Keeping your world up and running.
Startside  |  Løsningscentre  |  Egensikkerhed  |  Startside

Egensikkerhed

Hvad betyder "egensikker"? »

Hvilke brancher er egensikre produkter designet til? »

Hvad er de tre nøgleelementer ved forbrænding? »

Hvilke regulativer og retningslinjer findes der? »

Autorisationsudstedende organer, eksempler »

Hvad betyder produktets klassificeringssystemer? »

Fluke egensikre produkter


707Ex egensikker sløjfekalibrator »

718Ex egensikker trykkalibrator »

725Ex multifunktionsproceskalibrator »

Fluke 87V Ex - det egensikre sande RMS multimeter »


Hvad betyder "egensikker"?

En beskyttelsesmetode, der anvendes i potentielt eksplosive atmosfærer. Certificerede egensikre værktøjer er designet til at forhindre frigivelse af så stor mængde energi, at det kan fremkalde antændelse af brændbart materiale. Egensikringsstandarderne gælder for alt udstyr, der kan danne en eller flere af en række definerede potentielle eksplosionskilder.

 • Elektriske gnister
 • Elektriske lysbuer
 • Flammer
 • Varme overflader
 • Statisk elektricitet
 • Elektromagnetisk stråling
 • Kemiske reaktioner
 • Mekanisk stød
 • Mekanisk friktion
 • Kompressionstænding
 • Akustisk energi
 • Ioniseringsstråling

Hvilke brancher er egensikre produkter designet til?

 • Petrokemisk industri
 • Olieplatforme og raffinaderier
 • Lægemiddelbranchen
 • Rørledninger
 • Ethvert miljø, hvor der kan være eksplosive gasser eller dampe

Forbrændingens tre nøgleelementer er:

 • Brændbart materiale (gasser, partikler/støv)
 • Ilt/luft
 • Antændingskilde

Denne kombination er meget almindelig inden for den kemiske og petrokemiske industri samt den farmaceutiske branche. Nedenstående eksempler på den mængde brændbart materiale, der kræves for at starte en antænding, viser, hvor lidt der skal til for at udgøre en fare for arbejderne.

Stof

under eksplosionsgrænsen (volumen %)

Acetylen 2,3
Ethylen 2,3
Benzin ~0,6
Benzol 1,2
Naturgas 4,0 (7,0)
Fyringsolie/diesel ~0,6
Methan 4,4
Propan 1,7
Carbondisulfid 0,6
Hydrogen 4,0

Hvilke regulativer og retningslinjer findes der?

ATEX (Europa)

Den Europæiske Unions 94/9/EF-direktiv, almindeligvis kaldet ATEX ("Eksplosive atmosfærer"), det primære direktiv i Europa vedrørende beskyttelsessystemer og udstyr, der er beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer. Er beregnet på at fungere som et totalt harmoniseringsdirektiv, der fastsætter vigtige krav vedrørende sundhed og sikkerhed, og på at erstatte eksisterende divergerende national og europæisk lovgivning.

Dette direktiv blev påbudt for elektrisk og elektronisk udstyr til brug i eksplosionsfarlige miljøer solgt i EU fra 1. juli 2003.

Over hele verden bliver der vedtaget lovgivning, der er afledt af ATEX.

NEC (USA)

National Electrical Code (NEC) er grundlaget for alle elektriske bestemmelser i USA. Klassificeringer og relateret produktmærkning vedr. farlige områder er dækket af NEC 500 og 505. Fortolkninger af NEC 500, en bestemmelse, der har eksisteret længe, anvendes over hele verden (uden for Europa). NEC 505 svarer til ATEX.


Autorisationsudstedende organer, eksempler

Factory Mutual

Factory Mutual Research, der administreres af Factory Mutual (FM) Global, har opstillet retningslinjer for certificeringen af udstyr, der anvendes i potentielt eksplosive atmosfærer.

Canadian Standards Association (CSA)

Godkendelsesmyndighed for nordamerikanske bestemmelser med base i Toronto, Canada.
 

ZELM

Europæisk ATEC autorisationsudstedende organ, placeret i Tyskland.
 

KEMA

Europæisk ATEX autorisationsudstedende organ, placeret i Holland.


Hvad betyder produktets klassificeringssystemer?

Hver godkendt egensikker enhed klassificeres iht. ATEX og enten NEC- eller Factory Manual-standarder. Det tilsvarende klassificeringssystem giver mulighed for at forstå, til hvilke zoner, beskyttelsestype, gasgrupper og temperaturklasser instrumentet er godkendt for.

Eksempel: Fluke 707ex er i overensstemmelse med ATEX II 2 G EEx ia IIC T4


ATEX kontrolmærket. Dette mærke er påkrævet på alle enheder, der anvendes i farlige områder i Europa.
II 2 G Klassificering af zoner. "II" angiver, at værktøjet er godkendt til alle områder undtagen miner. "2" angiver enhedens kategori. I dette tilfælde er enheden godkendt til de næstfarligste områder. "G" angiver atmosfære, i dette tilfælde gas, dampe og væsketåge.
Ex eksplosionsbeskyttelse i overensstemmelse med europæiske Ex-bestemmelser.
ia Typen af eksplosionsbeskyttelse. I dette tilfælde er energiniveauet i en enhed eller konnektor reduceret til en sikker værdi.
IIC Gasgruppe. "IIC" Klassificeringen angiver kompatibilitet med de farligste gasgrupper.
T4 Temperaturklassen er den maksimale temperatur på en eventuel overflade.
  Eksempel på Factory Mutual klassificering: Fluke 707ex er FM-klassificeret, N.I. (ikke antændende). Klasse 1, div. 2, gruppe A-D, T4.
Godkendelsesmærke fra Factory Mutual.
N.I. (ikke antændende) Ikke antændende apparat, den interne energi er begrænset, så en defineret atmosfære ikke kan antændes ved brug af apparatet.
Klasse I Til brug sammen med gasser, dampe og væsker (ikke støv, fibre eller spåner).
Div. 2 Certificeret til brug i zone 2, normalt uden eksplosive atmosfærer, kan forekomme sjældent i kortere tid.
Gruppe A-D Klassificeret til brug sammen med eksplosive gasser som defineret af grupperne A-D, inklusive acetylen, hydrogen, acetylen og propan.

Andre ressourcer

Bemærkninger til ansøgningen:

ATEX certificering Backgrounder »
En brief se på ATEX og dens indvirkning på USA »
Fejlfinding proces sløjfer i eksplosive atmosfærer »
Kalibrere Pressure Transmitters og switches i potentielt eksplosive omgivelser »

Produkt data ark:

707Ex uløseligt fejlsikret Loop Kalibreringsværktøj »
718Ex uløseligt fejlsikret Pressure Kalibreringsværktøj »
725Ex Multifunction Process Calibator »

Important Industry Links


Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., (US) »
Electrical Contractors Association (UK) »
Dept. of Trade & Industry (UK) »
Institution of Electrical Engineers (UK) »
Health and Safety Commission (UK) »
European Commission »
Canadian Standards Association »
Factory Mutual (Canada & U.S.) »
International Electrotechnical Commission »
KEMA Registered Quality Nederland BV (KEMA – Europe) »
National Fire Protection Association (U.S) »
U.S. Department of Labor  Occupational Safety & Health Administration »
ZELM Ex e.K. (Europe) »
Hjem  |  Oversigt over websted  |  Fluke SLA  |  Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Betingelser for brug  |  Vilkår og betingelser
© 1995 - 2018 Fluke Corporation