Keep your world up and running.
Startside  |  Løsningssentre  |  Motorer  |  Home

Løsningssenter for motorer

Motorer er kritiske elementer i de fleste maskiner. De blir stadig mer komplekse og tekniske, noe som gjør at det kan være vanskelig å finne årsaken til feil og sørge for at motoren går med høyest mulig effektivitet. Bruk dette løsningssenteret som en ressurs for problemer knyttet til motorer. Her vil du finne brukertipsartikler, eksempler med andre brukere, et nettbasert diskusjonsforum, videoer og andre ressurser som kan hjelpe deg med å håndtere disse komplekse og viktige problemene.

Viktige motorprodukter

Fluke 376 AC/DC-strømtang med sann RMS og iFlex™ »
Fluke 1587/MDT avansert pakke »
Fluke 1507 isolasjonstester »
Fluke Ti32 industrielt/kommersielt
termokamera  »

Fluke 435 trefaset
effektanalysator »

Fluke 87 multimeter »
Fluke 289 loggemultimeter
med TrendCapture for industribruk »

Fluke 124 industrielt ScopeMeter »
Fluke 355 AC/DC TRMS
strømtang »

Produktdemonstrasjoner

3D Virtuell demonstrasjon av Fluke 376 (.swf) »
3D Virtuell demonstrasjon av Fluke 381 (.swf) »
Virtuell demonstrasjon av Fluke 430 (.swf) »
Virtuell demonstrasjon av Fluke 1587 (.swf) »

Forebyggende vedlikehold »

Lær mer om bruk av forebyggende vedlikehold.

Nettkvalitet »
Termografi »
Loggemultimetre med programvare »
Isolasjonstestere »
Infrarøde termometre »

Avkastningskalkulatorer

Med disse verktøyene kan du finne ut hvilken avkastning anlegget vil få hvis du implementerer et program for nettkvalitet eller termografi.

Avkastningskalkulatorer for produkter (.swf) »
Avkastningskalkulator for forebyggende vedlikehold (.swf) »
Last ned kalkulatoren for forebyggende vedlikehold (.exe) »

Fem ting å vurdere ved kjøp av strømtang

Finn ut hvordan du velger riktig strømtang basert på bruksområde, arbeidsmåte, budsjett og jobb.

Fluke Nation

Online community forum where you can talk with your peers.

More information »

Brukertipsartikler

Bruk disse brukertipsartiklene, eksemplene og rapportene for å få mer informasjon om hvordan du kan bli mer effektiv.

Er det motoren eller belastningen (.pdf) »
Optimalisert motoreffektivitet (.pdf) »
Gode rutiner for kontroll av faserotasjon (.pdf) »

Sikkerhet

Ikke risiker CAT V-områder uten
riktige ledninger (.pdf) »

Ha testinstrumenter i tankene når du vurderer personlig beskyttelsesutstyr (.pdf) »

Grunnleggende feilsøking

Forklaring av de grunnleggende funksjonene i digitale multimetre (.pdf) »
Brukertipsartikler om digitale multimetre  »
Bruk av Fluke ScopeMeter 190-serien for kontroll av spenning/frekvens-forholdet i frekvensomformere (.pdf) »
Avmystifisering av avvik i frekvensomformere med ScopeMeter (.pdf)  »

Nettkvalitet

Grunnleggende metoder for nettkvalitet og vanlige syndere (.pdf) »
Feil i trefasemotorer (.pdf) »
Brukertipsartikler om nettkvalitet »

Termografi

Implementere et infrarødt termografisk vedlikeholdsprogram (.pdf) »
Test av varme, elektrisitet og isolasjon for motorer og regulatorer (.pdf) »
Inspeksjon av elektriske motorer (.pdf) »
Motorkontrollsenter »
Brukertipsartikler om termografi »

Forebyggende vedlikehold

Brukertipsartikler om forebyggende vedlikehold »

Informasjonsbrosjyrer

Innledning, informasjonsbrosjyre om vibrasjon (.pdf) »

Lær deg å forstå hva maskinen sier. Profesjonelt vedlikeholdspersonell har nå tilgang til en nyttig, ny metode for å finne mekaniske problemer og løsninger: vibrasjonstesteren Fluke 810.
Innledning, informasjonsbrosjyre om vibrasjonstesteren Fluke 810 (.pdf) »

Videoer

En innføring i vibrasjonstesteren Fluke 810 (.swf) »

Fluke-fellesskap Bottom of Form

Vis Fluke-fellesskap »

Informasjonsbrosjyrer

Innledning, informasjonsbrosjyre om vibrasjon (.pdf) »
Innledning, informasjonsbrosjyre om vibrasjonstesteren Fluke 810 (.pdf) »

Motors and Drives Selector Tools

Clamp selector »
Digital multimeter selector »
Thermal imager selector »

Motor and Drives Selector Resources

AC and AC/DC current clamp
selector (.pdf) »

Cases, holsters and hangers (.pdf) »
Temperature accessory
selector (.pdf) »

Test leads, clips and probes selector (.pdf) »
Startside  |  Nettstedskart  |  Programvarelisens  |  Personvern  |  Bruksvilkår  |  Vilkår og betingelser  © 1995 - 2018 Fluke Corporation