Keep your world up and running.
Home  |  Services  |  Recycleprogramma  |  Home

Productterugneem- en recycleprogramma

Fluke heeft in Europa een officieel productafvoerprogramma ingesteld, dat het terugnemen en recyclen van de producten omvat en dat voldoet aan EU-richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ook bekend als de 'AEEA-richtlijn'.

In dit programma worden instructies voor uzelf gegeven die het innemen en recyclen van producten vereenvoudigen. Via dit programma geretourneerde apparatuur wordt op een milieuvriendelijke wijze afgevoerd met processen die voldoen aan de vereisten van de AEEA-richtlijn of deze overtreffen. Dit programma is bedoeld voor Fluke-klanten die in het bezit zijn van Fluke-producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt.

De richtlijnen van het programma zijn als volgt:

 • Fluke accepteert elektronische test-, meet- en bewakingsapparatuur van Fluke en de dochterondernemingen van Fluke, met of zonder het standaard-AEEA-symbool met de 'afvalbak'.
 • Voor het retourneren van elektrische en elektronische apparatuur is voorafgaande toestemming van Fluke nodig. De toestemming (= AEEA-registratienummer) kunt u als distributeur op uw facturen terugvinden. Als eindgebruiker kunt u hiervoor uw distributeur raadplegen.
 • Als het te retourneren product een systeem betreft dat moet worden gedemonteerd, is de klant verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met het demonteren en verwijderen van het systeem.
 • Neem voor overige vragen over de conformiteit van Fluke-producten met de milieuvoorschriften contact met ons op via e-mail.

Milieubescherming - recycleprogramma van Fluke

Welkom bij het recycleprogramma van Fluke. Het programma van Fluke biedt Fluke-klanten een milieuvriendelijke oplossing voor het retourneren en recyclen van hun technologische bedrijfsmiddelen van Fluke, die voldoet aan de huidige en toekomstige regionale richtlijnen. Het recycleprogramma van Fluke is gemakkelijk te gebruiken. Het is zodanig gestructureerd, dat het verwerken, herstellen en recyclen van Fluke-producten zo min mogelijk belastend is voor het milieu en gepaard gaat met zo min mogelijk kosten. Het neemt de verantwoordelijkheid van de gebruiker over voor het beheer van verouderde en gebruikte apparatuur. Fluke heeft zijn diensten uitbesteed aan B2B Compliance. Volg gewoon deze eenvoudige stappen om te beginnen:
 1. Bekijk welke apparatuur u wilt retourneren naar Fluke 
 2. Deïnstalleer en verpak uw apparatuur
  • Verwijder de batterijen, indien van toepassing 
  • Wis de opgeslagen gegevens, indien van toepassing 
 3. Neem contact op met Fluke of B2B Compliance om een afspraak te maken voor het retourneren of ophalen 

Veelgestelde vragen (FAQ) - kernpunten van het programma

V. Is het recycleprogramma wereldwijd van kracht?

A. Het programma is momenteel alleen van kracht in de Europese Unie. Kijk op de website voor de beschikbaarheid in uw regio.

V. Hoe wordt het recycleprogramma van Fluke beheerd?

A. In het kader van dit programma kunnen Fluke-klanten test-, meet- en bewakingsapparatuur van Fluke of een dochteronderneming van Fluke opsturen naar een aangegeven locatie voor verwerking, herstel en recycling.

V. Wat gebeurt er met de geretourneerde apparatuur?

A. De apparatuur die via dit programma wordt geretourneerd aan Fluke, wordt op milieuvriendelijke wijze verwerkt, met processen die voldoen aan alle toepasselijke richtlijnen voor het afvoeren van elektronica, bijv. de AEEA-richtlijn van de EU.

V. Wie betaalt de kosten voor recycling en transport?

A. Fluke betaalt alle kosten voor de recycling. Het hangt af van de consolidatie en het volume van het transport, of Fluke de transportkosten voor retourzendingen voor zijn rekening neemt. Een statiegeldsysteem is economisch niet uitvoerbaar en is onpraktisch. Het beheer van een dergelijk systeem zou een enorme belasting voor ons verkoopprogramma zijn en zou onze kosten of prijzen doen stijgen.

V. In hoeverre is mijn bedrijf aansprakelijk voor producten die via dit programma worden geretourneerd? 

A. U wordt gevrijwaard van alle aansprakelijkheid voor alle apparatuur die via dit programma wordt geretourneerd (of uw bedrijf wordt gevrijwaard van elke vorm van toekomstige aansprakelijkheid voor de apparatuur). Bij retourzending gaat Fluke ervan uit dat de gebruiker heeft voldaan aan de wetgeving van de desbetreffende lidstaat wat betreft veiligheid, gevaarlijke stoffen, enz.

V. Voor welke producten geldt deze service?

A. Fluke accepteert test-, meet- en bewakingsapparatuur van Fluke en de dochterondernemingen van Fluke in de landen waarvoor dit programma geldt. Instrumenten van concurrenten worden uitsluitend op het moment van aankoop van gelijksoortige instrumenten van Fluke geaccepteerd; per Fluke-instrument dat wordt aangekocht, kan één gelijksoortig instrument van een concurrent worden ingeleverd.

Opmerking: de termen 'afvoer', 'afgevoerd' en 'verwerking' verwijzen naar de behandeling, het herstel, het recyclen en het op milieuvriendelijke wijze afvoeren van afgedankte Fluke-apparatuur.

Voorwaarden 

 • Door het indienen van een verzoek voor recycling gaat de klant akkoord met de volgende voorwaarden: het geretourneerde product mag niet zijn verontreinigd met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of het milieu.
 • De klant is verantwoordelijk voor het wissen van alle gevoelige gegevens en verwijdering van eventuele batterijen in of op de apparatuur of gegevensdragers die worden geretourneerd aan Fluke.
 • Verpakking - alle producten dienen te zijn verpakt in een doos, gelabeld met het toestemmingsnummer voor retourzending, en gereed te zijn om te worden opgehaald.
 • Kosten voor recycling - Fluke neemt alle recyclingkosten voor zijn rekening die verband houden met het behandelen, herstellen, recyclen en op milieuvriendelijke wijze afvoeren van het product dat via dit programma is teruggestuurd.
 • Transportkosten:
  - Eindgebruikers: u wordt verzocht uw instrumenten te retourneren naar een vooraf aangewezen adres, omdat een statiegeldsysteem financieel onhaalbaar en onpraktisch is.
  - Distributeurs: op basis van volume, geconsolideerd >100 kg of 1 m3, met een maximumfrequentie van eenmaal per maand -- Fluke regelt het ophalen.
 • Overdracht - de eindgebruiker/klant draagt alle eigendomsrechten en de rechten op het behandelen, herstellen, recyclen en op milieuvriendelijke wijze afvoeren van het gerecyclede product vrij van toekomstige bezwaring over aan Fluke. De eindgebruiker/klant verklaart dat hij beschikt over de vrije en verhandelbare eigendomstitel voor het product dat wordt geretourneerd aan Fluke.
 • De klant is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het identificeren en verzenden van onjuiste producten.
 • Fluke is niet aansprakelijk voor onterechte verzending van een product en garandeert op geen enkele wijze dat een dergelijk product kan worden geretourneerd aan de klant.
 • De klant is verantwoordelijk voor naleving van de toegezonden instructies. Als dit niet gebeurt, kan Fluke niet aansprakelijk worden gesteld als de desbetreffende instrumenten in andere inzamelprogramma's terechtkomen.

Fluke heeft zijn diensten uitbesteed aan B2B Compliance.

Retouraanvraag starten »

Contactgegevens

Contact opnemen met uw plaatselijke Fluke-servicecentrum »
Home  |   Overzicht van de site  |   Fluke SLA  |  Privacyverklaring  |   Gebruiksvoorwaarden van Fluke  |   Verkoopvoorwaarden   |   Servicevoorwaarden © 1995 - 2018 Fluke Corporation