Keeping your world up and running.
Domů  |  Centra řešení  |  Motory a pohony  |  Home

Centrum řešení – Motory a pohony

Motory a pohony jsou páteří většiny strojů. Jsou neustále složitější a techničtější, takže někdy lze jen obtížně určit, co je příčinou poruchy, a lze jen obtížně neustále udržet špičkovou efektivitu. Toto centrum řešení používejte jako zdroj pro veškeré problémy související s motory a pohony. Naleznete zde tipy pro použití, případové studie jiných uživatelů, online diskuzní skupinu, videa a další zdroje, které vám pomohou tyto složité a důležité problémy zvládat.

Hlavní přístroje pro motory a pohony

Klešťový multimetr Fluke 376 pro měření střídavého a stejnosměrného proudu se skutečnou efektivní hodnotou (true-rms) se sondou iFlex™ »
Progresivní sada Fluke 1587/MDT »
Tester izolace Fluke 1507 »
Průmyslová komerční
termokamera Fluke Ti32 »

Fluke 435 – Třífázový analyzátor
kvality el. energie »

Multimetr Fluke 87 V »
Multimetr Fluke 289 pro průmyslový záznam dat a s funkcí TrendCapture »
Průmyslový ScopeMeter Fluke 124 »
Fluke 355AC/DC TRMS
– klešťový přístroj »

Ukázky přístrojů

3D Virtuální ukázka řady Fluke 376 (.swf) »
3D Virtuální ukázka řady Fluke 381 (.swf) »
Virtuální ukázka řady Fluke 430 (.swf) »
Virtuální ukázka řady Fluke 1587 (.swf) »

Prediktivní údržba »

Další informace o použití prediktivní údržby.

Kvalita elektrické energie »
Termografie »
Multimetr se záznamem dat do softwaru »
Testery izolace »
Infracervené teplomery »

Kalkulátory návratnosti investic

Tyto nástroje pomohou vypočítat návratnost pro závod při zavedení programu měření kvality elektrické energie nebo termálního zobrazování.

Kalkulátory návratnosti investic do
výrobku (.swf) »

Kalkulátor návratnosti investic do prediktivní údržby (.swf) »
Stáhnout kalkulátor prediktivní údržby (.exe) »

Pět věcí, které je třeba při nákupu klešťového multimetru zvážit

Získejte informace o tom, jak vybrat ten správný klešťový multimetr pro vaše využití, styl práce, rozpočet a úlohu.

Fluke Nation

Online community forum where you can talk with your peers.

More information »

Tipy pro použití

Pomocí těchto tipů pro použití a případových studií můžete získat informace o tom, jak zvýšit efektivitu své práce.

Jde o pohon, motor nebo zátěž (.pdf) »
Optimalizace účinnosti elektromotorů (.pdf) »
Nejlepší postupy pro kontrolu sledu fází (.pdf) »

Bezpečnost

Neriskujte práci v oblastech bezpečnostní
kategorie CAT IV bez správných kabelů (.pdf) »

Pokud věnujete pozornost osobním ochranným pomůckám, nezapomeňte na testovací přístroje (.pdf) »

Základní řešení problémů

Abeceda měření s digitálními multimetry – vysvětlení vlastností a funkcí multimetru (.pdf) »
Tipy pro použití – digitální multimetry »
Kontrola poměru napětí a frekvence u pohonů s proměnnými otáčkami pomocí přístroje ScopeMeter Fluke řady 190 (.pdf) »
Odhalení anomálií pohonů s proměnnými otáčkami pomocí přístroje ScopeMeter (.pdf)* »

Kvalita elektrické energie

Základní metodika měření kvality elektrické energie a obvyklé problémy (.pdf) »
Porucha třífázového motoru (.pdf) »
Tipy pro použití – kvalita elektrické energie »

Termální zobrazování

Zavedení programu údržby s využitím infračervené termografie (.pdf) »
Měření teploty, elektrických vlastností a izolačního odporu u motorů a hnacích pohonů (.pdf) »
Kontroly elektromotorů (.pdf) »
Tipy pro použití – termální zobrazování »

Prediktivní údržba

Tipy pro použití – prediktivní údržba »

Dokumenty white paper

Úvod do vibrací – dokument white paper (.pdf) »

Naučte se rozumět tomu, co vám stroj sděluje. Profesionální údržbáři získali cenný nový prostředek, jak lze mechanickým problémům nejenom naslouchat, ale jak je lze i vyhledat a opravit – tester vibrací Fluke 810.
Úvod do testeru vibrací Fluke 810 – dokument white paper (.pdf) »

Videa

Úvod do testeru vibrací Fluke 810 (.swf) »

Fluke Publikace

Zobrazit Fluke Publikace »

Dokumenty white paper

Úvod do vibrací – dokument white paper (.pdf) »
Úvod do testeru vibrací Fluke 810 – dokument white paper (.pdf) »

Motors and Drives Selector Tools

Clamp selector »
Digital multimeter selector »
Thermal imager selector »

Motor and Drives Selector Resources

AC and AC/DC current clamp
selector (.pdf) »

Cases, holsters and hangers (.pdf) »
Temperature accessory
selector (.pdf) »

Test leads, clips and probes selector (.pdf) »
Domů   |   Mapa stránek   |  Fluke Licencní Smlouva  |   Prohlášení o ochraně osobních dat   |   Podmínky použití  |   Podmínky© 1995 - 2018 Fluke Corporation