Keeping your world up and running.
Domů  |  Výrobky  |  Pomůcky pro kvalitu sítě  |  Třífázové  |  

Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II

Contact Me
Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II
Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II
Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II – obrazovka znázorňující snížení výkonu dle standardu NEMA
Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II při měření mechanického výstupního výkonu, točivého momentu a otáček
Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II kompatibilní s mobilní aplikací Fluke Connect

Rychlé a snadné zjišťování elektrického a mechanického výkonu elektromotorů a vyhodnocování kvality elektrické energie pomocí jediného měřicího přístroje

Analyzátor kvality elektrické energie a motorů Fluke 438-II doplňuje k rozšířeným funkcím měření kvality elektrické energie analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 430 řady II možnost měření nejdůležitějších mechanických parametrů elektromotorů. Můžete rychle a snadno měřit a analyzovat klíčové elektrické a mechanické energetické parametry, například výkon, harmonické, nesymetrii, otáčky motoru, točivý moment a mechanický výkon bez nutnosti použití mechanických snímačů. Uživatelé analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434-II, 435-II a 437-II mohou doplnit do svých stávajících přístrojů funkce pro analýzu motorů pomocí sady pro upgrade analyzátoru motorů Fluke-438-II/MA.

Model 438-II představuje ideální přenosný měřicí přístroj pro analýzu motorů, který umožňuje lokalizovat, předpovídat, eliminovat a řešit problémy s kvalitou elektrické energie v třífázových a jednofázových energetických distribučních systémech, a současně poskytne technikům informace o mechanických a elektrických parametrech, které potřebují ke směrodatnému posouzení stavu motoru.

 • Měření klíčových parametrů na motorech s přímým připojením na síť a motorech poháněných specifickými systémy pohonů s proměnnými otáčkami včetně točivého momentu, otáček za minutu (rpm), mechanického výkonu a účinnostï motoru
 • Provádění dynamické analýzy motorů vykreslením faktoru snížení výkonu motoru v závislosti na zatížení v souladu s požadavky standardu NEMA/IEC
 • Výpočet mechanického výkonu a účinnosti bez nutnosti použití mechanických snímačů, stačí připojit na vstupní vodiče a jste připraveni
 • Měření parametrů el. energie, jako je napětí, proud, výkon, zdánlivý výkon, účiník, harmonické zkreslení a nesymetrie k identifikaci charakteristik ovlivňujících účinnost motoru
 • Identifikace problémů s kvalitou elektrické energie, například poklesů, překmitů, přechodných jevů, harmonických a nevyvážení
 • Technologie záznamu dat výkonové křivky PowerWave zaznamenává rychlá data RMS a zobrazuje průměry polovičního cyklu a křivky charakterizující dynamiku elektrosoustavy (rozběhy generátorů, spínání jednotek UPS a podobně)
 • Funkce zachycování křivek umožňuje zachycovat 100/120 cyklů (50/60 Hz) všech detekovaných událostí ve všech režimech, bez nastavování
 • Automatický přechodný režim zachycuje data křivek rychlostí 200 kS/s ve všech fázích současně až do hodnoty 6 kV
 • Kompatibilní s technologií Fluke Connect®* – Možnost prohlížet si data přímo na místě na přístroji v mobilní aplikaci Fluke Connect a v počítačovém softwaru PowerLog 430-II
 • Splňuje bezpečnostní požadavky pro použití v průmyslové výrobě kategorie 600 V CAT IV/1 000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce a od dodavatele ke spotřebiteli.

 

Funkce mechanického měření přístroje Fluke 438-II

Točivý moment motoru
Počítá míru otáčivé síly (a zobrazuje ji v jednotkách lb.ft nebo Nm), kterou motor vyvíjí a přenáší na hnanou mechanickou zátěž. Točivý moment motoru představuje naprosto nejdůležitější proměnnou charakterizující okamžitý mechanický výkon rotačního zařízení poháněného elektromotory.

Otáčky motoru
Poskytuje informaci o okamžité rychlosti otáčení hřídele motoru. Ve spojení s točivým momentem motoru poskytují otáčky motoru náhled na mechanický výkon rotačního zařízení poháněného elektromotory v daném okamžiku.

Mechanická zátěž motoru
Měří skutečný mechanický výkon dodávaný motory (a zobrazuje ho v jednotkách ks nebo kW) a poskytuje přímý odkaz na parametry odpovídající přetížení, na rozdíl od situace, kdy se vychází jednoduše z proudu motoru.

Účinnost motoru
Znázorňuje účinnost jednotlivých motorů ve stroji, na výrobní lince, ve výrobním provozu, závodě a/nebo továrně pomocí převedení elektrického výkonu na užitečnou mechanickou práci. Správným souhrnem účinností jednotlivých motorů lze získat odhad celkové (agregované) účinnosti. Srovnání s předpokládanými účinnostmi motorů za stanovených provozních podmínek může pomoci kvantifikovat náklady spojené s nehospodárným využitím energie motorů.

Jak to funguje
Analyzátor motorů a kvality elektrické energie Fluke 438-II pomocí speciálních patentovaných algoritmů využívá křivky třífázového proudu a napěťové křivky k výpočtu točivého momentu motoru, otáček, zátěže a účinnosti s rychlostí aktualizace 1× za sekundu. Základ měření tvoří pole ve vzduchové mezeře motoru zjištěné pomocí napěťových/proudových křivek. Nejsou třeba mechanické snímače ani rušivé testování motoru bez zátěže, analýzu celkového výkonu elektromotoru tak lze provést rychleji než kdykoli dříve.

Typy motorů
Fluke 438-II může analyzovat motory s přímým připojením k síti i motory poháněné pohonem s proměnnými otáčkami (VFD). Motory VFD musí být systémy řízené napětím (VSI) s rozsahem napětí/frekvence 40 až 70 Hz a rozsahem nosné 2,5 kHz až 20 kHz.

Analýza elektromotoru

Přístroj Fluke 438-II poskytuje kompletní informace o elektrických parametrech. Než se pustíte do analýzy motoru, doporučujeme provést měření kvality elektrické energie pro základní srovnání a posoudit míru harmonických a nesymetrie na výstupu napájecího vedení, protože tyto dvě vlastnosti mohou mít významný negativní dopad na výkonnost motoru.

V režimu analýzy motoru jsou shrnuty výsledky pro elektrický výkon, mechanický výkon a snížení výkonu (podle doporučení asociace NEMA).

Snadno srozumitelná čtyřstupňová barevná škála závažnosti označuje výkonnost motoru ve vztahu k doporučeným hodnotám elektrických parametrů, například jmenovitému výkonu, účiníku, nesymetrii a harmonickým.

screen view motor analyzer electrical

Z hlediska mechanického výkonu můžete okamžitě zobrazit mechanický výstupní výkon společně s točivým momentem motoru a jeho otáčkami. Mechanický výstupní výkon se ihned porovnává s elektrickým výkonem a dává vám tak možnost měřit v reálném čase účinnost. Pomocí této funkce lze snadno měřit výkon stroje v jednotlivých pracovních cyklech.

screen view motor analyzer mechanical

Obrazovka znázorňující snížení výkonu dle standardu NEMA se při změně zátěže a elektrických parametrů aktualizuje a každé nové měření je vykresleno na grafu tolerance značkou „+“. V tomto příkladu vidíme, že motor je v toleranci, ale blíží se hodnotě servisního faktoru (dovoleného opakovatelného přetížení). To znamená, že může nastat potřeba zmírnění parametrů kvality elektrické energie, údržby motoru nebo nějaké jiné údržby, která zajistí zlepšení parametrů. Častým prováděním těchto testů si lze vytvořit známé milníky a je možné vytvářet projekce vývoje, které umožňují informované rozhodování o investicích do údržby.

screen view motor NEMA derating

Detaily dat měření pohonu
Typ motoru3fázový asynchronní (indukční)
Zdroj napájeníPohon s proměnnými otáčkami
Rozsah frekvence motoru40Hz až 70Hz
Přepětí/podpětí ze jmenovité křivky V/f (%)-15% až +15%
Rozsah nosné frekvence2,5kHz až 20kHz
Technologie pohonu s proměnnými otáčkami je pokryta verzí 438-II
Typ měničePouze VSI (napětím řízené)*
Control Method (Metoda řízení)V/f řízení, vektor otevřené smyčky, vektor uzavřené smyčky, pohony s kodéry.
Frekvence40 až 70 Hz
*Pohony s napěťovým měničem (VSI) jsou nejběžnější. Alternativní pohony s proudovým měničem (CSI) se používají v aplikacích s¬vyšším výkonem.
Technologie pohonu s proměnnými otáčkami NENÍ pokryta verzí 438-II
Typ měničeCSI (current source inverter – měnič proudového zdroje)
Typy motorůNesynchronní (DC, krokový motor, s trvalým magnetem atd.)
Frekvence motoru<40 a >70 Hz
Mechanické specifikace
Je možné provádět mechanická měření motorů s 3vodičovým přímým připojením na síť.
 RozsahRozlišeníPřesnostVýchozí limit
Měření motoru
Mechanický motor

výkon
0,7 kW až 746 kW

1 ks až 1 000 ks
0,1 kW

0,1 ks
±3% ="1"

±3%="1"
100 % = jmenovitý výkon

100 % = jmenovitý výkon
Točivý moment0 Nm až 10 000 Nm

0 lb ft až 10 000 lb ft
0,1 Nm

0,1 lb ft
±5 % ="1"

±5 %="1"
100 % = jmenovitý točivý moment

100 % = jmenovitý točivý moment
otáčky za minutu (rpm)0 ot./min. až 3 600 ot./min.1 ot./min.±3 %="1"100 % = jmenovité otáčky za minutu
Účinnost0 % až 100 %0,10 %±3 %="1"
Nesymetrie (NEMA)0 % až 100 %0,10 %±0,15 %5 %
Faktor napětí*
harmonických (NEMA)
0 až 0,20±1,5 %0,15
Faktor snížení výkonu*
z nesymetrie
0,7 až 1,0informativní
Faktor snížení výkonu*
z harmonických
0,7 až 1,0informativní
Faktor celkového snížení*
výkonu (NEMA)
0,5 až 1,0informativní
* Faktory snížení výkonu se nevztahují na motory poháněné pohony s proměnnými otáčkami.
Poznámky:Podporuje typy konstrukce motoru NEMA A, B, C, D a E a IEC typ H a N.
Jmenovitý točivý moment se vypočítává ze jmenovitého výkonu a jmenovitých otáček.
Rychlost aktualizace je u měření motorů 1× za sekundu.
Výchozí doba trendu je 1 týden.
="1"Při výběru typu konstrukce motoru Other (Ostatní) je třeba přičíst chybu 5 %
Specifikace platí pro výkon motoru > 30 % jmenovitého výkonu
Specifikace platí pro stabilní provozní teplotu. Spusťte motor na nejméně 1 hodinu s plným zatížením
(2–3 hodiny pokud má motor výkon 50 ks nebo vyšší) k získání stabilní teploty.
Elektrické specifikace
 ModelMěřicí rozsahRozlišeníPřesnost
Volt
Vrms (AC + DC)435 II1 V až 1 000 V (fáze proti vodiči N)0,01 V±0,1 % jmenovitého napětí**** 
Všpič.1 Všpič. na 1 400 Všpič.1 V5 % jmenovitého napětí
Faktor amplitudy napětí (CF)1,0 > 2,80,01±5 %
Vrms½435 II0,1 V±0,2 % jmenovitého napětí
Vzákl.435 II0,1 V±0,1 % jmenovitého napětí
Ampéry (přesnost bez přesnosti proudových kleští)
Ampéry (AC + DC)i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Ašpič.i430-Flex 8 400 Ašpič.1 Arms±5 %
1 mV/A5 500 Ašpič.1 Arms±5 %
Faktor amplitudy proudu (CF)1 až 100,01±5 %
Ampéry ½i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A1 A±1 % ±10 číslic 
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±1 % ±10 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2 000 A1 A±1 % ±10 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±1 % ±10 číslic
Azákl.i430-Flex 1× 5 A až 6 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
i430-Flex 10×0,5 A až 600 A0,1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 1×5 A až 2 000 A1 A±0,5 % ±5 číslic
1 mV/A 10×0,5 A až 200 A (pouze AC)0,1 A±0,5 % ±5 číslic
Hertz
HzFluke 435 při jmenovité frekvenci 50 Hz42,500 Hz až 57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 při jmenovité frekvenci 60 Hz51,000 Hz až 69,000 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Napájení
Watty (VA, var)i430-Flexmax. 6 000 MW0,1 W až 1 MW±1 % ±10 číslic
1 mV/Amax. 2 000 MW0,1 W až 1 MW±1 % ±10 číslic
Účiník (Cos j/DPF)0 až 10,001±0,1 % při podmínkách jmenovité zátěže
Energie
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic
Únik energiei430-Flex 10×Záleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí±1 % ±10 číslic bez přesnosti odporu instalace
Harmonické
Řád harmonické (n)DC, 1 až 50 seskupení: Skupiny harmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
Řád meziharmonických (n)OFF (vypnuto), 1 až 50 seskupení: Podskupiny harmonických a meziharmonických v souladu s normou IEC 61000-4-7
Volty%f0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ±n × 0,1 %
%r0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ±n × 0,4 %
Absolutní0,0 až 1 000 V0,1 V±5 % *
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0,1 %±2,5 %
Ampéry%f0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ±n × 0,1 %
%r0,0 % až 100 %0,1 %±0,1 % ±n × 0,4 %
Absolutní0,0 až 600 A0,1 A±5 % ±5 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0,1 %±2,5 %
Watty%f nebo %r 0,0 % až 100 %0,1 %±n × 2 %
AbsolutníZáleží na převodovém poměru kleští a jmenovitém napětí±5 % ±n × 2 % ±10 číslic
THD (celkové harmonické zkreslení)0,0 % až 100 %0,1 %±5 %
Fázový posun−360° až +0°±n × 1°
Flicker (mihotání světel)
Plt, Pst, Pst (1 min.) Pinst0,00 až 20,000,01±5 %
Nesymetrie
Volty%0,0 % až 20,0 %0,1 %±0,1 %
Ampéry%0,0 % až 20,0 %0,1 %±1 %
Signály v rozvodné síti
Prahové úrovněPráh, limity a trvání signalizace jsou programovatelné pro dvě signalizační frekvence
Signalizační frekvence60 Hz až 3 000 Hz0,1 Hz
Relativní V %0 % až 100 %0,10 %±0,4 %
Absolutní V3s (prům. 3 sekundy)0,0 V až 1 000 V0,1 V±5 % jmenovitého napětí
Obecné specifikace
Korpus přístrojeRobustní konstrukce, nárazuvzdorná s vestavěným ochranným pouzdrem. Odolnost proti prachu a vlhku podle IP51 v souladu s normou IEC60529, pokud se používá v nakloněné poloze. Nárazy a vibrace: náraz 30 g, vibrace: 3 g sinusoida, náhodně 0,03 g²/Hz v souladu s normou MIL-PRF-28800F třída 2
DisplejJas: 200 cd/m2 typicky s použitím napájecího adaptéru, 90 cd/m² typicky s použitím napájení z baterie Velikost: 127 × 88 mm (úhlopříčka 153 mm / 6,0") Rozlišení LCD obrazovky: 320 × 240 pixelů. Kontrast a jas: uživatelsky nastavitelný, kompenzace teploty
Paměť8GB karta SD (kompatibilní s formátem SDHC, formátování FAT32) ve standardním příslušenství, volitelně až 32GB). Spořič obrazovky a více datových pamětí pro ukládání dat včetně záznamů (závisí na velikosti paměti).
Hodiny s reálným časemČasové a datové razítko pro režim Trend, zobrazení přechodných jevů, sledování systému a záznam událostí.
Prostředí
Provozní teplota0 °C ~ +40 °C, +40 °C ~ +50 °C kromě baterie
Teplota pro skladování−20 °C ~ +60 °C
Vlhkost+10 °C až +30 °C: Relativní vlhkost 95 % nekondenzující
+30 °C až +40 °C: Relativní vlhkost 75 % nekondenzující
+40 °C až +50 °C: Relativní vlhkost 45 % nekondenzující
Maximální pracovní nadmořská výškaAž 2 000 m pro kategorii CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
Až 3 000 m pro kategorii CAT III 600 V, CAT II 1 000 V
Maximální nadmořská výška pro skladování 12 km
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)EN 61326 (2005-12) pro emise a imunitu
Rozhranímini-USB-B, izolovaný port USB pro připojení k počítači, slot pro kartu SD přístupný pod baterií přístroje
ZárukaTři roky (na součásti a výrobní vady) pro hlavní přístroj, jeden rok pro příslušenství

* ±5 %, pokud ≥1 % jmenovitého napětí ±0,05 % jmenovitého napětí, pokud <1 % jmenovitého napětí
** 50 Hz / 60 Hz jmenovitá frekvence v souladu s normou IEC 61000-4-30
*** 400Hz měření nejsou podporována pro Flicker (mihotání světel), signály v rozvodné síti a režim Monitor.
**** pro jmenovité napětí 50 V až 500 V

Název modeluPopisPrice List
Fluke-438-IITřífázový analyzátor motorů a kvality elektrické energie
Obsahuje:
 • Sada měřicích kabelů
 • Tenké ohebné proudové sondy i430 (4×)
 • Baterie
 • Napájecí adaptér
 • Kombinovaná Wi-Fi/SD karta
 • Měkké pouzdro pro přenášení
 • Disk CD-ROM se softwarem PowerLog 430-II a uživatelskou dokumentací
Na vyžádání
Fluke-438-II/BasicTřífázový analyzátor motorů a kvality elektrické energie bez ohebných proudových sond (bez karty FC WiFi SD)
Obsahuje:
 • Sada měřicích kabelů
 • Baterie
 • Napájecí adaptér
 • 8GB karta SD
 • Měkké pouzdro pro přenášení
 • Disk CD-ROM se softwarem PowerLog 430-II a uživatelskou dokumentací
Na vyžádání
Fluke-438-II/INTLTřífázový analyzátor motorů a kvality elektrické energie, mezinárodní verze (bez karty FC WiFi SD)
Obsahuje:
 • Sada měřicích kabelů
 • Tenké ohebné proudové sondy i430 (4×)
 • Baterie
 • Napájecí adaptér
 • 8GB karta SD
 • Měkké pouzdro pro přenášení
 • Disk CD-ROM se softwarem PowerLog 430-II a uživatelskou dokumentací
Na vyžádání
Fluke-438-II/MASada pro upgrade analyzátoru motorů Fluke 430-II
obsahuje:
 • Balíček pro upgrade firmwaru k doplnění funkcí pro analýzu motorů do stávajících analyzátorů kvality elektrické energie Fluke 434, 435 a 437 řady II
Na vyžádání

Cables and HardwarePrice List
GPS430GPS430 Time Synchronization ModuleNa vyžádání

ClipsPrice List
AC285Krokosvorky SureGrip™ AC285Na vyžádání

Akumulátory, nabíječe & adaptéryPrice List
BP2902400 mAh Li-ion battery for Fluke 190 Series IINa vyžádání
BP291Baterie Li-Ion BP291 s dvojnásobnou kapacitou (4 800 mAh) pro přístroj Fluke řady 190 IINa vyžádání
EBC290Externí nabíječka EBC290, nabíjí baterii BP291, je-li vyjmuta z přístrojeNa vyžádání
BC430Napájecí adaptér a nabíječka BC430Na vyžádání

MožnostiPrice List
HH290Závěsný háček HH290Na vyžádání

PC Adapter and SoftwarePrice List
KARTA SD FLK-FCBezdrátová karta SD Fluke ConnectNa vyžádání

Proudové kleštěPrice List
90i-610s90i-610s - AC/DC proudové kleště (600 A)Na vyžádání
i400si400s AC klestova meridlaNa vyžádání
i1000si1000s AC klestova meridlaNa vyžádání
i3000sProudové kleště AC i3000sNa vyžádání
i30sProudové kleště i30s AC/DCNa vyžádání
i5sPQ3Proudové kleště AC i5sPQ3 5 A, 3 ks v baleníNa vyžádání

Skříně a pouzdraPrice List
C435C435 Pevný kufřík s kolečkyNa vyžádání

Test LeadsPrice List
TLS430Měřicí kabely a krokosvorky Fluke (4 černé, 1 zelená) TLS430Na vyžádání
WC100WC100 - sada barev pro lokalizaciNa vyžádání

*Některé modely nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace získáte u místního obchodního zástupce společnosti Fluke.

Související produkty
 
 Analyzátor kvality elektrické energie a spotřeby elektrické energie 435 řady II »
 
 GPS430 Time Synchronization Module »
Domů   |   Mapa stránek   |  Fluke Licencní Smlouva  |   Prohlášení o ochraně osobních dat   |   Podmínky použití  |   Podmínky© 1995 - 2018 Fluke Corporation