Keeping your world up and running.
Domů  |  Služby  |  Program recyklace  |  Home

Program zpětného odběru a recyklace výrobku

Společnost Fluke zavedla v Evropě formální program zpětného odběru a recyklace výrobku, který odpovídá směrnici Evropské unie 2002/96/ES o odpadu z elektrického a elektronického vybavení, která je známá i jako „směrnice WEEE“.

Program bude zajišťovat jednoduché samoobslužné pokyny pro zpětný odběr a recyklaci výrobku. S vybavením vráceným prostřednictvím tohoto programu se bude manipulovat ekologicky bezpečným způsobem s využitím procesů, které splňují nebo převyšují požadavky směrnice WEEE. Program je určen pro zákazníky společnosti Fluke vlastnící její výrobky, které dosáhly konce životnosti.

Ustanovení programu jsou následující: 

 • Společnost Fluke bude přijímat výrobky značky Fluke nebo značek svých dceřiných společností určené pro přezkoušení. měření a sledování v elektronice s i bez symbolu „popelnice“ podle standardu WEEE.
 • Vrácení elektrického a elektronického vybavení musí předcházet autorizace společností Fluke. Autorizaci (tj. registrační číslo WEEE) může distributor nalézt na fakturách, koncový uživatel se může obrátit na příslušného distributora.
 • Pokud je vracený výrobek systém, který vyžaduje demontáž, zodpovídá zákazník za všechny výdaje související s demontáží a odstraněním systému..
 • Další dotazy související se shodou výrobků společnosti Fluke s požadavky na ochranu životního prostředí lze vznést prostřednictvím e-mailu 

Ochrana životního prostředí – program recyklace společnosti Fluke

Vítejte v programu recyklace společnosti Fluke. Program společnosti Fluke poskytuje zákazníkům ekologicky zodpovědné řešení pro vracení a recyklaci technologického vybavení společnosti Fluke, které odpovídá aktuálním a budoucím regionálním předpisům. Využití programu recyklace společnosti Fluke je snadné. Byl strukturován tak, aby byla manipulace, sběr a recyklace výrobků společnosti Fluke ekologicky správná a nákladově efektivní. Zbavuje uživatele zodpovědnosti za správu zastaralého nebo použitého vybavení. Společnost Fluke zajistila služby z vnějších zdrojů u společnosti B2B Compliance. Postupujte podle následujících jednoduchých pokynů::
 1. Identifikujte vybavení, které si přejete vrátit společnosti Fluke. 
 2. Vybavení odinstalujte a zabalte 
  • Podle potřeby vyjměte baterie 
  • Podle potřeby odstraňte data 
 3. Spojte se se společností Fluke nebo B2B Compliance a dohodněte vrácení nebo vyzvednutí.  

Časté dotazy k recyklaci – hlavní body programu

Otázka Je program recyklace k dispozici celosvětově?

Odpověď Program je momentálně k dispozici v Evropské unii. Dostupnost pro dané místo zkontrolujte na webové stránce..

Otázka Jak je program recyklace společnosti Fluke řízen?

Odpověď Program umožňuje zákazníkům společnosti Fluke zasílat testovací, měřicí a monitorovací vybavení značky Fluke a jejích dceřiných společností na určené místo pro úpravy, vyzvednutí a recyklaci.

Otázka Co se stane s vráceným vybavením?

Odpověď S vybavením vráceným prostřednictvím tohoto programu se bude manipulovat ekologicky bezpečným způsobem s využitím procesů, které splňují všechny platné předpisy o elektronickém odpadu, například směrnici EU WEEE.

Otázka Kdo platí náklady na recyklaci a dopravu? 

Odpověď Společnost Fluke platí všechny poplatky za recyklaci. To, zda společnost Fluke platí náklady na dopravu zásilek s vráceným vybavením, závisí na jejich složení a objemu. Systém sběru není z ekonomického pohledu proveditelný a je nepraktický. Správa takového systému by znamenala enormní břemeno pro náš prodejní program a zvýšila by naše náklady a ceny.

Otázka Jakým způsobem můj podnik zodpovídá za výrobky vrácené prostřednictvím tohoto programu?

Odpověď Program vás zbavuje zodpovědnosti za veškeré vybavení vrácené prostřednictvím tohoto programu (nebo zbavuje váš podnik další zodpovědnosti za dané vybavení). Při vrácení vybavení společnost Fluke předpokládá, že uživatelé splnili požadavky legislativy členského státu s ohledem na bezpečnost, nebezpečné látky atd. 

Otázka Které výrobky jsou zahrnuty do této služby?

Odpověď Společnost Fluke přijímá testovací, měřicí a monitorovací vybavení značky Fluke a svých dceřiných společností v zemích, ve kterých na to vzniká nárok. Vybavení konkurenčních značek se přijímá pouze jednorázově při nákupu podobného vybavení společnosti Fluke.

Poznámka: Obraty „likvidace“, „zlikvidovaný“, a „manipulace“ označují úpravu, sběr, recyklaci a ekologicky správnou likvidaci likvidovaného vybavení společnosti Fluke.

Podmínky 

 • Zákazníci při zaslání požadavku na recyklaci přijímají následující podmínky: Vracený výrobek nesmí být znečištěn látkami, které mohou být škodlivé pro zdraví nebo životní prostředí.
 • Zákazník zodpovídá za smazání všech citlivých dat a vyjmutí baterií obsažených v nebo na zařízeních nebo nosičích dat vracených společnosti Fluke.
 • Balení – Všechny výrobky se balí tak, aby byly připraveny k vyzvednutí, ukládají se do krabic a označují štítkem s číslem povolení k vrácení.
 • Poplatky za recyklaci – Společnost Fluke zaplatí všechny poplatky za recyklaci související s úpravou, vyzvednutím, recyklací a ekologicky správnou likvidací výrobku zaslaného prostřednictvím tohoto programu.
 • Náklady na dopravu:
  - Koncoví uživatelé: Bude se vyžadovat vrácení přístrojů na předem určenou adresu, protože systém sběru není z ekonomického hlediska proveditelný a je nepraktický.
  - Distributoři: V závislosti na objemu se provádí hromadný odběr při množství >100 kg nebo 1 m3 s maximální frekvencí jednou měsíčně. Vyzvednutí zorganizuje společnost Fluke.
 • Postoupení práv – Zákazník, který je koncový uživatel, postupuje všechna práva k úpravě, vyzvednutí, recyklaci a ekologicky správné likvidaci recyklovaného výrobku společnosti Fluke bez jakýchkoliv budoucích závazků. Zákazník, který je koncovým uživatelem, zaručuje, že má jasné a prodejné vlastnické právo na výrobek expedovaný společnosti Fluke.
 • Zákazník zodpovídá za všechny náklady vzniklé v případě označení nesprávných výrobků a jejich expedice.
 • Společnost Fluke nezodpovídá za žádné omylem zaslané výrobky a nijak nezaručuje, že lze takové výrobky vrátit zákazníkovi.
 • Zákazník zodpovídá za dodržení zaslaných pokynů. Pokud tomu tak není, společnost Fluke nezodpovídá za situaci, kdy tyto přístroje skončí v jiných schématech sběru.

Společnost Fluke zajistila služby z vnějších zdrojů u společnosti B2B Compliance. 

Vznesení požadavku na vrácení »

Kontaktujte nás

Fluke U.K. LTD.
Customer Support
52, Hurricane Way
Norwich
Norfolk NR6 6JB
United Kingdom
+44-0-1603256620
+44-0-1603256777
[email protected]

Obraťte se na místní servisní středisko společnosti Fluke » 

Domů   |   Mapa stránek   |  Fluke Licencní Smlouva  |   Prohlášení o ochraně osobních dat   |   Podmínky použití  |   Podmínky© 1995 - 2018 Fluke Corporation