Keep your world up and running.
Start  |  Serwis  |  Program recyklingu  |  Home

Program odbioru produktów i ich recyklingu

Firma Fluke wprowadziła w Europie formalny program odbioru produktów i ich recyklingu, który jest zgodny z unijną dyrektywą 2002/96/WE dotyczącą wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, znaną również pod nazwą „Dyrektywy WEEE”.

Program ten zapewni instrukcje samoobsługi, ułatwiające odbiór i recykling produktów. Wyposażenie zwracane za mocy tego programu będzie obsługiwane w sposób przyjazny dla środowiska za pomocą procesów, które spełniają lub wykraczają poza wymagania Dyrektywy WEEE. Program ten przeznaczony jest dla klientów firmy Fluke, których produkty osiągnęły koniec cyklu życia.

Wytyczne programu wyglądają następująco:

 • Firma Fluke przyjmie produkty do testowania elektronicznego, pomiarów i monitorowania marki Fluke lub innych marek należących do filii Fluke, oznaczone standardowym symbolem kontenera na śmieci WEEE.
 • Zwrot wyposażenia elektrycznego i elektronicznego wymaga wcześniejszej zgody firmy Fluke. Autoryzację (= numer rejestracyjny WEEE) można uzyskać z faktur (w przypadku dystrybutora) lub od dystrybutora (w przypadku użytkownika końcowego).
 • Jeśli produkt do zwrotu jest systemem wymagającym demontażu, klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie wydatki związane z demontażem i usunięciem systemu.
 • W przypadku innych pytań dotyczących zgodności środowiskowej produktów Fluke prosimy o kontakt przez e-mail.

Ochrona środowiska – program recyklingu Fluke

Witamy na stronie recyklingu Fluke Program firmy Fluke oferuje naszym klientom odpowiedzialne środowiskowo rozwiązanie dla zwracania i recyklingu technologicznych zasobów sprzętowych firmy Fluke, które pozostaje zgodne z bieżącymi i przyszłymi przepisami regionalnymi. Program recyklingu Fluke jest prosty w zastosowaniu. Opracowano go w taki sposób, aby oczyszczanie, odzyskiwanie i recykling produktów firmy Fluke był przyjazny dla środowiska i oszczędny. Zwalnia on użytkownika z odpowiedzialności za zarządzanie przestarzałym lub zużytym wyposażeniem. Firma Fluke zdecydowała się na outsourcing swoich usług do firmy B2B Compliance. Aby rozpocząć, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:
 1. Zidentyfikować wyposażenie, które ma zostać zwrócone do firmy Fluke
 2. Zdemontować i zapakować wyposażenie
  • Jeśli ma to zastosowanie, usunąć akumulatory
  • Jeśli ma to zastosowanie, usunąć dane
 3. Skontaktować się z firmą Fluke / B2B Compliance, aby umówić się na zwrot lub odbiór

Często zadawane pytania dotyczące recyklingu – kluczowe elementy programu

Pyt. Czy program recyklingu jest dostępny na całym świecie?

A. Odp. Program jest obecnie dostępny w Unii Europejskiej. Informacje o dostępności w Twojej lokalizacji znajdziesz w witrynie.

Pyt. W jaki sposób zarządza się programem recyklingu Fluke?

Odp. Program umożliwia klientom firmy Fluke wysyłanie wyposażenia do testów, pomiarów i monitoringu firmy Fluke i filii Fluke do wyznaczonej lokalizacji w celu przeprowadzenia oczyszczania, odzyskiwania i recyklingu.

Pyt. Co się dzieje z wyposażeniem, które jest zwracane?

Odp. Wyposażenie zwracane do firmy Fluke za pośrednictwem tego programu będzie obsługiwane w sposób przyjazny dla środowiska, zgodny z wszelkimi stosowanymi normami w zakresie odpadów elektronicznych, np. z unijną Dyrektywą WEEE.

Pyt. Kto opłaca koszty recyklingu i transportu?

Odp. Firma Fluke płaci za cały recykling. To, czy firma Fluke opłaci koszty transportu zwracanego wyposażenia zależy od konsolidacji i objętości. System depozytu jest ekonomicznie nie do zastosowania i jest niepraktyczny. Kontrola takiego systemu nakładała by duże obciążenie na nasz program sprzedaży i wpłynęłaby na zwiększenie kosztów lub cen.

Pyt. W jakim stopniu moja firma odpowiada za produkty zwracane za pośrednictwem tego programu?

Odp. Całe wyposażenie zwracane za pośrednictwem tego programu zwalnia Cię z odpowiedzialności (lub zwalnia firmę z dalszej odpowiedzialności za wyposażenie). Po zwrocie firma Fluke zakłada, że użytkownicy zastosowali się do legislacji państw członkowskich w odniesieniu do bezpieczeństwa, niebezpiecznych substancji itd.

Pyt. Jakie produkty obejmuje ta usługa?

Odp. Firma Fluke przyjmie wyposażenia do testów, pomiarów i monitoringu firmy Fluke i filii Fluke w odpowiednich państwach. Wyposażenie wyprodukowane przez firmy konkurencyjne będzie akceptowane wyłącznie na bazie jeden-za-jeden w przypadku zakupu podobnego wyposażenia w firmie Fluke.

Uwaga: terminy „utylizacja”, „zutylizowany” lub „obsługa” odnosi się do oczyszczania, odzyskiwania, recyklingu i przyjaznego dla środowiska pozbywania się wyposażenia firmy Fluke.

Warunki

 • Klienci mogą akceptować następujące warunki i postanowienia, kiedy wysyłają zgłoszenie do recyklingu: zwrócony produkt nie może być zanieczyszczony substancjami szkodliwymi dla zdrowia lub dla środowiska.
 • Klient odpowiada za usunięcie wszystkich ważnych danych oraz akumulatorów w urządzeniach lub nośnikach danych zwracanych do firmy Fluke.
 • Warunek opakowania — wszystkie produkty muszą zostać zapakowane i przygotowane do odbioru, umieszczone w kartonach i oznaczone numerem autoryzacji zwrotu.
 • Opłaty recyklingowe — firma Fluke uiści wszystkie opłaty recyklingowe związane z oczyszczaniem, odzyskiwaniem, recyklingiem i przyjaznym dla środowiska pozbywaniem się produktów przekazanych za pośrednictwem tego programu.
 • Koszty transportu:
  - Użytkownicy końcowi: zostaną poproszeni o zwrot wyposażenia na wcześniej określony adres, ponieważ system depozytu jest ekonomicznie nie do zastosowania i jest niepraktyczny.
  - - Dystrybutorzy: w oparciu o objętość skonsolidowaną na bazie >100 kg lub 1 m3 z maksymalną częstotliwością raz na miesiąc — firma Fluke organizuje odbiór.
 • Przekazanie — Użytkownik końcowy przekazuje wszystkie prawa związane z oczyszczaniem, odzyskiwaniem, recyklingiem i przyjaznym dla środowiska pozbywaniem się produktów firmie Fluke, bez jakichkolwiek zobowiązań w przyszłości. Użytkownik końcowy gwarantuje, że posiada wyraźne i zbywalne prawo do produktu przekazywanego do firmy Fluke.
 • Klient jest odpowiedzialny za wszelkie koszty ponoszone wówczas, gdy wysłane zostaną nieprawidłowe produkty.
 • Firma Fluke nie odpowiada za produkty przesłane błędnie i nie gwarantuje, że taki produkt zostanie zwrócony do klienta.
 • Klient odpowiada za zastosowanie się do wysłanych instrukcji. W przeciwnym razie Fluke nie ponosi odpowiedzialności, kiedy te instrumenty kończą w innych schematach zbiorowych.

Firma Fluke zdecydowała się na outsourcing swoich usług do firmy B2B Compliance.

Inicjacja zgłoszenia zwrotu »

Kontakt

Fluke U.K. LTD.
Customer Support
52, Hurricane Way
Norwich
Norfolk NR6 6JB
United Kingdom
+44-0-1603256620
+44-0-1603256777
[email protected]

Kontakt z lokalnym centrum serwisowym Fluke »

W domu   |   Mapa strony   |   Fluke SLA   |   Zasady zachowania poufności danych
Warunki korzystania z sewisu firmy Fluke   |   Warunki korzystania
© 1995 - 2018 Fluke Corporation