Keep your world up and running.
Startside  |  Løsningssentre  |  Anleggsvedlikehold  |  Forebyggende vedlikehold  |  Termografi

Forebyggende vedlikehold:

Termografi

Infrarøde termokameraer er det viktigste verktøyet i et program for forebyggende vedlikehold. Endringer i temperatur er en viktig parameter ved utstyrsovervåking, og siden termografi er kontaktfritt, kan teknikere raskt måle utstyrstemperaturen uten å avbryte driften. Termografiens store fordel ligger i enhetsmåling kontra punktmåling.

I motsetning til et infrarødt termometer som bare registrerer temperatur på ett enkelt punkt, kan et termokamera registrere en gjenstands fullstendige temperaturprofil som et todimensjonalt bilde. Teknikeren kan deretter evaluere både kritiske komponenter og hele enhetens overflatevarme, eller sammenligne en velfungerende enhet med en problematisk enhet for raskt å fastslå hva som bør undersøkes. Termokameraer kan også lagre tidligere og nåværende bilder for sammenligning, og laste opp bilder til en sentral database.

Vanlige bruksområder

  • Overvåke og måle lagertemperaturer i store motorer eller annet roterende utstyr.
  • Identifisere varme punkter i elektronisk utstyr.
  • Identifisere lekkasjer i forseglede beholdere.
  • Finne dårlig isolasjon i prosessrør eller annet isolert utstyr.
  • Finne dårlige termineringer i kraftige elektriske kretser.
  • Lokalisere overbelastede effektbrytere i strømpaneler.
  • Identifisere sikringer som har nådd eller er nær nominell kapasitet.
  • Identifisere problemer med bryterpaneler.
  • Registrere avlesninger av prosesstemperatur.

Bruksområde – motordriftstemperatur

Da en papirfabrikk hadde problemer med en pumpekontrollenhet, viste termisk bildebehandling at en av de trefasede strømlinjene hadde gått varm. Dette indikerte at enheten trakk for mye strøm gjennom denne linjen. Vedlikeholdspersonell forsøkte å reparere pumpekontrolleren, men påfølgende termisk bildebehandling for å evaluere reparasjonene viste at nå hadde to linjer gått varme.

Vedlikeholdsavdelingen gjennomførte en ny reparasjon, men nå gikk alle tre linjene varme. Dermed valgte de å skifte ut hele enheten. Alle testene og reparasjonsforsøkene fant sted før det oppstod en katastrofal feil. Ingen produksjonstid gikk tapt, og ingen produksjonsmaterialer ble skadet eller tapt. I et vellykket program for forebyggende vedlikehold som omfatter termisk bildebehandling, iverksetter man tiltak for å korrigere små problemer før de blir større.

Important Resources

Other Resources

Predictive maintenance overview »
Applying infrared thermography to predictive maintenance »

Links

Fluke Ti25 Thermal Imager »

Forebyggende vedlikehold »

Lær mer om bruk av forebyggende vedlikehold.

Nettkvalitet »
Termografi »
Loggemultimetre med programvare »
Isolasjonstestere »
Infrarøde termometre »

Startside  |  Nettstedskart  |  Programvarelisens  |  Personvern  |  Bruksvilkår  |  Vilkår og betingelser  © 1995 - 2018 Fluke Corporation