Keep your world up and running.
Start  |  Centra rozwiązań  |  Iskrobezpieczeństwo  |  Start

Iskrobezpieczeństwo

Co jest „iskrobezpieczne”? »

Dla jakich gałęzi przemysłu przeznaczone są produkty iskrobezpieczne? »

Jakie są trzy najważniejsze elementy składowe procesu spalania? »

Jakie przepisy i wytyczne mają tu zastosowanie? »

Instytucje akredytujące, przykłady »

Omówienie systemów klasyfikacji produktów »

Przyrządy iskrobezpieczne Fluke


Iskrobezpieczny kalibrator pętli 707Ex »

Iskrobezpieczny kalibrator ciśnienia 718Ex »

Wielofunkcyjny kalibrator procesów 725Ex »

Iskrobezpieczny multimetr prawdziwej wartości skutecznej Fluke 87V Ex »


Co jest „iskrobezpieczne”?

Metodologia bezpiecznego postępowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Konstrukcja urządzeń posiadających certyfikat iskrobezpieczeństwa uniemożliwia wytworzenie przez nie energii wystarczającej do zapalenia materiałów łatwopalnych. Normy iskrobezpieczeństwa obejmują wszystkie urządzenia, mogące wytworzyć jedno lub wiele zdefiniowanych źródeł potencjalnego wybuchu:

 • iskry elektryczne,
 • łuki elektryczne,
 • płomienie,
 • gorące powierzchnie,
 • elektryczność statyczna,
 • promieniowanie elektromagnetyczne,
 • reakcje chemiczne,
 • uderzenie mechaniczne,
 • tarcie mechaniczne,
 • zapłon sprężeniowy,
 • energia akustyczna,
 • promieniowanie jonizujące.

Dla jakich gałęzi przemysłu przeznaczone są produkty iskrobezpieczne?

 • Petrochemie
 • Platformy wiertnicze i rafinerie
 • Farmacja
 • Rurociągi
 • Inne środowiska, w których mogą występować opary lub gazy wybuchowe.

Trzy najważniejsze elementy składowe procesu spalania to:

 • Materiał palny (gaz, cząsteczki/kurz)
 • Tlen/powietrze
 • Źródło zapłonu

Połączenie tych elementów występuje bardzo często w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i farmaceutycznym. Przykładowe ilości materiału palnego, wystarczające do stworzenia mieszanki palnej pokazują, jak niewielkie ich stężenie może stanowić zagrożenie dla pracowników.

Substancji

Dolna granica wybuchu (% objętości)

Acetylen 2,3
Etylen 2,3
Benzyna ~0,6
Benzol 1,2
Gaz ziemny 4,0 (7,0)
Olej opałowy/napędowy ~0,6
Metan 4,4
Propan 1,7
Dwusiarczek węgla 0,6
Wodór 4,0

Jakie przepisy i wytyczne mają zastosowanie?

ATEX (Europa)

Dyrektywa 94/9/WE Unii Europejskiej, powszechnie nazywana ATEX (od „Atmosphères Explosibles” — „Atmosfery wybuchowe”) jest podstawową normą europejską regulującą zagadnienia systemów zabezpieczających i urządzeń przeznaczonych do użytkowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Stworzona z myślą o pełnieniu roli dyrektywy harmonizującej, obejmuje kluczowe zagadnienia związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem. Zastąpiła dotychczas obowiązujące normy krajowe i unijne.

Dyrektywa ATEX określa obowiązujące wymogi dotyczące urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem, sprzedawanych na terenie UE od 1 lipca 2003 roku.

Normy oparte na dyrektywie ATEX wchodzą życie w wielu innych krajach świata.

NEC (Stany Zjednoczone)

Krajowe Normy Elektryczne (National Electrical Code — NEC) są podstawą dla wszystkich norm elektrycznych obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych. Klasyfikacje i powiązane z nimi oznaczenia produktów przeznaczonych do użytkowania w strefach niebezpiecznych regulują normy NEC 500 i 505. Na podstawie NEC 500 powstają również normy obowiązujące w różnych krajach świata (poza Europą). Wymogi NEC 505 i ATEX są bardzo zbliżone.


Instytucje akredytujące, przykłady

Firma Factory Mutual

Firma Factory Mutual Research, będąca częścią Factory Mutual (FM) Global, opracowała wytyczne dla procesu certyfikacji urządzeń przeznaczonych do użytkowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

Kanadyjskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (Canadian Standards Association — CSA)

Centrum akredytacji dla rynku północnoamerykańskiego z siedzibą w Toronto, w Kanadzie.
 

ZELM

Europejskie centrum akredytacji ATEX z siedzibą w Niemczech.
 

KEMA

Europejskie centrum akredytacji ATEX z siedzibą w Holandii.


Omówienie systemów klasyfikacji produktów

Każde certyfikowane urządzenie iskrobezpieczne jest klasyfikowane według dyrektywy ATEX, a także według wymogów NEC, bądź też norm Factory Mutual Standards. Omówienie odpowiednich systemów klasyfikacji umożliwi rozpoznanie strefy przeznaczenia danego produktu, typu zabezpieczenia oraz grup gazów i klas temperatury, w których może ono pracować.

Przykład: według dyrektywy ATEX Fluke 707ex jest opisany jako II 2 G EEx ia IIC T4


Symbol oceny zgodności z dyrektywą ATEX. Oznaczenie to musi znajdować się na wszystkich urządzeniach stosowanych w strefach niebezpiecznych na terenie Unii Europejskiej.
II 2 G: Klasyfikacja stref. „II” oznacza, że danego przyrządu nie można używać w obszarach górniczych. „2” oznacza kategorię urządzenia. W tym przypadku jest ono przeznaczone do użytku w drugich pod względem zagrożenia strefach. „G” oznacza atmosferę, w tym przypadku gaz, opary i mgłę.
„EEx” oznacza ochronę przed wybuchem na podstawie europejskich przepisów dotyczących przestrzeni zagrożonych wybuchem.
„ia” oznacza rodzaj ochrony przez wybuchem. W tym przypadku energia w urządzeniu lub złączu została obniżona do bezpiecznego poziomu.
IIC: Grupa gazów „IIC” oznacza zgodność z najbardziej niebezpieczną grupą gazów.
„T4” oznacza klasę temperatury, określającą maksymalną temperaturę powierzchni.
  Przykład klasyfikacji fabrycznej: Fluke 707ex należy do klasy FM N.I. klasa 1, dział 2, grupy A-D, T4.
Symbol zgodności z klasyfikacją Factory Mutual.
N.I. Urządzenie nie wywołuje zapłonu, energia wewnętrzna ograniczona jest do poziomu nie grożącego zapłonem określonej atmosfery w trakcie użytkowania.
Class 1 (klasa I): urządzenie może być użytkowane w atmosferach zawierających gazy, opary i płyny (nie w atmosferach zawierających pył, włókna lub opiłki).
Div 2 (dział 2): Urządzenie certyfikowane do pracy w strefie 2, w której zagrożenie wybuchem może występować sporadycznie i przez krótki okres.
Groups A-D (grupy A-D): Urządzenie może być użytkowane w atmosferze zawierającej gazy wybuchowe należące do grup A-D, takie jak: acetylen, wodór, mieszanka acetylenu i propanu.

Inne zasoby

Uwagi do stosowania:

Backgrounder certyfikacji stosowania w systemach ATEX »
Krótka Szukaj ATEX i jej wpływ na Stany Zjednoczone »
Rozwiązywanie problemów z procesem obwodów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem »
Kalibrowanie nadajnikami ciśnienia i przełączniki w potencjalnie wybuchowych zagrożenia »

Arkusze danych produktów:

707Ex iskrobezpiecznych pętli akustycznych »
718Ex iskrobezpiecznych ciśnienia akustycznych »
725Ex proces wielofunkcyjna Calibator »

Important Industry Links


Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., (US) »
Electrical Contractors Association (UK) »
Dept. of Trade & Industry (UK) »
Institution of Electrical Engineers (UK) »
Health and Safety Commission (UK) »
European Commission »
Canadian Standards Association »
Factory Mutual (Canada & U.S.) »
International Electrotechnical Commission »
KEMA Registered Quality Nederland BV (KEMA – Europe) »
National Fire Protection Association (U.S) »
U.S. Department of Labor  Occupational Safety & Health Administration »
ZELM Ex e.K. (Europe) »
W domu   |   Mapa strony   |   Fluke SLA   |   Zasady zachowania poufności danych
Warunki korzystania z sewisu firmy Fluke   |   Warunki korzystania
© 1995 - 2018 Fluke Corporation