Keeping your world up and running.
Domů  |  Služby  |  Opravy a kalibrace  |  Home

Opravy a kalibrace

Síť CalNet®: evropský specialista na kalibraci

Společnost Fluke má vlastní kalibrační laboratoře ve Velké Británii, Nizozemsku a Německu a autorizované servisní partnery ve většině ostatních zemí Evropy. Všechny tyto kalibrační laboratoře spolupracují v rámci jediné kalibrační sítě: sítě CalNet.

Síť CalNet může vydat kalibrační certifikát, který je třeba ke splnění požadavků standardu ISO 9000. Síť CalNet zaručuje sledovatelnost a přístup k nejlepším zařízením pro kalibraci, která může tato síť nabídnout. Vzhledem k průběžné výměně informací a porovnávání standardů v síti se zvyšuje sledovatelnost a snižuje nepřesnost a nejistota.

Síť CalNet vám může pomoci splnit potřeby na kalibraci nejen u vybavení vyrobeného společností Fluke, ale i u výrobků jiných výrobců. Tato síť poskytuje několik skutečně důležitých výhod:

  • Laboratoře sítě CalNet jsou schválené a navázané na národní normalizační instituty.
  • Každá laboratoř představuje článek v řetězu aktivní sítě. Sdílení informací, odborných znalostí a shodných standardů kvality.

Potřeba kalibrace se přímo vztahuje k úkolům, které plní dané vybavení. Síť CalNet je schopná poskytovat služby upravené na míru vašim potřebám. Patří k nim:

  • Provedení ověřovací kontroly pro jednoduché měřicí zařízení. Štítek sítě CalNet umístěný na otestovaný přístroj je zárukou jeho fungování podle specifikací.
  • Certifikát sítě CalNet včetně zprávy o kalibraci. Pro případ, že potřebujete znát přesné výsledky kalibrace.
  • Národní kalibrační certifikát pro případ, kdy je třeba zajistit navázanost na národní standardizační instituty.
  • Síť CalNet nabízí kompletní správu inventáře a údržby pro instalované testovací a měřicí vybavení včetně vybavení jiných výrobců. Pro pokrytí všech potřeb na údržbu a servis vybavení postačí jediná adresa.

Společnost Fluke může provádět kalibraci různými způsoby, můžete si tedy zvolit takovou kalibraci, která ve vztahu k ceně nejlépe vyhovuje vašemu systému řízení kvality. Kalibrace jsou rozděleny do 4 úrovní. Každá z nich má vlastní specifický postup. Jejich podrobnosti jsou popsány níže.

Úrovně kalibrace

CalNet

Navázaná kalibrace s certifikátem. Seřizování se provádí v případě, kdy jsou ukazatele na 70 % technického údaje nebo horší. Pokud ukazatele neodpovídají technickému údaji, dodává se před seřízením zpráva s daty měření.

CalNet+

Navázaná kalibrace s certifikátem a zprávou s daty měření. Seřizování se provádí v případě, kdy jsou ukazatele na 70 % technického údaje nebo horší. Pokud ukazatele neodpovídají technickému údaji, dodává se před seřízením zpráva s daty měření.

Calintl

Akreditované kalibrace (RvA K013 atd.) s certifikátem a zprávou s daty měření. Neprovádí se seřizování. Pro každý ukazatel se poskytuje nejistota měření.

Calintl+

Akreditovaná kalibrace (RvA K013 atd.) s certifikátem a zpráva s daty měření před a po případném seřízení. Pro každý ukazatel se poskytuje nejistota měření.

Typy vybavení

V rámci struktury sítě CalNet je společnost Fluke schopná kalibrovat většinu vybavení pro měření elektrických veličin a teploty všech výrobců.

Různé typy vybavení viz následující přehled.

Zesilovače
Kalibrátory
Kondenzátory
Testery vodivosti
Čítače
Proudové sondy
Zdroje proudu
Ampérmetry
Záznamníky dat
Odporové dekády
Testery svodového proudu
Testery uzemnění
Generátory funkcí
Testery vysokého napětí
Testery vlhkosti
Indukční cívky
Testery izolace
Měřiče LCR
Megaohmmetry
Multimetry
Osciloskopy
Pece
Generátory signálu
Záznamníky
Rezistory
Bočníky
Otáčkoměry
Teplotní kalibrátory
Teplotní sondy
Teploměry
Vektoroskopy
Videogenerátory
Voltmetry
Wattmetry

Přehled přesných kvantitativních hodnot a nejistot naleznete zde »

Kalibrace na místě

U velkého množství jednotek je logistický proces sběru, balení, odeslání, příjmu a vracení uživateli časově náročná operace. Může zabrat až 5 pracovních dnů, během nichž není vybavení uživateli k dispozici. Z tohoto důvodu společnost Fluke nabízí možnost kalibrace vybavení přímo na místě.

Společnost Fluke (UK) nabízí možnost kalibrace "na místě" pro průmyslové výrobky společností Fluke a Robin.

  • Průmyslové výrobky Fluke a Robin

    Máme k dispozici týmy techniků disponující kompletní sadou kalibračních standardů. Veškerou kalibraci tedy lze soustředit do jednoho nebo více období. Vybavení zůstává na místě a doba vyřízení pro uživatele není nikdy delší než jeden den!

Kalibrace se provádí stejným způsobem jako v dílně a kompletně se vyřizuje i po administrativní stránce. Vybavení je vydán štítek, certifikát a kompletní seznam všech provedených kalibračních ukazatelů s informací o stavu na úrovni typového čísla. Tento seznam lze poskytnout i v podobě datového souboru, lze tedy automaticky aktualizovat řídicí systém.

Je možné, že u některého vybavení není kalibrace na místě z technických důvodů možná. Pro takové vybavení náš technik kompletně zkoordinuje kalibraci v naší dílně. Tento postup se používá i pro vybavení, pro která můžeme uživateli zajistit subdodavatele. Výhody pro uživatele jsou: méně práce s logistikou, co nejkratší doba vyřízení a přímý kontakt s naším technikem.

Pro kalibraci na místě je třeba zajistit jen místnost pro instalaci našich kalibračních standardů a podle potřeby koordinátora pro dodávku vybavení.

Správa majetku

Společnost Fluke je schopná kalibrovat většinu elektrického vybavení vlastními silami. Společnost Fluke ale představuje správnou volbu i pro správu majetku uživatele jako celku.

Společnost Fluke je schopná efektivně zajistit subdodavatele pro všechny kalibrace a opravy, které nemůže zajistit vlastními silami. Společnost Fluke za tímto účelem uzavřela smlouvy o spolupráci s mnoha dobře známými dodavateli, například společnostmi Agilent Technologies B.V., Tektronix a Rohde & Schwarz.

Společnost Fluke kromě toho disponuje obsáhlou databází dodavatelů, která slouží k pravidelnému zajištění kalibrací a oprav prostřednictvím subdodavatelů. Všechny práce zajišťované subdodavateli zcela řídí společnost Fluke. Informace o kalibraci tohoto vybavení jsou zadávány do našeho systému. Můžeme tak jasně sestavovat zprávy o celkovém majetku.

Opravy s pevně stanovenými cenami

Většinu vybavení lze opravit za pevně stanovenou cenu. V této pevně stanovené ceně jsou zahrnuty materiály, hodinové sazby, rozšíření a štítek ověření sítě CalNet s datem ověření.
Výjimkou z použití pevně stanovené ceny jsou škody vzniklé při přepravě, škody způsobené nesprávným použitím, trubky, baterie, akumulátory a příslušenství.

Oprava s účtováním času a materiálu

Opravy lze provést i s účtováním podle času a materiálu. V takovém případě předkládáme cenovou nabídku po přezkoumání jednotky. Pokud jsou z nějakých důvodů zjištěny další závady, vyhrazujeme si právo stanovit novou cenu za opravu.

Přednostní oprava

Za příplatek k ceně opravy nabízíme rychlou opravu. Jednotka dostane při opravě přednost a bude se expedovat s dodáním do jednoho dne.

Oprava výměnou

Pokud z ekonomických nebo technických důvodů oprava jednotky již není možná, nabízíme možnost její výměny za speciální cenu.

Contact Us

Fluke U.K. LTD.
Customer Support
52, Hurricane Way
Norwich
Norfolk NR6 6JB
United Kingdom
+44-0-1603256620
+44-0-1603256777
[email protected]

Contact your local Fluke Service Centre

Rychlé odkazy

Související tipy pro použití

Fluke ISO 9001(.pdf) »
Vysvětlivky ke kalibračním certifikátům společnosti Fluke (.pdf) »
Náklady na kalibraci a kvalita (.pdf) »

Programy servisu

Služby podpory pro zákazníky »

RMA online

RMA online a cenové nabídky servisu »
Domů   |   Mapa stránek   |  Fluke Licencní Smlouva  |   Prohlášení o ochraně osobních dat   |   Podmínky použití  |   Podmínky© 1995 - 2018 Fluke Corporation