Keeping your world up and running.
Home  |  Services  |  Kalibratie- en reparatieservices  |  Home

Kalibratie- en reparatieservices

CalNet®: de Europese specialist op het gebied van kalibratie

Naast de eigen kalibratielaboratoria in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland, beschikt Fluke over geautoriseerde servicepartners in de meeste andere Europese landen. Deze kalibratielaboratoria werken samen in één groot kalibratienetwerk: CalNet.

Via CalNet kunt u de kalibratiecertificaten verkrijgen die nodig zijn om te voldoen aan de norm ISO 9000. CalNet waarborgt zowel traceerbaarheid als toegang tot de beste kalibratievoorzieningen die het netwerk biedt. Doordat binnen het netwerk sprake is van continue informatie-uitwisseling en vergelijking van de toegepaste normen, neemt de traceerbaarheid toe, terwijl de meetonnauwkeurigheid en -onzekerheid verder afnemen.

CalNet kan u helpen te voldoen aan de eisen voor kalibratie van zowel Fluke-instrumenten als producten van andere fabrikanten. Dit netwerk biedt u een aantal belangrijke voordelen:

  • Controle van eenvoudige meetinstrumenten. De CalNet-sticker die na kalibratie wordt aangebracht, waarborgt dat uw instrument conform de specificaties werkt.
  • Elk van de laboratoria is onderdeel van een actief netwerk, waarbinnen informatie en kennis worden uitgewisseld en dezelfde kwaliteitsnormen worden gehanteerd.

De eisen voor kalibratie staan in direct verband tot de specifieke taken waarvoor uw instrumenten worden ingezet. CalNet biedt u de volgende op uw specifieke behoefte afgestemde services:

  • Perform verification check for simple test equipment. The CalNet sticker placed on your instrument after testing guarantee that it operates as specified.
  • CalNet-certificaat, inclusief kalibratierapport. Voor instrumenten waarbij exacte kalibratiegegevens zijn vereist.
  • Nationaal kalibratiecertificaat. Voor instrumenten waarbij directe traceerbaarheid naar het nationale normalisatie-instituut is vereist.
  • CalNet biedt een compleet programma voor het voorraad- en onderhoudsbeheer van uw geïnstalleerde test- en meetinstrumenten, inclusief apparatuur van andere fabrikanten: één adres voor onderhoud en service van al uw instrumenten.

Omdat Fluke de kalibraties op verschillende manieren kan uitvoeren, kunt u kiezen voor de kalibratie die qua kosten het beste aansluit op uw kwaliteitssysteem. De kalibraties zijn onderverdeeld in vier niveaus. Voor elk niveau gelden specifieke procedures, die hieronder worden beschreven.

Kalibratieniveaus

CalNet

Traceerbare kalibratie met certificaat. De afstellingen worden aangepast indien de gemeten punten 30% of meer afwijken van de specificatie. Als de gemeten punten afwijken van de specificatie, wordt een rapport met meetgegevens verstrekt voordat de afstellingen worden aangepast.

CalNet+

Traceerbare kalibratie met certificaat en een rapport met meetgegevens. De afstellingen worden aangepast indien de gemeten punten 30% of meer afwijken van de specificatie. Als de gemeten punten afwijken van de specificatie, wordt een rapport met meetgegevens verstrekt voordat de afstellingen worden aangepast.

Calintl

Geaccrediteerde kalibratie (RvA K013, enz.) met certificaat en een rapport met meetgegevens. De afstellingen worden niet aangepast. Voor elk gemeten punt wordt de meetonzekerheid vermeld.

Calintl+

Geaccrediteerde kalibratie (RvA K013, enz.) met certificaat en een rapport met de meetgegevens vóór en na eventuele aanpassing. Voor elk gemeten punt wordt de meetonzekerheid vermeld.

Typen instrumenten

Binnen het CalNet-netwerk kan Fluke het merendeel van de elektrische en temperatuurinstrumenten kalibreren, ongeacht de fabrikant.

Zie onderstaand overzicht voor de verschillende typen instrumenten.

Versterkers
Kalibrators
Condensatoren
Geleidbaarheidsmeters
Tellers
Stroomtangen
Stroombronnen
Stroommeters
Dataloggers
Decadeweerstanden
Aardlektesters
Aardingsmeters
Electronic loads
Functiegeneratoren
Hoogspanningstesters
Vochtigheidsmeters
Inductoren
Isolatietesters
LCR-meters
MegOhmMeters
Multimeters
Oscilloscopen
Ovens
Patroongeneratoren
Power supplies
Recorders
Weerstanden
Shunts
Tachometers
Temperatuurkalibrators
Temperatuurprobes
Thermometers
Vectorscopen
Videogeneratoren
Voltmeters
Wattmeters

Een overzicht van de exacte grootheden met bijbehorende onzekerheden vindt u hier »

Kalibratie op locatie

Bij een groot aantal instrumenten is het logistieke traject van verzamelen, verpakken, verzenden, ontvangen en retourneren aan de gebruiker een tijdrovend proces. Dit proces kan maximaal vijf werkdagen in beslag nemen en gedurende deze periode zullen de instrumenten niet beschikbaar zijn voor gebruik. Daarom biedt Fluke u de mogelijkheid de kalibratie van uw instrumenten bij u ter plaatse te laten uitvoeren.

Fluke (NL) biedt de mogelijkheid van kalibratie 'op locatie' voor de industriële producten van Fluke en Robin.

  • Industriële producten van Fluke en Robin

    Wij beschikken over technische teams met een complete set kalibratiestandaarden. Hierdoor kunnen alle kalibraties in een of meer perioden worden geconcentreerd. De instrumenten kunnen bij u op locatie blijven en de doorlooptijd voor de gebruiker blijft in alle gevallen beperkt tot maximaal één dag!

TDe kalibraties worden op dezelfde wijze uitgevoerd als in de werkplaats, terwijl ook het administratieve gedeelte volledig wordt afgerond. Dat wil zeggen: een sticker op het instrument, een certificaat en een volledig overzicht van alle uitgevoerde kalibratiepunten, inclusief de statusgegevens op typenummerniveau. Indien gewenst, kan dit overzicht ook worden verstrekt in de vorm van een gegevensbestand, zodat u uw beheerssysteem automatisch kunt bijwerken.

Wegens technische redenen is het mogelijk dat sommige instrumenten niet bij u op locatie kunnen worden gekalibreerd. Voor deze instrumenten zal de kalibratie in uw werkplaats volledig worden gecoördineerd door onze technicus. Dit geldt ook voor instrumenten waarvan wij de kalibratie voor u kunnen uitbesteden. De voordelen voor u zijn: minder logistieke werkzaamheden, een zo kort mogelijke doorlooptijd en direct contact met onze technicus.

Voor kalibratie op locatie is alleen een ruimte voor het opstellen van onze kalibratiestandaarden nodig, plus een coördinator voor het aanleveren van de instrumenten.

Bedrijfsmiddelenbeheer

Fluke kan het merendeel van de elektrische instrumenten zelf kalibreren. Ook voor het beheer van uw totale pakket bedrijfsmiddelen is Fluke echter de juiste keuze.Fluke beschikt over mogelijkheden om alle kalibraties en reparaties die wij niet in eigen beheer kunnen uitvoeren, efficiënt uit te besteden aan andere leveranciers. Voor dit doel is Fluke samenwerkingsverbanden aangegaan met een aantal gerenommeerde leveranciers, zoals Agilent Technologies B.V., Tektronix en Rohde & Schwarz.

Bovendien heeft Fluke een groot bestand leveranciers waaraan regelmatig kalibratie- en reparatiewerkzaamheden worden uitbesteed. Al deze uitbestedingen worden volledig verzorgd door Fluke. De kalibratiegegevens van deze instrumenten worden opgenomen in ons systeem. Hierdoor zijn wij in staat duidelijke rapporten te leveren over uw totale pakket bedrijfsmiddelen.

Reparaties tegen vaste prijzen

De meeste apparatuur kan worden gerepareerd tegen een vaste prijs. In deze vaste prijs zijn de materialen, uurtarieven, upgrades en CalNet-controlesticker met controledatum inbegrepen.

Uitgezonderd van de vaste prijs zijn transportschade, schade door oneigenlijk gebruik, buizen, batterijen, accu's en toebehoren.

Reparatie op basis van tijd en materiaal

Reparaties kunnen worden uitgevoerd op basis van de benodigde tijd en materialen. In dit geval maken wij een prijsopgave na het instrument te hebben onderzocht. Indien om enige reden extra fouten worden ontdekt, behouden wij ons het recht voor de prijsopgave aan te passen.

Spoedreparatie

Voor een toeslag op de reparatieprijs bieden wij een snelle reparatie van uw instrument aan. De unit zal als eerstvolgende worden gerepareerd en via eendaags transport worden geretourneerd.

Reparatie door ruil

Als reparatie om financiële of technische redenen niet meer mogelijk is, kunnen wij u voor een speciale prijs een ruil-unit leveren.

Contact

Kalibratie en Reparatie

Telefoon: 02/3348053
Fax: 02/3322108
Email: [email protected]

Obtain an RMA Number

Online Service request form »

Snelkoppelingen

Gerelateerde toepassingsadviezen

Fluke ISO 9001(.pdf) » 
Uitleg over kalibratiecertificaten van Fluke (.pdf) » 
Kosten en kwaliteit van kalibratie
(.pdf) »

Serviceprogramma's

Klantenondersteuning »

Online RMA

Online RMA en prijsopgave voor services »
Home  |   Overzicht van de site  |   Fluke SLA  |  Privacyverklaring  |   Gebruiksvoorwaarden van Fluke  |   Voorwaarden© 1995 - 2018 Fluke Corporation