Keep your world up and running.
Start  |  Produkty  |  Często zadawane pytania dotyczące Fluke Connect®

Często zadawane pytania dotyczące Fluke Connect®


Ogólne »
Kompatybilność telefonów »
Łączność bezprzewodowa i zakres »
Bezpieczeństwo i prywatność »
Specyfika produktu »
Specyfika CNX »

Ogólne


P: Ile kosztuje aplikacja?
Aplikacja jest bezpłatna. Użytkownicy mogą bezpłatnie przechowywać do 5 GB danych i pomiarów utworzonych za pomocą wymienionych poniżej przyrządów.
P: Jak zacząć?
 1. Pobierz bezpłatną aplikację Fluke Connect ze sklepu iTunes lub Google Play
 2. Otwórz aplikację
 3. Zarejestruj
 4. Jeśli przyrządy diagnostyczne obsługują Fluke Connect, podłącz je do aplikacji
  1. Naciśnij przycisk ))) na przyrządzie diagnostycznym, aby aktywować łączność radiową. Jeśli łączysz się z multimetrem 3000 FC, przytrzymaj przycisk ))) podczas obracania pokrętła w celu ustawienia żądanej funkcji pomiarowej.
  2. Na smartfonie, przejdź do ustawień > Bluetooth® i włącz Bluetooth®.
  3. W aplikacji wybierz przyrząd diagnostyczny z listy, która zostanie automatycznie wyświetlona na głównym ekranie.
  4. Wykonaj, zapisz i udostępnij pomiary.
 5. Jeśli przyrząd diagnostyczny nie obsługuje Fluke Connect, możesz
  1. Przesłać dane pomiarowe do aplikacji, przydzielić je według numeru urządzenia, posortować według daty oraz udostępnić je dla całego zespołu.
  2. Więcej informacji na temat przyrządów diagnostycznych i najlepszych praktyk pomiarowych można znaleźć w materiałach pomocniczych firmy Fluke.
P: Jakie trudności można napotkać podczas korzystania z aplikacji?
Aplikacja jest bardzo prosty dla użytkowników obsługujących smartfony i przyrządy diagnostyczne. Nawigacja po aplikacji jest podobna jak w typowym SO smartfona - przesuwanie palcem i przewijanie oraz menu, aplikacja zawiera samouczki dotyczące każdej funkcji pomiarowej. Wiele funkcji aplikacji używa standardowych funkcji smartfona, takich jak e-mail, połączenia czy robienie zdjęć.
P: Jakie są najważniejsze funkcje?
 • Rozmowy wideo ShareLive™: Zapisuje i udostępnia wyniki pomiarów każdej osobie w zespole w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca
 • Pomiary AutoRecord™: Szybki zapis pomiarów w telefonie
 • Wykresy TrendIt™: Wykonuje ocenę trendów i eliminuje wątpliwości
 • Pamięć masowa FlukeCloud™: Bezpieczny, bezprzewodowy dostęp do dokumentacji zarejestrowanej na urządzeniach z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
P: Jakie narzędzia badawcze są obsługiwane podczas połączenia?
 • Zobacz dokument pdf dotyczący interaktywnej zgodności Fluke Connect pod adresem www.fluke.com/fccompatible.pl »
 • Kamery na podczerwień:
  • Istniejące i nowo zakupione kamery na podczerwień Ti400, Ti300 i Ti200, w tych modelach nie ma potrzeby korzystania z karty SD firmy Fluke
  • Ti100, 105, 110, 125 oraz wersje "R" (diagnostyka budynków) wymagają dodatkowo karty SD firmy Fluke. (Karta SD jest dołączona do kamer Ti125, Ti110, i Ti105 i zestawów; należy ją zakupić oddzielnie dla kamer Ti100).
 • Moduły przyrządów diagnostycznych 3000 FC: v3000 FC (moduł napięcia AC), v3001 FC (napięcia DC), a3001 FC (prądowy iFlex), t3000 FC (temperaturowy), a3000 FC (cęgi prądowe AC z utwardzoną szczęką), a3002 FC (bazowe cęgi prądowe AC/DC) i multimetr 3000FC
 • Akcesoria do cęgów i1010 AC/DC i i410 AC umożliwiają podłączenie do modułu a3002 FC (użytkownicy mogą bezprzewodowo odczytywać pomiary z użyciem istniejących akcesoriów cęgów)
 • Kolejne przyrządy, które są obsługiwane (ramy czasowe czerwiec 2014)
  • Istniejące lub nowo zakupione multimetry cyfrowe 289 i 189 oraz miernik procesowy 789 ze złączem ir3000 FC (do nabycia osobno)
  • Istniejące i nowo zakupione jednostki testera rezystancji izolacji 1550 lub 1555 ze złączem ir3000 FC (do nabycia osobno)
P: Kiedy inne przyrządy Fluke będą bezprzewodowe i zgodne z aplikacją Fluke Connect?
Firma Fluke będzie stopniowo przekształcać inne produkty zgodnie z katalogiem. W przypadku specjalnego przyrządu lub aplikacji pomiarowej, która będzie korzystać z łączności bezprzewodowej do odczytu na smartfonie, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].
P: Ile urządzeń firmy Fluke można podłączyć do aplikacji jednocześnie? Ile odczytów można zobaczyć jednocześnie?
Maksymalnie można połączyć 11 urządzeń jednocześnie. 10 Bluetooth® i 1 WiFi™; z każdego urządzenia wysyłany jest jednocześnie odczyt, który następnie jest wyświetlany w aplikacji.
P: Jakie produkty obsługują wyświetlanie trendów i tworzenie wykresów?
Moduły Fluke Connect rejestrują w czasie i aplikacja Fluke Connect wysyła te pliki dziennika na telefon i do chmury. Użytkownicy mogą przeglądać wykresy tych dzienników na 3 sposoby:
 1. Podłącz smartfon i moduł i oglądaj na żywo wykres w aplikacji oparty na danych pomiarowych. W razie potrzeby zarejestruj wykresy.
 2. Użyj funkcji TrendIt™, aby utworzyć wykresy z zarejestrowanych danych, przesłanych z modułów na smartfona.
 3. Użyj funkcji TrendIt™, aby utworzyć wykresy wszystkich odczytów napięcia, natężenia prądu lub temperatury.
P: Czy jest oprogramowanie Fluke Connect na komputer? Czy komputer komunikuje się z aplikacją?
Oprogramowanie Fluke Connect na komputer jest dostępne za pomocą przeglądarki internetowej.

Kompatybilność telefonów


P: Jakie urządzenia są obsługiwane przez Fluke Connect?
 • iPhone 4S i nowszy z systemem iOS 7 lub wyższą wersją, iPad Air oraz iPad Mini (2-giej generacji) wyświetlane w układzie telefonów iPhone na iPadzie i iPadzie Touch 5-tej generacji)
 • HTC One i One M8 z systemem Android 4.4.x lub nowszym
 • LG G3 i Nexus 5 z systemem Android 4.4.x lub nowszym
 • Samsung Galaxy S4 z systemem Android 4.3.x lub nowszym
 • Samsung Galaxy S5 z systemem Android 4.4.x lub nowszym
P: Czy zwiększa to możliwości wykorzystania danych?
Udostępnianie danych między modułami Bluetooth® Fluke Connect i aplikacją Fluke Connect na smartfonie nie zwiększa możliwości wykorzystania danych. Korzystanie z dwupunktowej łączności WiFi™ między aplikacją i kamerą termowizyjną również nie wpłynie na wykorzystanie danych, choć sygnał WiFi™ będzie przejmowany, aby zapobiec komunikacji w chmurze przez WiFi™. Korzystanie z sieci Wi-Fi™ w celu udostępniania danych między aplikacją i pamięcią masową Fluke Cloud ma nieznaczny wpływ; za pomocą sieci telefonii komórkowej można zwiększyć wykorzystanie danych. Zarządzanie w trybie komunikacji bez połączenia w sieci między telefonem i chmurą wymaga wyłączenia na telefonie łączności bezprzewodowej / ustawienia telefonu w trybie samolotowym, wyłączenia WiFi™ i włączenia Bluetooth®.
P: Czy ma to wpływ na długość pracy baterii?
Połączenie aplikacji z przyrządami diagnostycznymi Fluke Connect wykorzystuje zasilanie z baterii w takim samym stopniu, jak inne energooszczędne urządzenie Bluetooth®, takie jak zestaw słuchawkowy. Zasilanie z baterii przy korzystaniu z dwupunktowej łączności WiFi™ między aplikacją i kamerą na podczerwień jest porównywalne z lokalnym połączeniem urządzeń WiFi™ w domu lub w biurze.

Łączność bezprzewodowa i zakres


P: W jaki sposób jednostki komunikują się bezprzewodowo?
Produkty Fluke Connect korzystają z łączności Bluetooth® Low Energy i WiFi™; Bluetooth® dla multimetru 3000 FC, modułów i złącza, WiFi™ dla kamer termowizyjnych. System korzysta z łączności Bluetooth® LE w przypadku energooszczędnych przyrządów, takich jak multimetry, moduły 3000 FC, itd., oraz z łączności WiFi™ w przypadku urządzeń, które przesyłają duże ilości danych: kamery termowizyjne.
P: Dlaczego połączenie Bluetooth® Low Energy zamiast WiFi™?
Klienci zazwyczaj wymagają długiego czasu pracy na bateriach i łatwego dostępu do baterii w celu ich wymiany w razie potrzeby. Urządzenia Fluke Connect zużywają niej energii niż inne opcje, np. typowe urządzenia Bluetooth® i WiFi™. Na przykład, urządzenie Fluke Connect pracuje 10x dłużej na baterii przy łączności Bluetooth®. Użytkownicy przyrządów Fluke wymagają także połączenia z wieloma modułami lub miernikami.
P: Czy środowiska przemysłowe ingerują w komunikację pomiędzy modułami i aplikacją?
 • Częstotliwość radiowa (RF) nie stwarza problemów. Transfer danych Fluke Connect nie jest zakłócany przez częstotliwość 50/60 Hz. Przeprowadzono także testy dotyczące zakłóceń emitowanych przez urządzenia wysokich częstotliwości, np. kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe i frezarki, które wykazały brak wpływu na wydajność.
 • Inne silne sygnały WiFi™ w budynku/przestrzeni mogą zakłócać sygnał.
P: Jaki jest zasięg łączności między miernikami i modułami?
Aplikacja i moduły komunikują się z odległości do 20 metrów od siebie, choć na wartość tą mogą mieć wpływ zakłócenia z otoczenia, czy natury elektrycznej lub fizycznej, np.ściana. Aby osiągnąć odległości 20 m, należy zachować łączność wzrokową między przyrządem diagnostycznym i smartfonem, bez przeszkód pomiędzy nimi. Jeśli przyrządy diagnostyczne znajdują się wewnątrz zamkniętej szafki elektrycznej, zasięg łączności zostanie obniżony o około 3 m, w zależności od konfiguracji tablicy rozdzielczej i jak umieszczone są moduły/ile jest przeszkód.
P: Czy wzmacniak jest w zestawie?
Nie. Komunikacja Bluetooth® Low Energy różni się od innych form Bluetooth® – nie dotyczy to odległości, dlatego Bluetooth® LE nie korzysta ze wzmacniaków. Urządzenia Fluke Connect są pomocne przy wyszukiwaniu i usuwaniu usterek urządzeń/systemów z odległości do 20 metrów.
P: Jak długo trwa łączenie miernika z telefonem?
Podłączenie do jednego modułu Fluke Connect zajmuje 1-5 sekund w standardzie Bluetooth®. Podłączania jednocześnie wielu urządzeń Fluke Connect może trwać dłużej.
P: Czy potrzebny jest zasięg sieci bezprzewodowej w obrębie zakładu?
Nie. Połączenia Bluetooth® i WiFi™ na smartfonie są dwupunktowe. Innymi słowy, Bluetooth® oraz WiFi™ łączą bezpośrednio na zasadzie radiotelefonu, więc możliwa jest nawet praca pod ziemią.
P: Co się dzieje, jeśli nie mam możliwości łączności bezprzewodowej (WiFi™ jest wyłączony)?
Telefon używa Bluetooth® do połączenia z modułami, dlatego nie ma potrzeby korzystania z łączności 3/4G w przypadku krótkiego zasięgu lub podczas dostępu do danych historycznych. Dane są przechowywane natywnie do momentu nawiązania połączenia WiFi™, za pomocą którego dane będą zapisywane w chmurze. Jeśli WiFi™ jest wyłączone, aplikacja nie będzie w stanie odbierać danych z kamery termowizyjnej. Stawki za zarządzanie danymi są podane niżej.
P: Czy możliwe jest udostępnianie danych osobom z zespołu korzystającym z aplikacji bez połączenia WiFi™?
Tak, podobnie jak w przypadku programów FaceTime lub Skype albo …, udostępnianie działa w sieci 3/4G.
P: Które funkcje są niedostępne bez połączenia WiFi™?
Wszystkie funkcje działają bez łączności WiFi™. Smartfon zapisuje dane we własnym zakresie, a następnie, gdy znajduje się w zasięgu, synchronizuje je z pamięcią masową Fluke Cloud. Sygnał sieci telefonii komórkowej pozwala również na połączenie z chmurą. Co się dzieje, jeśli jestem poza zasięgiem i dane muszą być zapisane w telefonie? I może zabraknąć pamięci. Nowoczesne smartfony mają znacznie więcej pamięci niż urządzenia Ti lub 3000 FC. Na przykład, najmniejsza pamięć smartfonów ma pojemność 8 GB. 1 GB to 1000 Megabajtów. Pamięć kamery Ti125 wynosi ok. 0,5 MB; notatka głosowa jest nieco większa. Jeżeli pamięć telefonu jest w 100% dostępna, można by pomieścić około 16000 obrazów termowizyjnych zanim zapełni się pamięć.
P: Czy aplikacja Fluke Connect może odbierać sygnały lub pomiary z innych urządzeń Bluetooth®?
Nie.

Bezpieczeństwo i prywatność


P: W jaki sposób dane aplikacji są zabezpieczone przed hakerami?
Infrastruktura pamięci masowej Fluke Cloud™ to jedno z najbardziej bezpiecznych środowisk "chmury" dostępnych na dzień dzisiejszy. Nasz dostawca usług wykorzystuje najnowocześniejszy dozór elektroniczny, wielopoziomowe systemy kontroli dostępu i zapewnia w swoich centrach danych obsadę kadrową 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Co więcej, serwery posiadają wbudowane zapory, przechowywane dane są szyfrowanie i pewnie chronione. Transfer danych między przyrządami diagnostycznymi i aplikacją oraz z aplikacji do "chmury" jest szyfrowany w celu ochrony przed przechwyceniem informacji przez nieuprawnioną osobę.
P: Co się stanie, jeśli ktoś z zespołu utraci telefon?
Aplikacja wymaga osobistego identyfikatora logowania. Do żadnych informacji zamieszczonych w aplikacji lub w "chmurze" nie można uzyskać dostępu bez logowania. Ponadto zaleca się, aby wszystkie inteligentne urządzenia stosowane w przedsiębiorstwie miały obowiązkowo ogólny kod logowania, oraz aby wszelkie informacje poufne były blokowane za pomocą dodatkowych funkcji zabezpieczeń/środków.
P: Czy wszystkie informacje zbierane przez urządzenie są bezpieczne?
Każdy użytkownik lub firma wyraźnie upoważnia osoby mające dostęp do informacji na tej aplikacji. Wszystkie dane zbierane przez firmę/zespół są własnością firmy.
P: Czy moje dane dostępne są do pobrania, tak aby można było korzystać z kopii zapasowej w terenie?
Tak, wszystkie dane są dostępne do pobrania w każdej chwili. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik decyduje się na anulowanie usługi Fluke Connect, dane mogą zostać zebrane wcześniej.
P: Czy mam wpływ na wybór osób, mających dostęp do moich danych?
Wybierasz osoby, którym udostępniasz dane. W usłudze Fluke Connect możesz zaprosić osoby z zespołu do współpracy, wysyłając e-maila lub ktoś inny może zaprosić Ciebie do uczestniczenia w pracach jego zespołu. Po wyrażeniu akceptacji przez osoby z zespołu, mogą dzielić się danymi. W usłudze Fluke Connect są następujące opcje danych:
 • Dane udostępniane są na żywo - bez ich zapisywania
 • Dane zapisywane są w pamięci masowej Fluke Cloud i udostępniane osobom w zespole

Specyfika produktu


P: Jakie są zmiany w kamerach Ti110 i Ti125? Ti400?
Jedyną zmianą dotyczącą kamer Ti105, Ti110 i 125 jest dodanie karty SD firmy Fluke do zestawu. Rozszerzenie oprogramowania sprzętowego kameryTi400 będzie dostępne w połowie kwietnia. Czy mogę na żywo przesyłać wideo z kamery termowizyjnej na telefon? Nie w tej chwili. Częstotliwość odświeżania kamery na podczerwień i telefonu nie jest wystarczająco wysoka, aby obsługiwać na żywo przesyłanie strumieniowe skanowania lub wideo z kamery termowizyjnej. Zalecamy, aby zapisywać i udostępniać obrazy z kamery termowizyjnej lub udostępniać film wideo, który najpierw został przesłany do pamięci masowej w chmurze (dostępność czerwiec roku 2014).
P: Czy mogę przesyłać obraz wideo z kamery termowizyjnej za pomocą aplikacji Fluke Connect?
Tak - począwszy od czerwca 2014 r. Filmy wideo jak również obrazy otrzymane z kompatybilnej kamery na podczerwień można zapisywać w aplikacji Fluke Connect i chmurze, gdzie mają do nich dostęp osoby z zespołu.
P: Czy można udostępniać na żywo obrazy z kamery termowizyjnej?
Nie. Częstotliwość odświeżania kamery na podczerwień i telefonu nie jest wystarczająco wysoka, aby obsługiwać na żywo przesyłanie strumieniowe skanowania z kamery termowizyjnej. Zalecamy, aby zapisywać i udostępniać obrazy z kamery termowizyjnej lub udostępniać film wideo, który najpierw został przesłany do pamięci masowej w chmurze (dostępność w czerwcu roku 2014).
P: Czy zawsze mam dostęp do obrazów?
Każdy wykonany i zapisany w aplikacji obraz w podczerwieni lub obraz cyfrowy można zapisać w pamięci masowej Fluke Cloud, gdzie jest stale dostępny dla operatora i innych osób z zespołu korzystających z aplikacji.
P: Czy karta SD WiFi™ do kamer termowizyjnych jest powszechnie dostępna czy oferowana tylko przez firmę Fluke?
Karta SD jest oferowana tylko przez firmę Fluke. Ogólnodostępne karty SD nie są zgodne z kamerami termowizyjnymi firmy Fluke.
P: Jaki jest czas pracy baterii w modułach?
Czas pracy baterii zależy od sposobu korzystania z radiotelefonu. Testy wykazały, że moduły mogą pracować na jednym zestawie baterii przez 7 - 8 dni (w przybliżeniu 200 godzin), przy ciągłym włączeniu radiotelefonu. Jeśli jednostka loguje się bez włączenia radiotelefonu, czas działania taki sam jak w przypadku innych multimetrów cyfrowych lub urządzeń przy znacznym wydłużeniu czasu pracy baterii (patrz dane techniczne).
P: Czy w modułach jest tryb czuwania?
Tak, moduły przełączają się w tryb czuwania po upływie 20 minut bezczynności. Wyświetlacz LCD wyłącza się, ale nadal będą wykonywane odczyty, jak w przypadku trybu Log (tryb min-max multimetru). Jeśli radiotelefon jest aktywny, moduły przechodzą w stan aktywny co 5 sekund, aby sprawdzić, czy istnieje konieczność komunikacji. Jeśli nic nie zostanie wykryte, przechodzą w stan czuwania.
P: Czy moduły mają odpowiednio wysoki stopień ochrony IP, wystarczający do używania w środowiskach przemysłowych?
Tak:
 • IP54 dla multimetrów cyfrowych
 • IP30 dla cęgów
 • IP42 dla modułów temperaturowych z podłączoną termoparą.
 • IP42 dla pozostałych modułów
 • IP54 dla kamer termowizyjnych
P: Czy można zdalnie sterować miernikami procesowymi 789 lub 771 do kontroli pętli przy podłączeniu ich do centralki?
Nie. Miernik procesorowy 789 jest zgodny z aplikacją Fluke Connect po dodaniu złącza ir3000. Użytkownicy będą w stanie odczytać wartość zmierzoną, jeśli miernik 789 znajduje się w trybie liniowym lub krokowym, ale w tym stanie, nie można zmieniać sygnału wyjścia mA bezpośrednio z aplikacji.
P: Czu urządzenia Fluke Connect nawiązują połączenie ze sterownikami PLC określonych marek?
Miernik procesorowy Fluke 789 ze złączem ir3000 może odczytywać wartość analogową, a następnie przekazywać tę wartość na telefon. Nie ma bezpośredniego połączenia z telefonu do PLC, ani też nie istnieje funkcja, która komunikuje się z wyspecjalizowanym kanałem pomiarowym PLC.
P: W jaki sposób mogę stwierdzić, co jest potrzebne do komunikacji z aplikacją Fluke Connect i innymi urządzeniami?

Firma Fluke opublikowała instrukcję dotyczącą zgodności Fluke Connect. Jest to interaktywny plik pdf, który zawiera wszystkie elementy potrzebne do zoptymalizowania potrzeb związanych z Fluke Connect dla każdego urządzenia obsługującego usługę Fluke Connect.
Plik można pobrać pod adresem www.fluke.com/fccompatible.pl »

Specyfika CNX


P: Czy urządzenia CNX obsługują aplikację Fluke Connect?
Nie. Pierwsza edycja urządzeń CNX nie korzysta z komunikacji Bluetooth® i w związku z tym nie można połączyć urządzeń do smartfona. Radiotelefony ZigBee są przystosowane do komunikacji pomiędzy modułami i multimetrem czy laptopem. Oba systemy nie komunikują się ze sobą i nie są ze sobą zgodne.
P: Jaka jest różnica między CNX i Fluke Connect?
Nie ma żadnej różnicy w możliwościach pomiarowych między linią urządzeń CNX i Connect; różnicą jest sposób, w jaki urządzenia udostępniają informacje i typy urządzeń, które są obsługiwane w systemie. Urządzenia CNX komunikują się z multimetrem CNX, niektórymi kamerami termowizyjnymi i oprogramowaniem laptopa; urządzenia Fluke Connect i kamery termowizyjne komunikują się z aplikacją. Wchodzące na rynek urządzenia będą obsługiwać aplikację Connect, natomiast linia produktów CNX jest zamknięta. Modele Connect, takie jak moduł napięcia DC v3001, nie będą wstecznie kompatybilne z CNX.
P: Dlaczego warto rozszerzyć system do standardu Fluke Connect, gdy moje produkty CNX działają poprawnie?
Przede wszystkim dlatego, że za pomocą aplikacji Fluke Connect można oglądać dane na smartfonie i wysyłać/pobierać dane z pamięci masowej w chmurze. Po zbudowaniu bazy danych urządzeń, można polegać na danych historycznych, które są pomocne przy wyszukiwaniu i usuwaniu usterek oraz przy konserwacji zapobiegawczej.
P: Co się stanie z urządzeniami CNX?
Fluke CNX są nadal odpowiednimi produktami dla tych wszystkich, którzy chcą wykonywać kilka pomiarów w tym samym czasie lub korzystać z funkcji bezprzewodowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa osobistego. Użytkownicy, którzy chcą zainwestować w korzyści z oszczędności wynikających z przechowywania danych w chmurze i udostępniania ich osobom z zespołu w porównaniu do laptopa, będą mieli możliwość korzystnej wymiany. Moduły CNX nadal będą sprzedawane za pośrednictwem dystrybutorów przez określony czas, po wprowadzeniu na rynek urządzeń Fluke Connect. Pozwoli to obecnym klientom urządzeń CNX na rozbudowę istniejących systemów CNX.
W domu   |   Mapa strony   |   Fluke SLA   |   Zasady zachowania poufności danych
Warunki korzystania z sewisu firmy Fluke   |   Warunki korzystania
© 1995 - 2018 Fluke Corporation