Keep your world up and running.
Start  |  Serwis  |  Kalibracji i naprawy  |  Home

Kalibracji i naprawy

CalNet®: Europejski specjalista w zakresie kalibracji

Firma Fluke dysponuje własnymi laboratoriami kalibracji w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech oraz autoryzowanych partnerów serwisowych w innych krajach europejskich. Wszystkie te laboratoria kalibracji współpracują ze sobą jako jedna sieć kalibracji o nazwie CalNet.

Grupa CalNet może wydawać certyfikaty kalibracji spełniające normy ISO 9000. Grupa CalNet gwarantuje możliwość śledzenia i dostępu do najlepszych zakładów kalibracji, jakie może zaoferować sieć. Z powodu ciągłej wymiany informacji i porównywania norm w sieci, możliwość śledzenia rośnie, a spada niedokładność i niepewność.

Grupa CalNet może zagwarantować zgodność z wymogami w zakresie kalibracji nie tylko dla wyposażenia wyprodukowanego przez firmę Fluke, ale również przez innych producentów. Jest to sieć, która oferuje prawdziwe korzyści:

  • Laboratoria CalNet zostały zatwierdzone i są śledzone zgodnie z Instytutami Norm Krajowych.
  • Każde laboratorium jest ogniwem w łańcuchu aktywnej sieci. Udostępnianie informacji, ekspertyz i tych samych standardów jakości.

Konieczność kalibracji jest bezpośrednio związana z określonymi zadaniami wykonywanymi przez Twoje wyposażenie. Grupa CalNet może zapewnić usługi dostosowane do Twoich potrzeb, które obejmują:

  • Przeprowadzanie weryfikacji prostego wyposażenia testowego. Etykieta CalNet umieszczona na instrumencie po zakończeniu testów gwarantuje, że wyposażenie działa zgodnie ze specyfikacjami.
  • Certyfikat CalNet wraz z raportem z kalibracji. Kiedy potrzebne są dokładne wyniki kalibracji.
  • Krajowy certyfikat kalibracji, jeśli konieczna jest bezpośrednia możliwość prześledzenia przez Instytuty Norm Krajowych.
  • Grupa CalNet oferuje kompletne zarządzanie inwentarzem i konserwacją zainstalowanego wyposażenia testowego i pomiarowego, włącznie z wyposażeniem innych producentów. Jeden adres dla wszystkich potrzeb związanych z konserwacją i serwisem wyposażenia.

Firma Fluke może przeprowadzać kalibrację na różne sposoby, dzięki czemu możliwe jest wybieranie kalibracji, która najlepiej pasuje do systemu jakości w odniesieniu do ceny. Kalibracje są podzielone na 4 poziomy, przy czym każdy wiąże się z określoną procedurą, których szczegóły opisano w dalszej części.

Poziomy kalibracji

CalNet

Kalibracja z możliwością śledzenia i certyfikatem Regulacje są przeprowadzane wówczas, kiedy punkty wynoszą 70% specyfikacji lub mniej. Jeśli punkty leżą poza specyfikacją, przed regulacją dostarczany jest raport z danymi pomiaru.

CalNet+

Kalibracja z możliwością śledzenia i certyfikatem oraz raport z danymi pomiarowymi. Regulacje są przeprowadzane wówczas, kiedy punkty wynoszą 70% specyfikacji lub mniej. Jeśli punkty leżą poza specyfikacją, przed regulacją dostarczany jest raport z danymi pomiaru.

Calintl

Akredytowana kalibracja (RvA itd.) z certyfikatem i raportem z danymi pomiarowymi. Nie wykonuje się żadnych regulacji. Dla każdego punktu dostarczane są pomiary niepewności.

Calintl+

Akredytowana kalibracja (RvA itd.) z certyfikatem i raportem z danymi pomiarowymi przed i po możliwej regulacji, Dla każdego punktu dostarczane są pomiary niepewności.

Typy wyposażenia

W obrębie struktury CalNet firma Fluke może kalibrować większość wyposażenia elektrycznego i termicznego wszystkich producentów.

W przypadku innych typów wyposażenia patrz poniższe zestawienie.

Wzmacniacze
Kalibratory
Kondensatory
Testery konduktywności
Liczniki
Sondy prądowe
Źródła prądu
Mierniki prądu
Rejestratory danych
Oporniki dekadowe
Testery prądu upływowego
Testery uziemienia
Electronic loads
Generatory funkcyjne
Sondy wysokiego napięcia
Testery wilgotności
Cewki indukcyjne
Testery izolacji
Mierniki LCR
Megaomomierze
Multimetry
Oscyloskopy
Piece
Generatory sygnałów testowych
Power supplies
Rejestratory
Oporniki
Boczniki
Tachometry
Kalibratory temperatury
Sondy temperatury
Termometry
Wektoroskopy
Generatory wideo
Mierniki napięcia
Mierniki natężenia

Przegląd dokładnych ilości i niepewności można znaleźć tutaj »

Kalibracja na miejscu

W przypadku dużej liczby jednostek logistyczny proces zbierania, pakowania, wysyłania, odbierania i zwracania do użytkownika jest czasochłonną operacją. Może to zabrać do 5 dni roboczych, podczas których wyposażenie nie jest dostępne dla użytkownika. Do dlatego firma Fluke oferuje możliwość kalibracji wyposażenia na miejscu u klienta.

Firma Fluke (UK) oferuje możliwość kalibracji na miejscu dla produktów przemysłowych firm Fluke i Robin.

  • Produkty przemysłowe firmy Fluke i Robin

    Dysponujemy zespołami techników z kompletnym zestawem norm kalibracji. Wszystkie kalibracje można skoncentrować w jednym lub większej liczbie okresów. Wyposażenie pozostaje u klienta a czas realizacji zawsze wynosi jeden dzień!

Kalibracje przeprowadza się w ten sam sposób jak w warsztacie i są one również kończone w pełni administracyjnie. Oznacza to etykietę na wyposażeniu, certyfikat i kompletną listę wszystkich przeprowadzonych punktów kalibracji z informacjami na temat poziomu. Listę tę można również dostarczyć jako plik z danymi, dzięki czemu system zarządzania można aktualizować automatycznie.

W przypadku kalibracji na miejscu wymagane jest tylko pomieszczenie dla instalacji naszego sprzętu kalibrującego oraz dostarczenie wyposażenia przez koordynatora.

Zarządzanie zasobami sprzętowymi

Firma Fluke może samodzielnie kalibrować większość wyposażenia elektrycznego. Jednak w przypadku zarządzania zasobami sprzętowymi Fluke jest również właściwym wyborem.

Firma Fluke może zlecić podwykonanie wszystkich kalibracji i napraw, których nie może przeprowadzić samodzielnie innym dostawcom w wydajny sposób. W tym celu firma Fluke nawiązała współpracę z kilkoma znanymi dostawcami, takimi jak Agilent Technologies B.V., Tektronix czy Rohde & Schwarz.

Ponadto firma Fluke dysponuje bogatą bazą danych dostawców, którym zleca regularne kalibracje i naprawy. Wszystkie prace realizowane przez podwykonawców są w pełni obsługiwane przez firmę Fluke. Informacje o kalibracji wyposażenia są przechowywane w naszym systemie. W ten sposób możemy w prosty sposób przygotowywać raporty związane z łącznymi zasobami.

Naprawy ze stałą ceną

Większość wyposażenia można naprawić za stałą cenę. Stała cena obejmuje materiały, stawki godzinowe, aktualizacje i etykietę weryfikacji CalNet wraz z datą weryfikacji.

Wyjątkami do stałej ceny są uszkodzenia wynikające z transportu, nieprawidłowego użycia, tuby, baterie, akumulatory i akcesoria.

Naprawy z użyciem czasu i materiałów

Naprawy można przeprowadzać na bazie czasu i materiałów. W takim przypadku po zbadaniu urządzenia przygotowujemy cennik. Jeśli z pewnych powodów odkryte zostaną dodatkowe uszkodzenia, dokonujemy rezerwacji dla nowej ceny naprawy.

Naprawy priorytetowe

W przypadku zwiększenia ceny naprawy możemy zaoferować szybką naprawę. Takie urządzenie będzie następnym do obsłużenia i zostanie dostarczone w ciągu jednego dnia.

Naprawa przez wymianę

Jeśli z powodów ekonomicznych lub technicznych naprawa nie jest już możliwa, oferujemy urządzenie zamienne za specjalną cenę.

Szybkie łącza

Powiązane opisy zastosowań

Fluke ISO 9001(.pdf) »
Omówienie certyfikatów kalibracji Fluke (.pdf) »
Koszty i jakość kalibracji (.pdf) »

Programy serwisowe

Serwis obsługi klienta »

RMA online (Return Material Authorization — Numer reklamacji)

RMA online i warunki serwisowe »
W domu   |   Mapa strony   |   Fluke SLA   |   Zasady zachowania poufności danych
Warunki korzystania z sewisu firmy Fluke   |   Warunki korzystania
© 1995 - 2018 Fluke Corporation