Keeping your world up and running.
Startside  |  Services  |  Kalibrering og reparation Services  |  Home

Kalibrering og reparation Services

CalNet®:Den europæiske specialist i kalibrering

Fluke har sine egne kalibreringslaboratorier i Storbritannien, Holland og Tyskland, og virksomheden har desuden autoriserede servicepartnere i de fleste andre lande i Europa. Alle disse kalibreringslaboratorier arbejder sammen som et enkelt kalibreringsnetværk: CalNet.

CalNet kan udstede de kalibreringscertifikater, du har brug for i forbindelse med overholdelsen af ISO 9000-standarder. CalNet garanterer sporbarhed og adgang til de bedste kalibreringsfaciliteter, der er tilgængelige i netværket. På grund af den konstante informationsudveksling og sammenligning af standarder inden for netværket øges sporbarheden, mens usikkerheden reduceres.

CalNet kan hjælpe dig med at overholde de kalibreringsmæssige krav til udstyr fra Fluke så vel som produkter fra andre producenter. Det er et netværk, som giver dig nogle reelle nøglefordele:

  • CalNet-laboratorierne er godkendte af og kan spores tilbage til nationale standardiseringsorganer.
  • De enkelte laboratorier udgør et led i kæden i et aktivt netværk. Deling af informationer, ekspertise og de samme kvalitetsstandarder.

Behovet for kalibrering er direkte relateret til de specifikke opgaver, der udføres ved hjælp af vores udstyr. CalNet kan give dig services, der er tilpasset til dine behov, f.eks.:

  • Udførelse af verificeringskontrol for simpelt testudstyr. CalNet-mærkaten, som anbringes på dit instrument efter testen, garanterer, at instrumentet fungerer som angivet.
  • CalNet-certifikat inklusive en kalibreringsrapport. Når du har brug for at kende de nøjagtige resultater af kalibreringen.
  • Nationalt kalibreringscertifikat, hvis du har brug for direkte sporbarhed tilbage til nationale standardiseringsorganer.
  • CalNet tilbyder komplet lagerstyring og vedligeholdelse af dit installerede test- og måleudstyr, herunder udstyr fra andre producenter. Én adresse til alle dine behov for service og vedligeholdelse af udstyr.

Fluke kan udføre kalibreringer på flere forskellige måder, så du kan vælge den kalibrering, som giver det bedste match til dit kvalitetssystem i forhold til prisen. Kalibreringerne er inddelt i 4 niveauer, der hver har deres egen procedure. Detaljerede oplysninger følger her.

Kalibreringsniveauer

CalNet

Sporbar kalibrering med certifikat. Der udføres justeringer, hvis punkterne er ved 70 % af specifikationen eller dårligere. Hvis punkter ligger uden for specifikationen, leveres en rapport med måledata inden justeringen.

CalNet+

Sporbar kalibrering med certifikat og en rapport med måledata. Der udføres justeringer, hvis punkterne er ved 70 % af specifikationen eller dårligere. Hvis punkter ligger uden for specifikationen, leveres en rapport med måledata inden justeringen.

Calintl

Akkrediteret kalibrering (RvA K013 osv.) med et certifikat og en rapport med måledata. Der bliver ikke udført nogen justeringer. For hvert punkt vises måleusikkerheden.

Calintl+

Akkrediteret kalibrering (RvA K013 osv.) med et certifikat og en rapport med måledata før og efter en eventuel justering. For hvert punkt vises måleusikkerheden.

Udstyrstyper

Inden for CalNet-strukturen kan Fluke kalibrere det meste elektriske udstyr og temperaturudstyr fra alle producenter.

Nedenfor vises en oversigt over de forskellige udstyrstyper.

Forstærkere
Kalibratorer
Kondensatorer
Konduktivitetstestere
Tællere
Strømprober
Strømkilder
Strømmetre
Dataloggere
Dekademodstande
Jordafledningstestere
Jordtestere
Funktionsgeneratorer
HøjspændingstestereTesters
Luftfugtighedstestere
Induktorer
Isoleringstestere
LCR-metre
MegOhmMetre
Multimetre
Oscilloskoper
Ovne
Mønstergeneratorer
Recordere
Modstande
Shunte
Tachometre
Temperaturkalibratorer
Temperaturprober
Termometre
Vektorskoper
Videogeneratorer
Voltmetre
Wattmetre

Her kan du finde en oversigt over de præcise mængder og usikkerheder »

Onsite-kalibrering

For et stort antal enheder er den logistiske proces til indsamling, pakning, afsendelse og modtagelse samt returnering til brugeren meget tidskrævende. Dette kan tage op til 5 arbejdsdage, hvor udstyret ikke er tilgængeligt for brugeren. Derfor tilbyder Fluke dig muligheden for at kalibrere udstyret på dit eget arbejdssted.

Fluke (UK) tilbyder en "Onsite"-mulighed for industriprodukter fra Fluke og Robin.

  • Industriprodukter fra Fluke og Robin

    Vi har adgang til teknikerteams med et komplet sæt kalibreringsstandarder. Alle kalibreringer kan så koncentreres i én eller flere perioder. Udstyret bliver på dit arbejdssted, og behandlingstiden for brugeren er altid maks. en dag.

Kalibreringerne udføres på samme måde som på værkstedet, og de vil også være fuldt ud administrativt afsluttede. Dette betyder en mærkat på udstyret, et certifikat og en komplet liste over alle udførte kalibreringspunkter, med statusoplysninger på typenummerniveau. Denne liste kan også leveres som en datafil, så dit administrationssystem kan opdateres automatisk.

For noget udstyr kan det af tekniske årsager muligvis ikke lade sig gøre at udføre kalibreringen på dit arbejdssted. For dette udstyr bliver kalibreringen på vores værksted fuldt ud koordineret af vores tekniker. Dette gælder også for udstyr, som vi kan udlicitere for dig. Fordelene for dig er mindre logistisk arbejde, behandlingstider, der er så korte som muligt, og direkte kontakt med vores tekniker.

Til onsite-kalibreringen kræves kun et lokale til installationen af vores kalibreringsstandarder og en koordinator, der kan levere udstyret.

Styring af aktiver

Fluke kan selv kalibrere størstedelen af det elektriske udstyr. Men Fluke er også det rigtige valg til styring af dine samlede aktiver.

Fluke kan på effektiv måde udlicitere alle kalibreringer og reparationer, som vi ikke selv kan udføre, så andre leverandører kan udføre dem. Fluke har derfor samarbejdsaftaler med et antal velkendte leverandører, f.eks. Agilent Technologies B.V., Tektronix og Rohde & Schwarz.

Fluke råder desuden over en stor database med leverandører, som kalibreringer og reparationer med jævne mellemrum bliver udliciteret til. Alt det udliciterede arbejde bliver fuldt ud administreret af Fluke. Vores system indeholder kalibreringsoplysninger om dette udstyr. På denne måde kan vi tydeligt rapportere om de samlede aktiver.

Reparation til faste priser

Det meste af udstyret kan repareres til en fast pris. Den faste pris dækker materialerne, timesatser, opgraderinger og en CalNet-verificeringsmærkat med verificeringsdatoen.

Undtagelser fra de faste priser er transportskader, skader, der opstår som følge af ukorrekt brug, rør, batterier, akkumulatorer og tilbehør.

Reparation med tid og materialer

Reparationer kan udføres på basis af tidsforbrug og materialer. I dette tilfælde afgiver vi et pristilbud efter at have undersøgt enheden. Hvis der af en eller anden grund bliver fundet flere fejl, forbeholder vi os retten til at ændre prisen på reparationen.

Prioriteret reparation

Mod et tillæg til reparationsprisen kan vi tilbyde hurtig reparation. Enheden vil blive den næste, der repareres, og den vil blive afsendt med én dags ekspeditionstid.

Reparation via udskiftning

Hvis en reparation af økonomiske eller tekniske årsager ikke længere er mulig, tilbyder vi dig en erstatningsenhed til specialpris.

Quick Links

Relaterede anvendelsesnoter

Fluke ISO 9001(.pdf) »
Om Fluke kalibreringscertifikater
(.pdf) »

Kalibreringsomkostninger og kvalitet (.pdf) »

Serviceprogrammer

Kundesupport »

Online RMA

Online RMA og servicetilbud »
Hjem  |  Oversigt over websted  |  Fluke SLA  |  Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Betingelser for brug  |  Vilkår og betingelser
© 1995 - 2018 Fluke Corporation