Keep your world up and running.
Home  |  Oplossingscentra  |  Motoren en Aandrijvingen  |  Home

Oplossingscentrum voor motoren en aandrijvingen

Bij de meeste machines zijn motoren en aandrijvingen kritische elementen. Ze worden steeds complexer en technisch ingewikkelder, waardoor soms moeilijk is vast te stellen wat de oorzaak van een storing is; de machine kan dan niet optimaal blijven werken. Gebruik dit oplossingscentrum als bron van informatie voor het oplossen van alle problemen met motoren en aandrijvingen. Hier vindt u toepassingsadviezen, casestudies met problemen van andere gebruikers, een online-discussieforum, video's en andere informatie die u helpen deze complexe en belangrijke problemen op te lossen.

Belangrijkste instrumenten voor motoren en aandrijvingen

Fluke 376 True-RMS-AC/DC-stroomtang met iFlex™ »
Fluke 1587/MDT geavanceerde probleemoplossingskit »
Fluke 1507 isolatietester »
Fluke Ti32 industriële, commerciële warmtebeeldcamera »
Fluke 435 driefase-Power Quality Analyzer »
Fluke 87 V multimeter »
Fluke 289 industriële multimeter met logfunctie en TrendCapture »
Fluke 124 industriële ScopeMeter »
Fluke 355 AC/DC-TRMS-stroomtang »

Productdemo's

Virtuele demonstratie 3D van de Fluke 376 (.swf) » Virtuele demonstratie 3D van de Fluke 381 (.swf) » Virtuele demonstratie van de Fluke 430 (.swf) »
Virtuele demonstratie van de Fluke 1587 (.swf) »

Voorspellend onderhoud  »

Meer over voorspellend onderhoud.

Netvoedingskwaliteit »
Thermografie »
Multimeters met logfunctie met software »
Isolatietesters »
Infraroodthermometers »

Rendementscalculators

Deze tools helpen u bij het berekenen van het rendement van uw installatie wanneer u een programma voor netvoedingskwaliteit of warmtebeeldtechniek implementeert.

Productrendementscalculators (.swf) »
Rendementscalculator voor voorspellend onderhoud (.swf) »
Calculator voor voorspellend onderhoud downloaden (.exe) »

5 zaken waarmee u rekening moet houden bij de aankoop van een stroomtang

Leer hoe u de juiste stroomtang voor uw toepassingen, uw manier van werken, uw budget en uw werkzaamheden kunt kiezen.

Fluke Nation

Online community forum where you can talk with your peers.

More information »

Toepassingsadviezen

Gebruik deze toepassingsadviezen en casestudies om meer te weten te komen over het verbeteren van uw efficiency.

Is it the drive, motor, or load?* (Ligt het aan de aandrijving, de motor of de belasting?) (.pdf) »
Optimizing electric motor efficiency (Rendement van elektromotoren optimaliseren) (.pdf) »
Best practices for checking phase rotation (Aanbevelingen voor het controleren van faserotatie) (.pdf) »

Veiligheid

Don't risk CAT IV areas without the
right leads (Meet niet in CAT IV-omgevingen zonder de juiste meetsnoeren) (.pdf) »

Think 'Test Instruments' when you think of personal protective equipment (PPE) (Denk bij persoonlijke beschermingsmiddelen aan 'Meetinstrumenten') (.pdf) »

Basisprobleemoplossing

The ABCs of DMMs - Meter features and functions explained (Het ABC van DMM's - Kenmerken en functies van digitale multimeters) (.pdf) »
Toepassingsadviezen voor digitale multimeters »
Checking voltage-frequency ratio on variable-speed drives with the Fluke ScopeMeter 190 Series (Controleren van de spanning-frequentieverhouding bij frequentiegeregelde aandrijvingen met de Fluke ScopeMeter 190-serie) (.pdf) »
Demystifying variable frequency drive anomalies with ScopeMeter (Ontraadselen van afwijkingen in frequentiegeregelde aandrijvingen met een ScopeMeter) (.pdf) »

Netvoedingskwaliteit

Basic power quality methodology and common culprits (Basismethodiek voor netvoedingskwaliteit en de gebruikelijke boosdoeners) (.pdf) »
Three-Phase Motor Failure (Defecte driefasemotor) (.pdf) »
Toepassingsadviezen voor netvoedingskwaliteit »

Warmtebeeldtechniek

Implementing an infrared thermography maintenance program (Het implementeren van een onderhoudsprogramma voor infrarood-thermografie) (.pdf) »
Thermal, electrical and insulation tests for motors and drives (Thermische, elektrische en isolatietests voor motoren en aandrijvingen) (.pdf) »
Inspecting Electric Motors (Elektromotoren inspecteren) (.pdf) »
Motor control center  »
Toepassingsadviezen voor warmtebeeldtechniek »

Voorspellend onderhoud

Toepassingsadviezen voor voorspellend onderhoud »

Witboeken

Witboek Inleiding tot trillingen (.pdf) »

Leer te begrijpen wat uw machine u wil zeggen. Onderhoudsprofessionals beschikken over een waardevolle nieuwe manier om niet alleen te luisteren maar om mechanische problemen op te sporen en op te lossen: de Fluke 810 trillingsmeter.
Witboek Inleiding tot de Fluke 810 trillingsmeter (.pdf) »

Video's

Inleiding tot de Fluke 810 trillingsmeter (.swf) »

Fluke Publicaties

Bekijk Fluke Publicaties »

Witboeken

Witboek Inleiding tot trillingen (.pdf) » Witboek Inleiding tot de Fluke 810 trillingsmeter (.pdf) »
Home  |   Overzicht van de site  |   Fluke SLA  |  Privacyverklaring  |   Gebruiksvoorwaarden van Fluke  |   Verkoopvoorwaarden   |   Servicevoorwaarden © 1995 - 2018 Fluke Corporation