Keep your world up and running.
Startside  |  Løsningssentre  |  Egensikkerhet  |  Startside

Egensikkerhet

Hva betyr ""egensikker""? »

Hvilke industrigrener er det utviklet egensikre produkter for? »

Hva er de tre nøkkelelementene ved forbrenning? »

Hva er forskriftene og retningslinjene? »

Godkjenningsorganer, eksempler »

Forstå systemene for produktrangering »

Flukes egensikre produkter


707Ex egensikker sløyfekalibrator »

718Ex egensikker trykkalibrator »

725Ex multifunksjonell prosesskalibrator »

Fluke 87V Ex egensikkert multimeter med sann RMS »


Hva betyr ""egensikker""?

En beskyttelsesmetode som anvendes i potensielt eksplosive miljøer. Verktøy med sertifikat for egensikkerhet er designet for å hindre utslipp av tilstrekkelig energi til å forårsake antenning av brennbart materiale. Standarder for egensikkerhet gjelder for alt utstyr som kan skape en eller flere av en rekke definerte, potensielle eksplosjonsårsaker:

 • elektriske gnister
 • elektriske lysbuer
 • flammer
 • varme overflater
 • statisk elektrisitet
 • elektromagnetisk stråling
 • kjemiske reaksjoner
 • mekaniske støt
 • mekanisk friksjon
 • antennelse ved kompresjon
 • akustisk energi
 • ioniserende stråling

Hvilke industrigrener er det utviklet egensikre produkter for?

 • petrokjemi
 • oljeplattformer og raffinerier
 • farmasøytisk
 • rørledninger
 • alle miljøer der det kan finnes eksplosive gasser eller damp

De tre nøkkelelementene for forbrenning er:

 • brennbart materiale (gasser, partikler/støv)
 • oksygen/luft
 • antennelseskilde

Denne kombinasjonen er svært vanlig innen kjemiske, petrokjemiske og farmasøytiske industrier. Eksemplene nedenfor på mengden av brennbart materiale som må til for antenning, viser hvor små mengder som skal til for å skape en farlig situasjon for de ansatte.

Stoffets

laveste eksplosjonsgrense (volum i %)

Acetylen 2,3
Etylen 2,3
Bensin ~0,6
Benzen 1,2
Naturgass 4,0 (7,0)
Fyringsolje/diesel ~0,6
Metan 4,4
Propan 1,7
Karbondisulfid 0,6
Hydrogen 4,0

Hva er forskriftene og retningslinjene?

ATEX (Europa)

EU-direktivet 94/9/EF, ofte kalt ATEX (""Atmospheres Explosibles""), er Europas hovedforskrift for beskyttelsessystemer og utstyr ment for bruk i potensielt eksplosive miljøer. Det er ment som et harmoniserende direktiv som fastsetter grunnleggende krav til helse og sikkerhet, og erstatter eksisterende avvikende nasjonale og europeiske lover.

Dette direktivet ble obligatorisk fra og med 1. juli 2003 for elektrisk og elektronisk utstyr som selges i EU for bruk i eksplosjonsfarlige miljøer.

Avledninger av ATEX har blitt tatt i bruk over hele verden.

NEC (USA)

National Electrical Code (NEC) er grunnlaget for alle elektriske koder i USA. Klassifiseringer og relaterte produktmerkinger for farlige områder er dekket i NEC 500 og 505. Fortolkninger av NEC 500, en langvarig forskrift, blir benyttet over hele verden (utenfor Europa). NEC 505 ligner på ATEX.


Godkjenningsorganer, eksempler

Factory Mutual

Factory Mutual Research, administrert av Factory Mutual (FM) Global, har angitt retningslinjer for sertifisering angående utstyr brukt i potensielt eksplosive miljøer.

Canadian Standards Association (CSA)

Godkjenningsorgan for nordamerikanske forskrifter basert i Torondo, Canada.
 

ZELM

Europeisk ATEC-godkjenningsorgan med base i Tyskland.
 

KEMA

Europeisk ATEX-godkjenningsorgan med base i Nederland.


Forstå systemene for produktrangering

Alle godkjente egensikre enheter rangeres etter ATEX- og enten NEC- eller fabrikkhåndbokens standarder. Det tilknyttede rangeringssystemet informerer deg om hvilke soner, typer av beskyttelse, gassgrupper og temperaturklasser instrumentet er godkjent for.

Eksempel: Fluke 707ex er ATEX-sertifisert II 2 G Ex ia IIC T4


ATEX kontrollmerke. Dette merket skal være påført alt verktøy i Europa som brukes på farlige områder.
II 2 G Klassifisering av soner. ""II"" betegner at verktøyet er godkjent for alle områder unntatt i gruver. ""2"" viser til verktøyets kategori, i dette tilfellet at det er klassifisert for de nest farligste områdene. ""G"" betegner miljøet, i dette tilfellet gass, damp og tåke.
Ex Eksplosjonsvern basert på europeiske Ex-forskrifter.
ia Type eksplosjonsvern, i dette tilfellet er energien i et verktøy eller en kontakt redusert til et ufarlig nivå.
IIC Gassgruppe. ""IIC"" betyr kompatibilitet med den farligste gassgruppen.
T4 Temperaturklassen er maksimumstemperaturen en overflate kan ha.
  Eksempel på Factory Mutual-klassifisering: Fluke 707ex er FM-klassifisert N.I. Klasse 1, Div. 2, gruppene A-D, T4.
Godkjent-stempel fra Factory Mutual.
N.I. Ikke-brennbart apparat, den interne energien er begrenset slik at et spesifisert miljø ikke kan antennes ved bruk av dette.
Klasse I Til bruk med gasser, damp og væsker (ikke støv, fibre eller filspon).
Div. 2 Sertifisert for bruk i sone 2, der eksplosive miljøer vanligvis ikke forekommer, men kan forekomme i korte perioder i sjeldne tilfeller.
Gruppene A-D Godkjent for bruk med eksplosive gasser som definert av gruppene A-D, inkludert acetylen, hydrogen og propan.

Andre ressurser

Programmet merknader:

CENELEC, KEMA sertifisering Backgrounder »
Et kort Søk på ATEX og dens innvirkning på amerikanske »
Feilsøking prosessen looper i potensielt eksplosive atmosfærer »
Kalibrere trykk Transmitters og brytere i potensielt eksplosiv Atmospheres »

Produktet Datablader:

707Ex Egensikker Loop Calibrator »
718Ex Egensikker trykk calibrator »
725Ex multifunksjons prosess Calibator »

Important Industry Links


Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., (US) »
Electrical Contractors Association (UK) »
Dept. of Trade & Industry (UK) »
Institution of Electrical Engineers (UK) »
Health and Safety Commission (UK) »
European Commission »
Canadian Standards Association »
Factory Mutual (Canada & U.S.) »
International Electrotechnical Commission »
KEMA Registered Quality Nederland BV (KEMA – Europe) »
National Fire Protection Association (U.S) »
U.S. Department of Labor  Occupational Safety & Health Administration »
ZELM Ex e.K. (Europe) »
Startside  |  Nettstedskart  |  Programvarelisens  |  Personvern  |  Bruksvilkår  |  Vilkår og betingelser  © 1995 - 2018 Fluke Corporation