Keeping your world up and running.
Domů  |  Výrobky  |  Installation Testers
Multifunction Tester

Testery instalací Fluke

Bezpečnost a výkon jsou dva nejzásadnější požadavky každého elektrického systému. Dobrá kvalita izolace, správně fungující zemnicí systém a aktivní ochrana zajišťují bezpečnost osob, elektrického systému a budov a chrání je před úrazy elektrickým proudem, požáry a dalšími škodami na majetku.

Ochrana spotřebičů, bezdrátové přenosy výsledků, provádění sedmi testů jedním stisknutím tlačítka
Tester instalací Fluke 1664 FC je jediným testerem vybaveným funkcí „předběžné zkoušky izolace“. Pokud tester zjistí, že je k testovanému systému připojen nějaký spotřebič, zastaví test izolace a pomáhá tak chránit spotřebiče před náhodným poškozením. Model 1664 FC je také vybaven podporou systému Fluke Connect, který umožňuje odesílat výsledky měření do smartphonu a spolupracovat s ostatními. Automatický test umožňuje provést sedm testů stisknutím jediného tlačítka, čímž se snižuje počet ručních připojení a možnost vzniku chyb.

Naše multifunkční testery nabízí mimořádnou všestrannost

Testery instalací Fluke můžete používat na různé typy testů:

 • Test izolace a spojitosti: náš tester instalací tento úkon zajistí.
  Testery instalací Fluke se dají používat k provádění testů izolace a spojitosti, pomocí kterých se provádí diagnostika a zajišťuje prevence porušení izolace v různých částech elektrického systému, například vodičích, transformátorech a motorech. Kvalita izolace je zásadní pro zajištění řádného, nepřerušovaného a bezpečného fungování elektrických obvodů.
 • Kontrola proudových chráničů (RCD) pomocí multifunkčního testeru Fluke.
  Naše všestranné testery instalací umí také zkontrolovat řádnou funkci proudových chráničů (RCD). Proudové chrániče zajišťují rychlé rozpojení obvodu s cílem snížit následky úrazu elektrickým proudem a zamezit unikajícím proudům, které by mohly způsobit požár nebo jiné nebezpečné situace. Naše testery instalací zajistí, že proudové chrániče budou schopny tento důležitý úkol řádně plnit.

Nabídka výrobků

Zobrazit vše »
Multifunkční tester instalací Fluke 1664 FC »

Multifunkční tester instalací Fluke 1664 FC

Multifunkční tester instalací Fluke 1663 »

Multifunkční tester instalací Fluke 1663

Multifunkční tester instalací Fluke 1662 »

Multifunkční tester instalací Fluke 1662

Zobrazit všechny testery instalací »
 • Dokonalý přístroj pro testování smyček: tester instalací Fluke.
  Testování smyček představuje rychlý a pohodlný, vysoce specifický způsob posuzování schopnosti elektrického obvodu vyvolat vybavení ochranných zařízení (jističe, pojistky, proudové chrániče). Zemní smyčka určuje účinnost ochranných zařízení.
 • Měření odporu zemnicích systémů.
  Mezi možnosti testování elektrických instalací pomocí testeru instalací Fluke patří testy na ověření dostatečně nízkého odporu systému k zajištění ochrany osob, zařízení a budov. Správně fungující zemnicí systém je nejdůležitějším bezpečnostním prvkem elektrického systému.
Domů   |   Mapa stránek   |  Fluke Licencní Smlouva  |   Prohlášení o ochraně osobních dat   |   Podmínky použití  |   Podmínky© 1995 - 2018 Fluke Corporation