Keep your world up and running.
Start  |  Serwis  |  Service Programs

Programy serwisowe

Program Zarządzania zasobami wyposażenia testowego (TEAM)

Zarządzanie wieloma elementami wyposażenia w wielu miejscach jest proste dzięki programowi TEAM firmy Fluke.
  • Jedna lub wiele lokalizacji
  • Dostosowane raporty w formacie elektronicznym lub papierowym
  • Automatyczne przywoływanie instrumentów
  • Śledzenie instrumentów z ważnymi informacjami, takimi jak numery aktywów, użytkownicy, wydziały itd.
  • Stała, średnia cena ważona dla wielu lokalizacji
  • Scentralizowane zarządzanie

Programy ulepszenia produktów

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla urządzenia ScopeMeter serii 190 »

Usługi wsparcia dla nieprodukowanych już produktów

Firma Fluke dostrzega ważność ciągłych usług wsparcia dla produktów już nieprodukowanych. Nasza polityka wiąże się z oferowaniem usług wsparcia przez określony minimalny okres po zakończeniu produkcji określonego produktu. Więcej informacji można uzyskać w centrum serwisowym Fluke.

Części zamienne

  • Komponenty spełniające oryginalne normy dla wyposażenia firmy Fluke
  • 90-dniowa gwarancja
  • Zalecane części zamienne i zestawy modułów

Dostępność części zamiennych jest kluczowym elementem przy zapewnianiu szybkiej realizacji i wsparcia dla klientów, którzy przeprowadzają własną konserwację. Zapewniając wysokiej jakości części zamienne i szybko reagującą pomoc techniczną, pomożemy w przywróceniu produktami firmy Fluke szczytowej wydajności.

Firma Fluke przechowuje kilkaset tysięcy komponentów, podzespołów i modułów. Wszystkie części zamienne podlegają gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne przez 90 dni po dostawie.

Części zamienne można zamawiać za pośrednictwem lokalnego centrum serwisowego.

Podczas zamawiania klienci muszą identyfikować części według 6-, 7- lub 12-cyfrowego numeru części Fluke i oraz opisu przedstawionego w podręczniku i jeśli to możliwe, według numeru referencyjnego obwodu. Numer modelu i numer seryjny również umożliwi użycie właściwych części.

W niektórych przypadkach części można zamawiać w dopasowanych zestawach w celu zachowania specyficznej dokładności i wydajności instrumentu po naprawie. Sprawdź listy i diagramy pod kątem informacji w stopce, które zawierają instrukcje zamawiania części specjalnych.

Podręczniki dla instrumentów są również dostępne dla wielu produktów firmy Fluke.

Kontakt

Fluke U.K. LTD.
Customer Support
52, Hurricane Way
Norwich
Norfolk NR6 6JB
United Kingdom
+44-0-1603256620
+44-0-1603256777
[email protected]

Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym Fluke »

W domu   |   Mapa strony   |   Fluke SLA   |   Zasady zachowania poufności danych
Warunki korzystania z sewisu firmy Fluke   |   Warunki korzystania
© 1995 - 2018 Fluke Corporation