Keep your world up and running.
Start  |  Produkty  |  Narzędzia HVAC/IAQ

Jakość powietrza w pomieszczeniach

O jakości powietrza w pomieszczeniach decyduje temperatura i wilgotność.

Urządzenia HVAC mają utrzymywać odpowiednią temperaturę, wilgotność i poziom wentylacji, aby zapewnić osobom przebywającym w budynku zdrowe i komfortowe otoczenie. Ponadto coraz częściej odpowiadają także za utrzymanie kondycji budynku, ograniczając jednocześnie rosnące koszty energii. Wzajemna zależność pomiędzy urządzeniami HVAC, wymaganiami dotyczącymi zajmowanych przestrzeni, materiałami zastosowanymi w konstrukcji budynku, warunkami pogodowymi i zmianami ciśnienia, składają się na nieustannie zmieniający się dynamiczny proces diagnostyki powietrza w pomieszczeniach.

Pokaż wszystkie produkty z kategorii: jakość powietrza w pomieszczeniach i HVAC »

Indoor Air Quality Software Downloads »

Jakość powietrza w pomieszczeniach

Bez względu na klimat, jakość powietrza w pomieszczeniach musi być utrzymywana na odpowiednim poziomie. Jednocześnie nie wolno dopuścić do rozmnażania się lub wnikania do wnętrza roztoczy kurzu, bakterii, wirusów, zarodników grzybów i pleśni oraz innych bioaerozoli. Bez monitoringu lub urządzeń sterujących powietrzem, warunki wewnątrz budynku mogą szybko ulec pogorszeniu, aż do poziomu sprzyjającego rozwojowi niepożądanych organizmów.

Sterowanie przepływem powietrza pozwala: utrzymywać jego jakość na dobrym poziomie, oczyszczać, ogrzewać, chłodzić, nawilżać lub osuszać, wydmuchiwać na zewnątrz, wentylować pomieszczenia, dodawać do niego inne składniki, mieszać, doprowadzać do wybranych miejsc, zwiększać prędkość przepływu, zatrzymywać, utrzymywać komfortowe warunki w strefach pracy ludzi, utrzymywać budynk w należytej kondycji itp. Zapewnienie właściwych ilości powietrza w kanałach zależy od sprawności urządzeń HVAC. Jeśli w kanałach powietrznych nie ma odpowiedniej ilość powietrza, nie można utrzymywać jego jakości na zakłądanym poziomie. Jednocześnie wzrastają koszty eksploatacyjne i skraca się żywotność urządzeń.

Dzisiaj zagadnieniami jakości powietrza w pomieszczeniach zajmują się specjaliści zarówno zakresu zdrowia ludzkiego, jak i utrzymywania substancji budynku. Czy środowisko wewnątrz budynku ma wpływ na większą wydajność pracowników, koncentrację studentów, przyspiesza zdrowienie pacjentów i jest zgodne z założeniami „zdrowego budynku”, przy jednoczesnym redukowaniu niebezpieczeństwa uszkodzeń strukturalnych oraz rozwoju i wnikania bakterii? Czy systemy HVAC są zoptymalizowane do zapewnienia równowagi pomiędzy utrzymaniem wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach i skutecznym zarządzaniem kosztami energii? Badania i edukacja są motorem rozwoju tej branży, ponieważ cały czas pojawiają się emocjonujace spekulacje, znajdujące niejednokrotnie finał w sądach. Monitorowanie i utrzymywanie jakości powietrza w pomieszczeniach na poziomie zapewniającym komfort, bezpieczeństwo i zdrowie, to dziś kluczowe zagadnienie oceniane we wnętrzach budynków.

Prezentacja produktów

Pokaż wszystkie »
Fluke 985 » Fluke 985 Particle Counter
Fluke 975 » Fluke 975 AirMeter 
Fluke 922 » Fluke 922 Airflow Meter
Fluke 116 »
Fluke 971 »
Fluke RLD2 »
Pokaż wszystkie produkty z kategorii jakość powietrza i HVAC » 

Indoor Air Quality Resources

Where to buy »
HVAC accessories »
Application notes and case studies »
W domu   |   Mapa strony   |   Fluke SLA   |   Zasady zachowania poufności danych
Warunki korzystania z sewisu firmy Fluke   |   Warunki korzystania
© 1995 - 2018 Fluke Corporation