Keeping your world up and running.
Home  |  Oplossingscentra  |  Intrinsieke veiligheid  |  Home

Intrinsieke veiligheid


Wat betekent 'intrinsiek veilig'? »

Voor welke industrietakken zijn intrinsiek veilige producten ontworpen? »

Welke drie elementen zijn essentieel voor verbranding? »

Welke voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing? »

Voorbeelden van normeringsinstituten »

Informatie over de systemen voor productnormering »

Intrinsiek veilige producten van Fluke


707Ex intrinsiek veilige luskalibrator »

718Ex intrinsiek veilige drukkalibrator »

725Ex multifunctionele proceskalibrator » 


Wat betekent 'intrinsiek veilig'?

Dit is een beveiligingsmethode die wordt toegepast voor explosiegevaarlijke atmosferen. Gecertificeerde intrinsiek veilige instrumenten zijn zodanig ontworpen, dat het vrijkomen van voldoende energie voor ontbranding van ontvlambare stoffen wordt voorkomen. De normen voor intrinsieke veiligheid (IS, Intrinsic Safety) zijn van toepassing op alle apparatuur die een of meer gedefinieerde potentiële explosiebronnen kan veroorzaken.

 • Elektrische vonken
 • Elektrische bogen
 • Vlammen
 • Hete oppervlakken
 • Statische elektriciteit
 • Elektromagnetische straling
 • Chemische reacties
 • Mechanische stoten
 • Mechanische wrijving
 • Ontsteking door compressie
 • Akoestische energie
 • Ioniserende straling

Voor welke industrietakken zijn intrinsiek veilige producten ontworpen?

 • Petrochemie
 • Booreilanden en raffinaderijen
 • Farmaceutica
 • Pijpleidinginstallaties
 • Alle omgevingen waarin explosieve gassen of dampen aanwezig kunnen zijn

De drie essentiële elementen voor verbranding zijn:

 • Ontvlambaar materiaal (gassen, deeltjes/stof)
 • Zuurstof/lucht
 • Ontstekingsbron

Deze combinatie is vaak aanwezig in chemische, petrochemische en farmaceutische industrieën. De volgende voorbeelden van de voor ontsteking benodigde hoeveelheid ontvlambaar materiaal laten zien bij welke geringe hoeveelheden al een gevaar voor de werknemers ontstaat.

Substance

Stof Onderste explosiegrens (vol.-%)

Acetyleen 2.3
Ethyleen 2.3
Benzine ~0.6
Benzol 1.2
Aardgas 4.0(7.0)
Verwarmingsolie/-diesel ~0.6
Methaan 4.4
Propaan 1.7
Koolstofdisulfide 0.6
Waterstof 4.0

Welke voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing?

ATEX (Europa)

De Europese Richtlijn 94/9/EU, meestal ATEX-richtlijn genoemd (afkorting van ATmosphères EXplosibles), is de belangrijkste Europese verordening voor beveiligingssystemen en apparaten die zijn bestemd voor gebruik in explosiegevaarlijke atmosferen. Deze verordening omvat bepalingen met betrekking tot essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en is bedoeld als richtlijn voor volledige harmonisatie, ter vervanging van de bestaande, uiteenlopende nationale en Europese wetgevingen.

Deze richtlijn is vanaf 1 juli 2003 in de EU verplicht gesteld voor alle verkrijgbare elektrische en elektronische apparaten die bestemd zijn voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar.

Inmiddels worden over de hele wereld afgeleiden van de ATEX-richtlijn toegepast.

NEC (Verenigde Staten)

De National Electrical Code (NEC) vormt de basis voor alle elektriciteitsvoorschriften in de Verenigde Staten. De classificaties en daaraan gekoppelde productgoedkeuringen zijn vastgelegd in NEC 500 en 505. In vele delen van de wereld (behalve Europa) worden afgeleiden van de al geruime tijd bestaande verordening NEC 500 gehanteerd. NEC 505 vertoont grote overeenkomst met de ATEX-richtlijn


Voorbeelden van normeringsinstituten

Factory Mutual

Factory Mutual Research, onderdeel van Factory Mutual Global (FM), heeft certificeringsrichtlijnen opgesteld voor apparatuur die in explosiegevaarlijke atmosferen wordt toegepast.

Canadian Standards Association (CSA)

Normeringsinstituut voor Noord-Amerikaanse voorschriften, gevestigd in Toronto, Canada.
 

ZELM

Europees ATEX-normeringsinstituut, gevestigd in Duitsland
 

KEMA

Europees ATEX-normeringsinstituut, gevestigd in Nederland


Informatie over de systemen voor productnormering

Ieder goedgekeurd intrinsiek veilig apparaat is geclassificeerd op basis van zowel de ATEX-normen als de normen volgens NEC of Factory Manual. Aan de hand van het gebruikte normeringssysteem kunt u zien voor welke zones, beveiligingstypen, gasgroepen en temperatuurklassen het instrument is goedgekeurd.

Voorbeeld van classificatie volgens de ATEX-richtlijn: de Fluke 707ex voldoet aan de norm ATEX II 2 G EEx ia IIC T4.


Het ATEX-keurmerk. Dit merkteken moet aanwezig zijn op alle apparaten voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen in Europa
II 2 G De classificatie van de zones. 'II' duidt aan dat het instrument is goedgekeurd voor alle niet-mijnbouwomgevingen. '2' duidt de categorie van het instrument aan. In dit geval is het instrument goedgekeurd voor gebruik in de op een na gevaarlijkste omgevingen. 'G' duidt de atmosfeer aan. In dit geval: gas, dampen en nevels.
EEx De beveiliging tegen explosiegevaar op basis van de Europese Ex-voorschriften. ia De aard van de beveiliging tegen explosiegevaar. In dit geval is het energieniveau in een apparaat of connector teruggebracht tot een veilig niveau.
ia The type of protection from explosion, in this case the energy in a device or connector has been reduced to a safe value.
IIC De gasgroep. 'IIC' duidt de geschiktheid voor de gevaarlijkste gasgroepen aan.
T4 De temperatuurklasse duidt de maximaal toegestane temperatuur van een oppervlak aan. Voorbeeld van classificatie volgens
  Factory Mutual: de Fluke 707ex voldoet aan de norm FM N.I., klasse 1, divisie 2, groep A, B, C en D, T4.
Het Factory Mutual-keurmerk.
N.I. Niet-brandgevaarlijk apparaat, waarin de inwendige energie wordt beperkt, zodat het gebruik van het apparaat niet kan leiden tot ontsteking van een gespecificeerde atmosfeer.
Klasse I Geschikt voor gebruik met gassen, dampen en vloeistoffen (niet geschikt voor stof, vezels en vijlsel).
Divisie 2 Goedgekeurd voor gebruik in Zone 2, waarin explosieve atmosferen normaal gesproken niet aanwezig zijn of een enkele keer kortstondig kunnen voorkomen.
Groepen A, B, C en D Geclassificeerd voor gebruik met de explosieve gassen die deel uitmaken van de groepen A t/m D, inclusief acetyleen, waterstof en propaan.

Other Resources

Application Notes

ATEX Certification Backgrounder »
A Brief Look at ATEX and its impact on the U.S. »
Troubleshooting process loops in potentially explosive atmospheres »
Calibrating Pressure Transmitters and Switches in Potentially Explosive Atmospheres »

Product Data Sheets

707Ex Intrinsically Safe Loop
Calibrator »

718Ex Intrinsically Safe Pressure Calibrator »
725Ex Multifunction Process Calibator »

Important Industry Links


Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., (US) »
Electrical Contractors Association (UK) »
Dept. of Trade & Industry (UK) »
Institution of Electrical Engineers (UK) »
Health and Safety Commission (UK) »
European Commission »
Canadian Standards Association »
Factory Mutual (Canada & U.S.) »
International Electrotechnical Commission »
KEMA Registered Quality Nederland BV (KEMA – Europe) »
National Fire Protection Association (U.S) »
U.S. Department of Labor  Occupational Safety & Health Administration »
ZELM Ex e.K. (Europe) »
Home  |   Overzicht van de site  |   Fluke SLA  |  Privacyverklaring  |   Gebruiksvoorwaarden van Fluke  |   Voorwaarden© 1995 - 2018 Fluke Corporation