Keep your world up and running.
Startside  |  Løsningssentre  |  Anleggsvedlikehold  |  Forebyggende vedlikehold  |  Nettkvalitetsverktøy

Forebyggende vedlikehold:

Nettkvalitetsverktøy

Produktivitet er nøkkelen til overlevelse i dagens globale og konkurransepregede marked, og dårlig nettkvalitet kan være svært skadelig for driften av et anlegg. Nettkvalitetsproblemer kan føre til prosess- og utstyrsfeil eller produksjonsstans, og konsekvensene kan strekke seg fra altfor høye energikostnader til fullstendig stans i arbeidet.

Flukes nettkvalitetsinstrumenter kan hjelpe deg med å avdekke skjulte kostnader, beskytte utstyr mot skadelige tilstander, redusere uforutsett nedetid og unngå kostbare avgifter på overforbruk av strøm.

Vanlige bruksområder

Flukes nettkvalitetsinstrumenter gir deg innsikt i kvaliteten på nettspenningen og gjør deg i stand til å finne problemer raskt og enkelt. Kritiske målinger for økt produktivitet omfatter spenningsubalanse, harmonisk forvrengning, økt fasestrøm, spenningsfall, toppetterspørsel og effektfaktor. Ved å oppdage disse problemene tidlig kan du forlenge levetiden til utstyr som trefasemotorer og transformatorer, og redusere tilknyttet nedetid.

Når du vurderer alle disse kostnadene i tillegg til muligheten til å unngå avgifter på overforbruk av strøm, er det enkelt å se at du ved å inkludere nettkvalitet i det forebyggende vedlikeholdet kan øke produktiviteten betraktelig.

Bruksområde – harmonisk forvrengning

Harmonisk forvrengning er ett av mange bruksområder for forebyggende vedlikehold knyttet til nettkvalitet. Harmonisk forvrengning er en normal konsekvens av et nettsystem som forsyner elektroniske belastninger som datamaskiner, frekvensomformere, elektroniske belysningsballaster og kontrollsystemer. Harmonisk forvrengning kan føre til høy nøytral strøm, skadelig varme i motorer og transformatorer og redusert effektivitet. Nettkvalitetsinstrumenter fra Fluke kan brukes til å måle harmonisk forvrengning i viktig utstyr i løpet av minutter, slik at du kan finne problemet før det fører til kostbare utstyrsfeil.

Se Fluke-brukertipsartiklene "Kostnadene forbundet med dårlig nettkvalitet" og "Seks måter å redusere kostnader på med effektanalysatoren 434".

Important Resources

Other Resources

Predictive Maintenance Overview »
Applying power quality measurements to predictive maintenance »
The Costs of Poor Power Quality »
Six simple ways to reduce costs with a Fluke 434 Power Quality Analyzer »

Links

Fluke 430 Series Three-Phase Power Quality Analyzers »
Calculate the cost of Power Quality Problems »

Forebyggende vedlikehold »

Lær mer om bruk av forebyggende vedlikehold.

Nettkvalitet »
Termografi »
Loggemultimetre med programvare »
Isolasjonstestere »
Infrarøde termometre »

Startside  |  Nettstedskart  |  Programvarelisens  |  Personvern  |  Bruksvilkår  |  Vilkår og betingelser  © 1995 - 2018 Fluke Corporation