Keep your world up and running.
Startside  |  Produkter  |  Installation Testers
Multifunction Tester

Flukes installasjonstestere

Sikkerhet og ytelse er to av de viktigste kravene for ethvert elektrisk system. Isolasjon med god kvalitet, et jordingssystem som fungerer forskriftsmessig og aktiv beskyttelse sørger for sikkerheten til mennesker, elektriske systemer og bygninger. Dette beskytter også mot elektrosjokk, brann og annen utstyrsskade.

Beskytt apparater, del resultater trådløst og utfør sju tester med ett trykk.
Fluke 1664 FC installasjonstester er den eneste testeren med "Insulation PreTest". Hvis testeren registrerer at et apparat er koblet til systemet under testing, vil den avbryte isolasjonstesten for å bidra til å hindre utilsiktet skade. 1664 FC tilbyr også Fluke Connect, slik at du kan sende testresultater til smarttelefonen og samarbeide med andre. Auto Test foretar sju installasjonstester med ett tastetrykk, noe som reduserer antall manuelle tilkoblinger og sjansen for å gjøre feil.

De multifunksjonelle testerne våre er svært allsidige.

Du kan bruke Flukes installasjonstestere til flere typer tester:

 • Isolasjon/kontinuitet-test: installasjonstesteren vår får jobben gjort
  Flukes installasjonstestere kan brukes til å utføre en isolasjon/kontinuitet-test, som er konstruert for å diagnostisere og forhindre defekter i isolasjonen i forskjellige deler av det elektriske systemet, som f.eks. ledninger, transformatorer og motorer. Isolasjonens kvalitet er avgjørende for å sikre riktig, uavbrutt og sikker funksjon av elektriske kretser.
 • Kontrollere jordfeilbrytere med en Fluke multifunksjonell tester
  De allsidige installasjonstesterne våre kan også kontrollere at jordfeilbrytere fungerer riktig. Jordfeilbrytere er konstruert for rask frakobling, for å redusere skader fra elektrisk støt samt unngå lekkasjestrøm, som kan føre til brann og andre farlige situasjoner. Installasjonstesterne våre sikrer at jordfeilbrytere utfører denne viktige oppgaven på riktig måte.

Produktutstilling

Vis alle »
Fluke 1664 FC multifunksjonell installasjonstester »

Fluke 1664 FC multifunksjonell installasjonstester

Fluke 1663 multifunksjonell installasjonstester »

Fluke 1663 multifunksjonell installasjonstester

Fluke 1662 multifunksjonell installasjonstester »

Fluke 1662 multifunksjonell installasjonstester

Vis meg alle installasjonstesterprodukter »
 • Det perfekte verktøyet for sløyfetesting: en installasjonstester fra Fluke
  Sløyfestesting er en kjapp, praktisk og svært spesifikk metode for evaluering av en elektrisk krets' mulighet til å aktivere beskyttelsesenheter (automatsikringer, sikringer, jordfeilbrytere). En jordsløyfe fastslår effektiviteten til beskyttelsesenheter.
 • Motstandsmåling av jordingssystemer
  Flukes installasjonstesters egenskaper for testing av elektriske installasjoner omfatter også verifiseringstester for å sikre at et systems motstand er lav nok gil å beskytte mennesker, utstyr og strukturer. Et jordingssystem som fungerer forskriftsmessig er avgjørende for sikkerheten til et elektrisk system.
Startside  |  Nettstedskart  |  Programvarelisens  |  Personvern  |  Bruksvilkår  |  Vilkår og betingelser  © 1995 - 2018 Fluke Corporation