Keeping your world up and running.
Startside  |  Løsningscentre  |  motorer og drev  |  Home

Løsningscenter for motorer og drev

Motor og drev er kritiske elementer i de fleste maskiner. De bliver hele tiden mere komplekse og tekniske, så det nogen gange er vanskeligt at afgøre, hvad der forårsager en fejl, og holde motoren kørende ved maksimal effektivitet. Benyt dette løsningscenter som en hjælp til alle problemer med motorer og drev. Her kan du finde anvendelsesnoter, case-studier med andre brugere, et diskussionsforum online, videoer og andre ressourcer, der kan hjælpe dig med at håndtere komplekse og vigtige problemstillinger.

Primære motor- og drev-produkter

Fluke 376 sand RMS AC/DC tangmeter med iFlex™ »
Fluke 1587/MDT avanceret sæt »
Fluke 1507 isolationstester »
Fluke Ti32 Industrielt-kommercielt
termisk kamera »

Fluke 435 trefaset spændings-
kvalitetsanalysator »

Fluke 87 V Multimeter »
Fluke 289 industrielt lognings-
multimeter med TrendCapture »

Fluke 124 industrielt ScopeMeter »
Fluke 355 AC/DC SAND RMS
tangmeter  »

Produktdemonstrationer

3D Virtuel demonstration af Fluke 376 (.swf) »
3D Virtuel demonstration af Fluke 381 (.swf) »
Virtuel demonstration af Fluke 430 (.swf) »
Virtuel demonstration af Fluke 1587 (.swf) »

Forebyggende vedligeholdelse »

Få mere at vide om forebyggende vedligeholdelsesanvendelser.

Spændingskvalitet »
Termografi »
Logningsmultimetre med software »
Isolationstestere »
Infrarøde termometre »

Regnemaskiner til investeringsudbytte

Disse værktøjer hjælper dig til at udregne udbyttet for din anlæg, hvis du implementerer et spændingskvalitets- eller termisk billedoptagelsesprogram.

ROI-beregnere til produkter (.swf) »
ROI-beregnere til forebyggende vedligeholdelse (.swf) »
Download beregner til forebyggende vedligeholdelse (.exe) »

5 ting, der bør overvejes ved køb af en tang

Lær at vælge den rigtige tang til dine anvendelser, din arbejdsform, dit budget og din opgave.

Fluke Nation

Online community forum where you can talk with your peers.

More information »

Anvendelsesnoter

Brug disse anvendelsesnoter og casestudier til at få mere at vide om, hvordan du forbedrer din effektivitet.

Er det drevet, motoren eller belastningen (.pdf) »
Optimering af effektiviteten af elektriske motorer (.pdf) »
Bedste arbejdsrutiner angående kontrol af fasefølge (.pdf) »

Sikkerhed

Undgå risiko for KATI V områder uden de
korrekte ledninger (.pdf) »

Tænk 'testinstrumenter', når du tænker på personligt beskyttelsesudstyr (.pdf) »

Grundlæggende fejlfinding

ABC-hæfter med forklaringer på digitale multimetres egenskaber og funktioner (.pdf) »
Anvendelsesnoter for DMM'er »
Kontrol af forholdet mellem spænding og frekvens på frekvensomformere med Fluke ScopeMeter 190-serien (.pdf) »
Afmystificering af anomalier på frekvensomformere med ScopeMeter (.pdf) »

Spændingskvalitet

Grundlæggende spændingskvalitetsmetodologi og almindelige "skyldige". (.pdf) »
Fejl på trefasede motorer (.pdf) »
Anvendelsesnoter for spændingskvalitet »

Termisk billedoptagelse

Implementering af et infrarødt termografivedligeholdelsesprogram (.pdf) »
Termisk, elektrisk og isolationstest for motorer og drev (.pdf) »
Inspektion af elektriske motorer (.pdf) »
Motorstyringscenter »
Anvendelsesnoter for termisk billedoptagelse »

Forebyggende vedligeholdelse

Anvendelsesnoter om forebyggende vedligeholdelse »

Hvidbøger

Hvidbog med introduktion til vibration (.pdf) »

Lær at forstå, hvad din maskine siger. Vedligeholdelseseksperter har en ny værdifuld metode til ikke blot at lytte til, men også finde mekaniske problemer og løsninger: Fluke 810 Vibrationstester.
Hvidbog med introduktion til Fluke 810 Vibrationstester (.pdf) »

Videoer

Introduktion til Fluke 810 Vibrationstester (.swf) »

Fluke nyhedsbreve

Se Fluke nyhedsbreve »

Hvidbøger

Hvidbog med introduktion til
vibration (.pdf) »

Hvidbog med introduktion til Fluke 810 Vibrationstester (.pdf) »

Motors and Drives Selector Tools

Clamp selector »
Digital multimeter selector »
Thermal imager selector »

Motor and Drives Selector Resources

AC and AC/DC current clamp
selector (.pdf) »

Cases, holsters and hangers (.pdf) »
Temperature accessory
selector (.pdf) »

Test leads, clips and probes selector (.pdf) »
Hjem  |  Oversigt over websted  |  Fluke SLA  |  Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Betingelser for brug  |  Vilkår og betingelser
© 1995 - 2018 Fluke Corporation