul de a reintra în posesia numelor de cont sau de a lua orice altă măsură rezonabilă, după cum este necesar, în numele oricărei companii sau persoane care posedă drepturi legale, inclusiv drepturi asupra mărcilor comerciale, dintr-un nume.

În ceea ce priveşte utilizarea de către dvs. a Serviciilor, sunteţi de acord să (w) furnizaţi informaţii corecte, actuale şi complete privind contul; (x) să menţineţi şi să actualizaţi cu promptitudine informaţiile contului dvs.; (y) să menţineţi securitatea parolei dvs. şi să acceptaţi toate riscurile accesului neautorizat la contul dvs. şi la informaţiile pe care ni le furnizaţi; şi (z) să ne notificaţi cu promptitudine, dacă descoperiţi sau suspectaţi orice încălcări de securitate legate de Servicii.

4. Drepturile de autor şi licenţa limitată

Dacă nu se indică altfel de către Servicii sau de către Fluke, Serviciile şi tot conţinutul şi alte materiale din acesta, inclusiv, fără a se limita la, logo-ul Fluke şi toate proiectele, textul, grafica, imaginile, informaţiile, datele, software-ul, fişierele audio, alte fişiere şi selecţia şi aranjarea acestora (colectiv, „Conţinut”) sunt proprietatea Fluke sau a concesionarilor sau utilizatorilor săi şi sunt protejate de SUA şi de legile internaţionale privind drepturile de autor.

Prin acest document vi se acordă o licenţă limitată, neexclusivă, care nu poate fi sublicenţiată de a accesa şi a utiliza Serviciile şi Conţinutul; totuşi, o astfel de licenţă este supusă acestor Termeni şi nu include (a) nicio revânzare sau utilizare comercială a Serviciilor sau a Conţinutului din acestea; (b) colectarea şi utilizarea oricăror listări, imagini sau descrieri ale produselor; (c) distribuirea, redarea în public sau afişarea în public a oricărui Conţinut; (d) modificarea sau utilizarea derivată a Serviciilor sau a Conţinutului, sau a oricărei părţi a acestuia; (e) utilizarea oricăror metode de explorare a datelor, roboţi sau metode similare de colectare sau extragere a datelor; (f) descărcarea (altfel decât memorarea în cache a paginii) oricărei porţiuni a Serviciilor, a Conţinutului sa sau a oricăror informaţii din acesta, cu excepţia cazului când este permis în mod explicit de Servicii; şi (g) orice utilizare a Serviciilor sau a Conţinutului, altfel decât în scopurile prevăzute.  Orice utilizare a Serviciilor sau a Conţinutului, alta decât cea autorizată specific în acest document, fără permisiunea scrisă anterioară a Fluke, este strict interzisă şi va anula licenţa acordată prin acesta.  Astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv fără a se limita la legile referitoare la drepturi de autor şi mărci comerciale, precum şi la normele şi statutele aplicabile privind comunicaţiile.  Dacă nu se declară în mod explicit în acest document sau altfel de către Fluke, nimic din aceşti Termeni nu se va interpreta ca atribuire a oricărei licenţe pentru drepturile de proprietate intelectuală, fie prin privare de drept, fie implicit sau altfel.  Această licenţă este revocabilă în orice moment.

Fără a aduce atingere oricăror dispoziţii contrare din aceşti Termeni, Serviciile şi Conţinutul pot conţine componente software care sunt supuse altor termeni de licenţă, caz în care termenii de licenţă respectivi se vor aplica pentru accesul şi utilizarea unor astfel de componente software.

5. Politica privind încălcările repetate; reclamaţii privind drepturile de autor

În conformitate cu Digital Millennium Copyright Act (legea privind protecţia drepturilor de autor) („DMCA”) şi cu alte legi aplicabile, Fluke a adoptat o politică de reziliere, în circumstanţe adecvate şi la dispoziţia Fluke, a acordului cu deţinătorii conturilor sau cu alţi utilizatori ai Serviciilor, care se consideră că au încălcat acordul în mod repetat.  De asemenea, la dispoziţia sa, Fluke poate limita accesul la Servicii şi/sau poate rezilia conturile oricăror utilizatori care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale altor părţi, indiferent dacă încălcarea este repetată sau nu.

Dacă credeţi că orice parte a Serviciilor încalcă orice drept de autor pe care îl deţineţi sau controlaţi, puteţi depune o notificare a acestei încălcări la agentul desemnat de noi, după cum este stabilit mai jos:

Agent desemnat:  Consilier-şef PI
Adresă:  6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203
Telefon: 425-446-5932
Fax:  425-446-5117
E-mail[email protected]

Consultaţi 17 U.S.C. §512(c)(3) pentru cerinţele unei notificări corecte.  De asemenea, reţineţi că dacă faceţi cu bună ştiinţă orice declaraţie falsă în notificarea dvs. cu privire la faptul că materialul sau activitatea reprezintă o încălcare, veţi fi responsabil pentru orice daune-interese, inclusiv costuri şi onorariile avocaţilor, invocate de noi sau de partea care se presupune că a încălcat drepturile ca urmare a utilizării de către noi a unei astfel de declaraţii false pentru eliminarea sau dezactivarea accesului la material sau la activitatea pentru care se reclamă încălcarea.

6. Mărci comerciale

”Fluke,” „Fluke Biomedical,” „Fluke Calibration,” „Fluke Networks” şi logo-ul Fluke, precum şi orice alte nume, logo-uri sau sloganuri de produse sau servicii Fluke, care pot să apară în cadrul Serviciilor sunt mărci comerciale ale Fluke în SUA şi în alte ţări şi nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, în totalitate sau parţial, fără permisiunea scrisă prealabilă a Fluke.  Mărcile terţilor care apar în Servicii sunt deţinute de companiile respective şi nu pot fi utilizate fără permisiunea deţinătorului corespunzător al mărcii comerciale.    Nu puteţi utiliza niciun metatag sau alt „text ascuns” utilizând „Fluke” sau orice alt nume, marcă comercială sau nume de produs sau serviciu al Fluke fără permisiunea noastră în scris.  În plus, aspectul Serviciilor, inclusiv toate antetele de pagini, grafica personalizată, pictogramele şi scripturile butoanelor, reprezintă marcă de serviciu, marcă comercială şi/sau identitate comercială a Fluke şi nu pot fi copiate, imitate sau utilizate, în întregime sau parţial, fără permisiunea noastră scrisă în prealabil.  Toate celelalte mărci comerciale, mărci comerciale înregistrate, nume de produse şi nume sau logo-uri de companii menţionate în Servicii sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.  Menţionarea oricăror produse, servicii, procese sau alte informaţii, după nume, marcă comercială, producător, furnizor sau altfel nu constituie sau implică aprobarea, sponsorizarea sau recomandarea de către Fluke.

7. Hiperlinkurile

Vi se acordă un drept limitat, neexclusiv de a crea un hyperlink text la Servicii pentru scopuri necomerciale, cu condiţia ca acest link să nu reprezinte Fluke sau niciunul dintre produsele sau serviciile noastre într-un mod fals, înşelător, derogator sau defăimător în alt mod şi cu condiţia ca site-ul la care trimite linkul să nu conţină materiale pentru adulţi sau ilegale, precum şi orice material care este ofensator, hărţuitor sau inacceptabil în alt mod.  Acest drept limitat poate fi revocat în orice moment.  Nu puteţi utiliza un logo Fluke sau alt grafic deţinut de Fluke pentru a face un link la Servicii fără permisiunea explicită în scris a Fluke.  În plus, nu puteţi utiliza, încadra sau utiliza tehnici de încadrare pentru a include orice marcă comercială, logo sau alte informaţii deţinute de Fluke, inclusiv imaginile găsite în cadrul Serviciilor, conţinutul oricărui text sau a aranjării/designului oricărei pagini sau formular de pe o pagină a Serviciilor fără consimţământul explicit în scris al Fluke.  După cum se observă mai sus, nu vi se transmite niciun drept sau licenţă în mod implicit, prin privare de drept sau altfel asupra niciunul brevet, mărci comerciale, drept de autor sau drept de proprietate al Fluke sau al oricărui terţ.

Fluke nu face nicio declaraţie privind şi nu acceptă nicio responsabilitate pentru, calitatea, conţinutul, natura sau fiabilitatea site-urilor web de la terţi accesibile prin hyperlink din Servicii, sau site-uri web care conţin linkuri la Servicii.  Astfel de site-uri nu sunt sub controlul Fluke, iar Fluke nu este responsabil pentru conţinutul niciunul site la care face trimitere linkul, a niciunul link dintr-un site spre care se face trimitere, sau a niciunei revizii, modificări sau actualizări a unor astfel de site-uri.  Fluke vă furnizează aceste linkuri pentru comoditate, iar includerea oricărui link nu implică afilierea, aprobarea sau adoptarea de către Fluke a oricărui site sau informaţii conţinute de acesta.  Atunci când părăsiţi Serviciile, trebuie să ştiţi că termenii şi politicile noastre nu mai guvernează.  Trebuie să consultaţi termenii şi politicile aplicabile, inclusiv practicile de confidenţialitate şi colectare a datelor, ale oricărui site la care navigaţi din Servicii.

8. Conţinut de la terţi

Fluke poate furniza conţinut de la terţi în cadrul Serviciilor şi poate furniza link-uri la paginile web şi conţinutul terţilor (împreună, „Conţinut de la terţi”) ca un serviciu pentru cei interesaţi de aceste informaţii.  Fluke nu controlează, aprobă sau adoptă niciun Conţinut de la terţi şi nu face nicio declaraţie sau garanţie de niciun fel privind Conţinutul de la terţi, inclusiv fără limitare privind acurateţea sau integralitatea acestuia.  Confirmaţi şi sunteţi de acord că Fluke nu este responsabil sau obligat în niciun mod pentru Conţinutul de la terţi şi nu îşi asumă nicio responsabilitate de a actualiza sau revizui Conţinutul de la terţi.  Utilizatorii folosesc astfel de Conţinut de la terţi pe propriul risc.

9. Publicitate şi promoţii; produse, servicii şi promoţii de la terţi

Compania Fluke poate afişa publicitate şi promoţii de la terţi în cadrul Serviciilor sau poate furniza în alt mod informaţii despre sau linkuri la produsele sau serviciile terţilor din cadrul Serviciilor.  Tratativele sau corespondenţa de afaceri cu, sau participarea la promoţii ale unor astfel de terţi, şi orice termene, condiţii, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de tratative sau promoţii au loc doar între dvs. şi această terţă parte.  Compania Fluke nu este responsabilă sau răspunzătoare juridic pentru nicio pierdere sau daună de vreun fel, apărută ca rezultat al unor astfel de tratative sau promoţii sau în urma prezenței informaţiilor de la terţi în cadrul Serviciilor.

10. Conţinut de la utilizatori

Serviciile pot include forumuri de discuţii, bloguri sau alte funcţii sau zone interactive în care dvs. sau alţi utilizatori creează, publică, transmit sau stochează conţinut, inclusiv dar fără a se limita la text, muzică, sunet, fotografii, clipuri video, grafică, cod, articole sau materiale (colectiv, „Conţinut de la utilizatori”).  Înţelegeţi că Conţinutul de la utilizatori poate fi vizualizat de alţii şi că aveţi capacitatea de a controla cine poate accesa astfel de conţinut prin reglarea setărilor dvs. de confidenţialitate.  Sunteţi de acord că sunteţi sigurul responsabil pentru Conţinutul de la utilizatori şi pentru utilizarea unor astfel de funcţii sau zone interactive şi că le utilizaţi pe propriul risc.

Prin utilizarea zonelor interactive ale Serviciilor, sunteţi de acord să nu publicaţi, să încărcaţi pe, să transmiteţi, să distribuiţi, să stocaţi, să creaţi sau să publicaţi în alt mod prin Servicii niciuna dintre următoarele:

 • Conţinut de la utilizatori care este ilegal, denigrator, defăimător, obscen, pornografic, indecent, sugestiv, hărţuitor, ameninţător, invaziv al drepturilor de confidenţialitate sau publicitate, abuziv, provocator, fraudulos sau inacceptabil într-un alt mod;
 • Conţinut de la utilizatori care ar constitui, încuraja sau furniza instrucţiuni pentru o infracţiune penală, ar încălca drepturile unei părţi sau care ar crea altfel răspundere legală sau ar încălca orice lege locală, statală, naţională sau internaţională;
 • Conţinut de la utilizatori care poate încălca orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alt drept intelectual sau de proprietate al oricărui terţ.  Prin publicarea oricărui Conţinut de la utilizatori, declaraţi şi garantaţi că aveţi dreptul legal de a distribui şi reproduce astfel de Conţinut provenit de la utilizator;
 • Conţinut de la utilizatori care conţine sau descrie orice declaraţii, remarci sau revendicări care nu reflectă punctele de vedere şi experienţele dvs. sincere;
 • Conţinut de la utilizatori care utilizează o identitate falsă a oricărei persoane sau entităţi sau denaturează afilierea dvs. cu o persoană sau entitate; 
 • Promoţii nesolicitate, campanie, publicitate sau solicitări politice;
 • Informaţii private ale oricărui terţ, inclusiv, fără limitare la, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, numere de asigurare socială şi numere de carduri de credit;
 • Viruşi, date corupte sau alte fişiere nocive, neplăcute sau distructive; sau
 • Conţinut de la utilizatori care, la aprecierea Fluke, este inacceptabil sau care restricţionează sau împiedică orice altă persoană să utilizeze sau să se bucure de Servicii, sau care poate expune Fluke sau utilizatorii noştri la orice daune sau responsabilitate de orice tip.

Sunteţi de acord că nu veţi încălca nicio lege, contract, proprietate intelectuală sau orice alt drept al unui terţ sau că nu veţi comite niciun delict şi că sunteţi unicul responsabil pentru conduita dvs. în timpul utilizării Serviciilor.  Sunteţi de acord că veţi respecta aceşti Termeni şi nu veţi:

 • Utiliza Serviciile în niciun mod care poate interfera cu, întrerupe, afecta negativ sau inhiba alţi utilizatori să se bucure pe deplin de Servicii, sau care ar putea afecta, dezactiva, suprasolicita sau împiedica funcţionarea Serviciilor în orice mod;
 • Trimite reclame, solicitări, materiale promoţionale, spam, e-mailuri nedorite, scrisori în lanţ sau scheme piramidale nesolicitate sau neautorizate, sau nu veţi colecta adresele de e-mail sau alte informaţii de contact ale altor utilizatori din Servicii în scopul trimiterii de spam sau de alte mesaje comerciale;
 • Utiliza niciun robot, sistem de extragere a datelor tip păianjen, crawler, site spam sau alte mijloace sau interfeţe automate care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa Serviciile sau a extrage date;
 • Utiliza tehnici de inginerie inversă asupra niciunui aspect al Serviciilor sau nu veţi face nimic care ar putea descoperi codul sursă sau ar ocoli sau evita măsurile implementate pentru a preveni sau a limita accesul la orice zonă, conţinut sau cod al Serviciilor (cu excepţia cazului în care este permis în mod explicit prin lege);
 • Utiliza sau încerca să utilizaţi contul altui utilizator fără autorizare din partea unui astfel de utilizator şi a Fluke;
 • Încerca să evitaţi orice tehnici de filtrare a conţinutului pe care le utilizăm sau încerca să accesaţi orice servicii sau zone ale Serviciilor pe care nu sunteţi autorizat să le accesaţi;
 • Încerca să indicaţi în orice mod că aveţi o relaţie cu noi sau că v-am aprobat pe dvs. sau orice produse sau servicii în orice scop;
 • Angaja în orice conduită de hărţuire, intimidare, agresiune sau urmărire;
 • Dezvolta nicio aplicaţie terţă care să interacţioneze cu Conţinutul de la utilizatori şi Serviciile fără acordul nostru prealabil în scris;
 • Utiliza Serviciile în niciun scop ilegal sau neautorizat sau nu vă veţi angaja în, încuraja sau promova nicio activitate care încalcă aceşti Termeni.

Compania Fluke nu este responsabilă sau răspunzătoare juridic pentru desfăşurarea sau interacţiunile cu orice utilizatori ai Serviciilor (online sau offline) şi nici nu este responsabilă sau răspunzătoare juridic pentru nicio pierdere, pagubă, vătămare sau prejudiciu.  Aplicarea acestor Termeni revine în exclusivitate companiei Fluke, iar absenţa aplicării acestor Termeni în unele cazuri nu constituie renunţarea companiei Fluke la dreptul de a aplica aceşti Termeni în alte cazuri.  În plus, aceşti Termeni nu creează niciun drept privat de acţiune din partea niciunui terţ sau nicio prevedere sa promisiune rezonabilă că Serviciile nu vor cuprinde niciun conţinut care este interzis de aceşti Termeni.  În calitate de furnizor de servicii interactive, Fluke nu răspunde pentru nicio declaraţie, reprezentare sau Conţinut de la utilizatori furnizat de utilizatorii noştri prin zona interactivă a Serviciilor.  Deşi Fluke nu are nicio obligaţie să filtreze, să editeze sau să monitorizeze Conţinut de la utilizatori, Fluke îşi rezervă dreptul şi are puterea absolută, de a elimina, filtra sau edita orice Conţinut de la utilizatori, publicat sau stocat în Servicii în orice moment şi sunteţi singurul responsabil pentru crearea de copii de siguranţă şi înlocuirea oricărui Conţinut de la utilizatori pe care îl publicaţi sau stocaţi în Servicii suportând toate costurile şi cheltuielile.

Orice utilizare a Serviciilor care încalcă aceşti Termeni poate avea ca rezultat, printre alte lucruri, rezilierea sau suspendarea drepturilor dvs. de a utiliza Serviciile.

11. Recenzii de produse

Putem oferi oportunităţi specifice pentru ca dvs. să comunicaţi companiei Fluke sau altor utilizatori Fluke opinia dvs. despre produsele sau serviciile noastre („Recenzii de produse”).  Dacă profitaţi de oportunitatea Recenziei de produs, sunteţi de acord să prezentaţi opiniile dvs. într-un mod legal, onest şi cu bună credinţă şi să comunicaţi celorlalţi orice conflict de interese sau relaţie care ar putea influenţa punctele dvs. de vedere (de exemplu, dacă cineva vă plăteşte sa vă oferă ceva gratuit pentru a vă încuraja să comentaţi, sunteţi de acord să comunicaţi aceasta în mod adecvat).  Toate Recenziile de produse reprezintă strict opinia utilizatorului care publică această recenzie, iar Fluke nu susţine sau aprobă nicio astfel de recenzie sau nu are nicio responsabilitate sau răspundere legală pentru corectitudinea, caracterul adecvat sau conţinutul unor astfel de recenzii.

12. Drepturile asupra Conţinutului de la utilizatori

Păstraţi toate drepturile de proprietate asupra Conţinutului de la utilizatori pe care îl trimiteţi la Fluke.  Prin trimiterea sau publicarea Conţinutului de la utilizatori în Servicii, acordaţi Fluke un drept neexclusiv, fără redevenţe, perpetuu, irevocabil şi complet sublicenţiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate, distribui, reproduce şi afişat astfel de Conţinut de la utilizatori oriunde în lume sub orice formă sau mijloc, inclusiv în scopuri de marketing şi publicitate.

Prin publicarea Conţinutului de la utilizatori în Servicii, declaraţi şi garantaţi că (a) astfel de Conţinut de la utilizatori nu este confidenţial; (b) deţineţi şi controlaţi toate drepturile asupra Conţinutului de la utilizatori pe care îl publicaţi sau aveţi toate drepturile de a publica astfel de Conţinut de la utilizatori în Servicii; (c) Conţinutul utilizatorului este corect şi nu este înşelător sau dăunător în niciun mod; şi (d) Conţinutul de la utilizatori, iar utilizarea şi publicarea de către dvs. a acestuia nu încalcă aceşti Termeni sau nicio altă lege, normă sau regulă aplicabilă.

13. Feedback

Puteţi trimite întrebări, comentarii, sugestii, idei, planuri, note, desene, materiale originale sau creative sau alte informaţii sau materiale despre Fluke şi Serviciile (împreună, „Feedback”).  Feedbackul, fie că este trimis prin intermediul Serviciilor, fie în alt mod, nu este confidenţial şi va deveni proprietatea exclusivă a Fluke.  Fluke va deţine drepturi exclusive, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestui Feedback şi va avea dreptul la utilizarea şi diseminarea fără restricţie a acestui Feedback în orice scop, comercial sau de altă natură, fără recunoaştere sau compensaţie materială în favoarea dvs.

14. Export

Sunteţi responsabil pentru conformitatea cu toate legile în vigoare privind controlul exporturilor din SUA şi orice altă autoritate publică aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, U.S. Export Administration Regulations (Reglementările SUA privind administrarea exporturilor) („Legi privind exporturile”).  Declaraţi şi garantaţi că nu veţi exporta, re-exporta, descărca sau transfera în alt mod, direct sau indirect, niciun Conţinut: (a) de la sau către orice persoană, entitate sau ţară cu interdicţie prin Legile privind exporturilor, inclusiv, fără limitare, interdicţia împotriva exporturilor în sau cu (i) orice ţară supusă embargoului SUA sau restricţiilor similare la export (de exemplu, Cuba, Iran, Siria, Sudan şi Coreea de Nord) sau resortisant sau rezident al acesteia; sau (ii) către oricine apare în lista Departamentului Trezoreriei SUA de resortisanţi special desemnaţi, Lista Departamentului de Comerţ al SUA cu persoanele sau entităţile supuse interdicţiilor, sau altor liste de control al exporturilor; sau (b) în orice scop interzis de Legile privind exporturile, inclusiv, fără a se limita la, proliferarea armelor nucleare, chimice sau biologice sau dezvoltarea tehnologiei rachetelor.

15. Despăgubire

Sunteţi de acord să apăraţi, să despăgubiţi şi să exoneraţi Fluke şi pe partenerii noştri, contractorii independenţi, furnizorii de servicii şi consultanţii, precum şi pe directorii, cadrele superioare, angajaţii şi agenţii noştri respectivi (împreună, „Părţile Fluke”) de orice cereri de despăgubire, daune-interese, costuri, răspunderi legale şi cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile rezonabile ale avocaţilor) care reies din sau sunt legate de:  (a) utilizarea de către dvs. a Serviciilor; (b) orice Conţinut de la utilizatori pe care îl publicaţi, încărcaţi, utilizaţi, distribuiţi, stocaţi sau transmiteţi în alt mod în sau prin Servicii; (c) orice Feedback pe care îl furnizaţi; (d) încălcarea de către dvs. a acestor Termeni; sau (e) încălcarea de către dvs. a drepturilor altor părţi.

16. Neangajare de responsabilitate

DACĂ NU ESTE PREVĂZUT ÎN MOD EXPLICIT ALTFEL ÎN SCRIS DE CĂTRE FLUKE, SERVICIILE ŞI CONŢINUTUL DIN ACEST DOCUMENT SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ, FIE IMPLICITĂ.  FLUKE NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIO ALTĂ GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANŢII IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ŞI NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR, PENTRU SERVICIILE ŞI CONŢINUTUL PE CARE LE ACOPERĂ ACESTEA.  FLUKE NU DECLARĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ CONŢINUTUL DIN CADRUL SERVICIILOR ESTE CORECT, COMPLET, FIABIL, ACTUALIZAT SAU FĂRĂ GREŞELI.

FLUKE NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU ERORILE SAU OMISIUNILE TIPOGRAFICE LEGATE DE PREŢURI, TEXT SAU FOTOGRAFIE.  DEŞI FLUKE ÎNCEARCĂ SĂ FACĂ ACCESUL ŞI UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR SIGURE, FLUKE NU POATE ŞI NU DECLARĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE SAU SERVERELE SALE NU CONŢIN VIRUŞI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE; PRIN URMARE, TREBUIE SĂ UTILIZAŢI SOFTWARE RECUNOSCUT ÎN INDUSTRIE PENTRU A DETECTA ŞI A DEZINFECTA VIRUŞII DIN ORICE DESCĂRCARE.

Fluke îşi rezervă dreptul de a modifica orice şi tot conţinutul din Servicii şi de a modifica, suspenda sau întrerupe Serviciile sau orice alte funcţii sau caracteristici ale Serviciilor în orice moment, fără notificare şi fără obligaţie sau răspundere legală faţă de dvs.  Menţionarea oricăror produse, servicii, procese sau alte informaţii, după nume comercial, marcă comercială, producător, furnizor sau altfel nu constituie sau implică aprobarea, sponsorizarea sau recomandarea acestora sau nicio afiliere cu acestea, de către Fluke.  Unele jurisdicţii nu permit neangajarea responsabilităţii pentru termenii impliciţi din contractele cu consumatorii, prin urmare unele sau toate neangajările de responsabilitate din această secţiune ar putea să nu se aplice în cazul dvs.

17. Limitarea răspunderii

FLUKE SAU PĂRŢILE FLUKE NU VOR AVEA NICIO RĂSPUNDERE LEGALĂ PENTRU DAUNE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE, SAU ORICE ALTE DAUNE DE ORICE FEL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA UTILIZĂRII, PROFITURILOR SAU DATELOR, FIE PRINTR-O ACŢIUNE CONTRACTUALĂ, UN DELICT (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENŢĂ) SAU ÎN ALT MOD, CARE REIES DIN SAU SUNT CONECTATE ÎN ORICE FEL CU UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SERVICIILOR SAU A CONŢINUTULUI DIN SAU ACCESAT PRIN SERVICII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE DAUNE PROVOCATE DE SAU CARE REZULTĂ DIN ÎNCREDEREA PE CARE ORICE UTILIZATOR O ARE ÎN ORICE INFORMAŢII OBŢINUTE DE LA FLUKE, SAU CARE REZULTĂ DIN GREŞELI, OMISIUNI, ÎNTRERUPERI, ŞTERGEREA DE FIŞIERE SAU E-MAIL, ERORI, DEFECTE, VIRUŞI, ÎNTÂRZIERI ÎN OPERAREA SAU TRANSMITEREA ORICĂREI LIPSE DE PERFORMANŢĂ, FIE CĂ REZULTĂ SAU NU DIN FORŢĂ MAJORĂ, ÎNTRERUPEREA COMUNICAŢIILOR, FURT, DISTRUGEREA SAU ACCESUL NEAUTORIZAT LA ÎNREGISTRĂRILE, PROGRAMELE SAU SERVICIILE FLUKE.  RĂSPUNDEREA AGREGATĂ A FLUKE, FIE PRIN CONTRACT, GARANŢIE SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ, FIE ACTIVĂ, PASIVĂ SAU IMPUTATĂ), RĂSPUNDEREA LEGALĂ PENTRU PRODUS, RĂSPUNDEREA LEGALĂ STRICTĂ SAU ALTĂ TEORIE, CARE REIESE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE SAU ÎN TEMEIUL ACESTOR TERMENI NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ ORICE CONTRAVALOARE PE CARE O PLĂTIŢI, DACĂ ESTE CAZUL, COMPANIEI FLUKE PENTRU A ACCESA SAU A UTILIZA SERVICIILE.

18. Modificările Serviciilor

Fluke îşi rezervă dreptul de a modifica sau a întrerupe, temporar sau permanent, Serviciile sau orice funcţii sau porţiuni ale acestora fără notificare prealabilă.  Sunteţi de acord că Fluke nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciilor sau a oricărei părţi a acestora.

19. Legislaţia aplicabilă; Arbitrarea

CITIŢI CU ATENŢIE URMĂTORUL PARAGRAF, DEOARECE ACESTA VĂ SOLICITĂ SĂ ARBITRAŢI LITIGIILE CU FLUKE ŞI LIMITEAZĂ MODUL ÎN CARE PUTEŢI FI DESPĂGUBIT DE FLUKE.

Dvs. şi Fluke sunteţi de acord să arbitraţi orice litigiu care reiese din aceşti Termeni sau din utilizarea de către dvs. a Serviciilor, cu excepţia cazului în care dvs. şi Fluke nu trebuie să arbitraţi nicio dispună în care una din părţi urmăreşte despăgubiri echitabile şi de altă natură pentru presupusa utilizare ilegală a drepturilor de autor, mărcilor comerciale, numelor de comerţ, logo-urilor, secretelor comerciale sau brevetelor.  ARBITRAREA NU VĂ PERMITE SĂ ACŢIONAŢI ÎN JUSTIŢIE SAU SĂ AVEŢI UN PROCES CU JURAŢI.  Dvs. şi Fluke sunteţi de acord că vă veţi notifica în scris cu privire la orice litigiu în termen de treizeci (30) de zile de la apariţia acestuia.  Notificarea către Fluke trebuie trimisă la Fluke Corporation, în atenţia: Legal, 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203.  Dvs. şi Fluke sunteţi de acord:  (a) să încercaţi rezolvarea pe cale amiabilă înainte de orice solicitare de arbitrare; (b) că orice arbitrare va avea loc în Seattle, Washington; (c) că arbitrarea va fi desfăşurată confidenţial de către un singur arbitru, în conformitate cu normele JAMS; şi (d) că tribunalele statale sau federale din King County, Washington au jurisdicţie exclusivă asupra oricăror contestări ale deciziilor de arbitrare şi asupra oricărui proces între părţi, care nu face obiectul arbitrării.  Cu excepţia procedurilor colective şi a despăgubirilor discutate mai jos, arbitrul are autoritatea să acorde orice despăgubire care ar fi dispusă altfel de tribunal.  Orice litigiu între părţi va fi guvernat de aceşti Termeni şi de legile statului Washington şi de legislaţia în vigoare a SUA, fără să ţină cont de principiile de drept internaţional privat care pot prevedea aplicarea legii altei jurisdicţii.  INDIFERENT DACĂ LITIGIUL VA FI REZOLVAT PRIN ARBITRARE SAU ÎN TRIBUNAL, DVS. ŞI FLUKE NU VEŢI RECURGE LA ACŢIUNI COLECTIVE, ARBITRĂRI COLECTIVE SAU ACŢIUNI SAU PROCEDURI PRIN REPREZENTANT.

20. Extremitate

Fără a aduce atingere acestor Termeni, Fluke îşi rezervă dreptul, fără notificare şi la dispoziţia sa exclusivă, să anuleze dreptul dvs. de a utiliza Serviciile, sau orice parte a acestora şi să blocheze sau să prevină accesul dvs. viitor şi utilizarea Serviciilor sau a oricărei părţi a acestora.

21. Independenţa clauzelor

Dacă orice clauză a acestor Termeni va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, atunci clauza respectivă va fi considerată independentă de aceşti Termeni şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea oricăror prevederi rămase.

Acasă   |   Hartă site   |   Fluke Corporation   |   Siguranţă
Declaraţie de confidenţialitate   |   Termeni de utilizare  |   Clauze şi condiţii
© 1995 - 2018 Fluke Corporation