Keeping your world up and running
Ana Sayfa  |  Çözüm Merkezleri  |  Termal Görüntüleme  |  Cam İmalatı

Cam İmalatı

Üretim boyunca kritik birleşme yerlerinde sıcaklıkların izlenmesi cam imalat prosesinin tam olarak anlaşılması ve etkin bir şekilde kontrolü için zorunludur. Cam imalat prosesinin yapısı termal olduğundan, imal edilen camın kalitesi cam kalıbı, cam hamuru, çelik konveyör kayışı ve fırın gibi çeşitli elemanların doğru sıcaklık okuma değerlerinin alınmasına bağlıdır. Bu sıcaklıkları izlemek için kolay bir şekilde uygulanabilecek kızılötesi ekipman kullanarak ve ayrıca bu ekipmanlar ile geleneksel kestirimci bakım işlemleri gerçekleştirerek, yüksek kaliteli ürünler elde edilebilir ve arızaları önleyerek maliyetler minimumda tutulabilir.

Proses İzleme

Cam Hamuru Sıcaklığı – Cam fırından kalıba bir çark ile taşınır. Çarkın en sonunda, bir piston, "cam hamuru" toptaki camı oluk içerisine doğru iter, bu da kalıp makinesine doğru yönlendirilir. "Cam hamuru"nun sıcaklığını izlemek gerçekten çok önemlidir. Çünkü camın ağırlığını, viskozitesini ve kalıptaki kabın oluşumunu kontrol etmektedir. Bu yüzden, son ürünün kalitesi, pistonu terk ettiklerinde cam hamurunun uygun bir şekilde temassız kızılötesi incelenmesi ile temin edilebilir.

Kayış Sıcaklığı – Cam kaplar, kalıp makinesinden soğutma tüneline çelik konveyör kayış üzerinde taşınır. Kayışın kabın alt kısımlarını düzensiz bir şekilde soğutmasını ve bu yüzden kırıklara sebep olmasını engellemek için, şişeleme makinesine varmadan önce, kayış gaz alevi ile ısıtılır. Kırılmayı engellemek için, imalatçıların kayış sıcaklığını düzenli aralıklarla ölçmesi ve rekabetçi bir sektörde karlılığı korumak için yeterli yüzeyde getiriyi sağlamak çok önemlidir. Bu tip bir uygulama için kızılötesi kamera idealdir.

Önleyici Bakım

Cam Kalıbı – Cam kap imalatçılarının cam kalıp sıcaklığını yakın bir şekilde izlemeleri gereklidir. Çünkü kabın sıcaklığını etkilemektedir. Kalıp doğru bir şekilde soğumadığında, kap kalıptan çıktıktan sonra şeklini almayacak veya kalıp eğer çok soğuk ise, kap doğru bir şekilde kalıp almayacaktır. Bu yüzden, soğutma işleminin uygun bir sıcaklıkta yapılmasını temin etmek için, çeşitli zamanlarda kalıp sıcaklıklarını elde etmek üzere, kızılötesi ekipmanlarını kullanmak kap imalatçılarının menfaatine olacaktır.

Fırın İzleme – Hammaddelerin cam içerisinde ekonomik bir şekilde eritilmesi sürekli kontrol ve izlemeyi gerektirmektedir. Boyuta bağlı olmak üzere, cam fırınları günlük 50 ila 600 ton arasında üretim gerçekleştirebilmektedir. Çoğu fırın yan açıklıklardan doğal gaz ile ısıtılır ve erime sıcaklığı 1200°C civarındadır. Erimiş cam son olarak fırın dışına doğru besleyiciler boyunca her bir fırına bağlanmış şekil verme makinelerine akar. Tüm fırın ve arıtıcının durumu ve ateşe dayanıklı yapının güvenliği çok önemlidir. Cam kırılmasını ve ateşe dayanıklı düzeneğin hasar görmesini en aza indirmek için, kontrol gerçekleştirmek üzere, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir kızılötesi kamera kolayca kullanılabilir.

Ana Sayfa   |   Sayfa Haritası   |   Fluke Corporation   |   Güvenlik Uyarıları
Gizlilik Beyanı   |   Kullanım Koşulları  |   Hükümler ve Koşullar   |     Sorumluluğun Reddi
© 1995 - 2018 Fluke Corporation