Keep your world up and running.
Start  |  Centra rozwiązań  |  Wibracji  |  Home

Centrum rozwiązań z zakresu wibracji

Dla konserwatorów urządzeń mechanicznych wibracje są jednym z najszybciej dostępnych wskaźników informujących o stanie maszyny.

Wiele firm nie ma możliwości stworzenia kompleksowego programu badania stanu maszyn za pomocą tradycyjnych analizatorów wibracji, pozwalającego osiągnąć większą konkurencyjność, gdyż wdrożenie takiego programu wymaga:

 • dużych inwestycji w konfigurację systemu poprzedzającą jego uruchomienie oraz nakładów na szkolenia;
 • zmiany podejścia do procesu diagnostyki, polegającej na przestawieniu się z konserwacji prewencyjnej na konserwację prognostyczną;
 • zaangażowania pełnoetatowych pracowników, których jedynym zadaniem byłoby uczenie się i przeprowadzanie analiz wibracji.
 • przeznaczenia co najmniej roku na proces szkolenia konserwatorów urządzeń w celu zapewnienia prawidłowego interpretowania przez nich wibracji poszczególnych maszyn.

Wiele firm nie wdraża kompleksowych rozwiązań z zakresu wibracji, zastępując profesjonalne pomiary drgań następującymi środkami:

 • regularna wymiana części przed upływem okresu ich przewidywanej żywotności;
 • zlecanie badania wibracji firmom z zewnątrz;
 • stosowanie metod takich, jak przytykanie do maszyny śrubokręta lub kawałka drewna i nasłuchiwanie przenoszonych odgłosów w celu oceny stanu maszyny;
 • eksploatacja aż do wystąpienia awarii.

Każdej firmie potrzebne jest rozwiązanie, które w rezultacie umożliwi:

 • szybkie dokonywanie wiarygodnej oceny stanu maszyny, pozwalającej podjąć decyzję o wykonaniu ewentualnych napraw;
 • zwiększenie wydajności w rezultacie wykonywania prac konserwacyjno-naprawczych według listy, na której poszczególne problemy są uszeregowane według priorytetów firmy;
 • obniżenie kosztów powodowanych przestojami w rezultacie wcześniejszego diagnozowania problemów i identyfikowania rzeczywistych przyczyn powtarzających się usterek;
 • zmniejszenie wrażliwości firmy na niedostatki wiedzy fachowej konserwatorów maszyn i urządzeń.

Narzędzia dostępne na tej stronie pomogą Ci uzyskać więcej informacji o zagadnieniach związanych z wibracją. Informacje te przeznaczone są zarówno dla firm posiadających już kompleksowe rozwiązania w zakresie wibracji, jak i dla firm dopiero rozważających ich wdrożenie.

Opisy zastosowań

Miernik wibracji jest niezwykle wartościowym narzędziem. Zapoznaj sie z opisami jego zastosowań i analizami przypadków, w których pomiary drgań okazały się bardzo istotne dla osiąganych wyników. Informacje te pomogą Ci zwiększyć wydajność wykonywanej pracy.

Dowiedz się, w jaki sposób ustala się, czy przyczyną problemu jest odbiornik, silnik, czy napęd.
Czy to napęd, silnik, czy odbiornik (.pdf) »

Zobacz, jak zwiększać sprawność silników.
Optymalizacja sprawności silników elektrycznych (.pdf) »

W tym opisie zastosowań omówiono pomiary elektryczne, jakie należy wykonać podczas montowania i rozruchu napędu z regulacja prędkości (ASD).
Pomiary elektryczne napędów z regulacja prędkości. 10 Pomiary, które dostarczą Ci wielu informacji. (.pdf) »

Nie wierzyli, dopóki nie sprawdzili przeczytaj, jak mleczarnia w stanie Oregon wykorzystuje miernik drgań Fluke 810 do rozwiązywania problemów z zakresu wibracji.

Oficjalne dokumenty

Wprowadzenie do oficjalnych dokumentów odnoszacych sie do wibracji (.pdf) »
Zrozumienie powodów występowania wibracji i ich charakterystycznych objawów jest w zakładach przemysłowych pierwszym etapem wdrożenia procesu zapobiegania szkodom powodowanym wibracjami.

Wprowadzenie do oficjalnych dokumentów odnoszacych sie do miernika wibracji Fluke 810 (.pdf) »
Urządzenia przemysłowe niemalże mówią do techników o swoim stanie. Kluczem do sukcesu jest umiejętność zrozumienia tego, co urządzenie „chce nam powiedzieć”. Specjaliści zajmujący się obsługą konserwacyjną urządzeń mają teraz do dyspozycji zaawansowane narzędzie do lokalizacji i usuwania problemów mechanicznych: miernik drgań Fluke 810.

Filmy

Podstawowe informacje o mierniku wibracji Fluke 810 (.swf) »
Prezentacje - miernik drgań Fluke 810 (.swf) »
Prezentacja wirtualna modelu Fluke 810 (.swf) » 

Słowniczek pojęć związanych z wibracjami

Słowniczek pojęć często używanych przy omawianiu stanu maszyny »
W domu   |   Mapa strony   |   Fluke SLA   |   Zasady zachowania poufności danych
Warunki korzystania z sewisu firmy Fluke   |   Warunki korzystania
© 1995 - 2018 Fluke Corporation