Keeping your world up and running.
Domů  |  Služby  |  Warranties  |  Home

Záruky 


Omezená doživotní záruka na průmyslové produkty

Doba doživotní záruky je stanovena na sedm let po ukončení výroby daného produktu společností Fluke, ale záruční doba potrvá alespoň deset let od data prodeje. * (Doživotní záruka se vztahuje na výrobky vyrobené po říjnu 1996.) Záruka se nevztahuje na návody, pojistky, baterie na jedno použití, škody vzniklé zanedbáním, nesprávným použitím, znečištěním, úpravami, nehodami nebo abnormálními provozními podmínkami či zacházením ani na poruchy způsobené použitím výrobku mimo rozsah technických specifikací nebo běžným opotřebením či ulomením mechanických součástí. Tato záruka platí pouze pro původního majitele a není přenosná. Pro displeje LCD platí tato záruka pouze 10 let (jde o nejmodernější displeje LCD). Původní vlastnictví je nutné prokázat dokladem o nákupu. (modely 20, 70, 80, 170, 180 a 280)

Produkty Fluke Networks

Společnost Fluke Networks, Inc. zaručuje, že po dobu jednoho roku od odeslání budou její produkty bez vad materiálu a výrobních vad, pokud budou dodrženy podmínky normálního používání a údržby. Záruční doba většiny adaptérů linkových rozhraní Link, součástí, oprav výrobků a servisních služeb činí 90 dní. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupce nebo koncového zákazníka autorizovaného prodejce společnosti Fluke Networks a nevztahuje se na návody, pojistky, baterie na jedno použití ani na žádný výrobek, který byl dle mínění společnosti Fluke Network nesprávně používán, modifikován, nedostatečně spravován, znečištěn nebo poškozen, ať již neúmyslně nebo vlivem abnormálních provozních podmínek či nesprávnou manipulací. (Všechny produkty společnosti Fluke Network).

Kalibrační produkty společnosti Fluke 

U každého výrobku společnosti Fluke je zaručeno, že je bez závad materiálu a výrobních vad, pokud jsou dodrženy podmínky normálního používání a údržby. Záruční doba je jeden rok a začíná dnem odeslání výrobku. Záruční doba na díly, opravy výrobků a servis je 90 dní. Tato záruka platí pouze pro původního kupce nebo koncového uživatele autorizovaného prodejce společnosti Fluke a nevztahuje se na návody, pojistky, baterie na jedno použití ani na žádný výrobek, který byl dle mínění společnosti Fluke nesprávně používán atd. (řady 55XX, řady 57XX, řady 58XX a další produkty FPM).
Zaregistrujte své produkty značky Fluke ještě dnes » 

Prodloužený záruční servis

  • Pevně stanovené náklady na údržbu umožňují přesné plánování ročního rozpočtu
  • Přednostní servis 
  • Kratší doba oprav 
  • Menší požadavky na skladování součástek
  • Nižší náklady na školení údržby
  • Nižší požadavky na váš technický personál a zdroje

Plán prodloužené záruky společnosti Fluke poskytuje dokonalou ochranu vybavení za optimální cenu. Komplexní smlouvy zajišťují běžnou kalibraci v pravidelných intervalech nebo servisní opravy dle potřeby. Samozřejmě můžete tyto možnosti kombinovat za účelem úplného servisu.

Rozšířené záruční opravy

Tento plán je rozšířením záruky. Kdykoli je nutná oprava nebo servis vašeho zařízení, jednoduše ho zašlete do jednoho z nejbližších servisních středisek společnosti Fluke. Zařízení bude přednostně opraveno, překalibrováno a otestováno. Všechny součástky a práce jsou zahrnuty v ceně této služby. To se týká i součástek, které nenáleží do standardního servisního plánu. Nečekají vás tedy žádná nepříjemná překvapení. V ceně jsou dokonce i náklady na zpáteční dopravu. A jak byste jistě čekali, ke každému opravenému přístroji bude spolu s certifikátem přiložena servisní zpráva společnosti Fluke. S dotazy na dostupnost a úplné podmínky rozšířené záruky se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti Fluke.

Rozšířená záruka s úplným servisem

Pokud potřebujete služby pravidelné kalibrace i pravidelné servisní opravy, neexistuje pro vaše vybavení lepší program údržby než náš plán úplného servisu. Kombinuje všechny vlastnosti plánu rozšířených záručních oprav do jediného úplného servisního plánu. Přijatelný poplatek za každý přístroj vás ochrání před většinou dodatečných nákladů na servis.

Plánované inspekce

Požadavky na sjednání plánu prodloužené záruky: Sjednání plánu prodloužené záruky může vyžadovat inspekci přístrojů. Ta je obvykle vyžadována, pokud již uplynula záruční doba přístroje. Tato plánovaná inspekce probíhá v rámci kalibrace a je zpoplatněna kalibračními poplatky. Pokud by stav vybavení záruku vylučoval, dodáme pracovní a materiální prostředky nutné pro uvedení přístroje do odpovídajícího stavu. * Nevztahuje se na všechny modely.
  

Rychlé odkazy

Programy servisu

Služby podpory pro zákazníky »

Registrace výrobku

Zaregistrujte produkt společnosti Fluke »

RMA online

RMA online a cenové nabídky servisu »

Kontaktujte nás

Fluke U.K. LTD.
Customer Support
52, Hurricane Way
Norwich
Norfolk NR6 6JB
United Kingdom
+44-0-1603256620
+44-0-1603256777
[email protected]

Obraťte se na místní servisní středisko společnosti Fluke » 

Domů   |   Mapa stránek   |  Fluke Licencní Smlouva  |   Prohlášení o ochraně osobních dat   |   Podmínky použití  |   Podmínky© 1995 - 2018 Fluke Corporation